Javna nabava

INFORMACIJE O POSTUPCIMA JAVNE NABAVE
Povratak na aktualna nadmetanja

2024/S F06-0000018 - Interventni popravak magistralnog plinovoda DN500 Zaprešić-Podsused na prijelazu rijeke Save (ponovljeni postupak) PN-T-031/24-MHŠ
15.1.2024 - Opširnije

2023/S 0F5-0055347 - USLUGA SERVISNOG ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA U OVLAŠTENIM SERVISIMA PO GRUPAMA KAKO SLIJEDI: GRUPA A) 736 - CITROEN VOZILA, GRUPA B) 735 – FIAT VOZILA PN-Z-736-735/23-AS
29.12.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0055432. - NABAVA NOVIH OSOBNIH I TERETNIH VOZILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA PN-Z-701/23-AB
29.12.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0055216 - REZERVNI DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE PROCESNIH MJERENJA PN-O-726/23-SP
28.12.2023 - Opširnije

2024/S 0F6-0001462 - INTERVENTNI POPRAVAK MAGISTRALNOG PLINOVODA DN500 ZAPREŠIĆ-PODSUSED NA PRIJELAZU RIJEKE SAVE PN-T-687/23-MHŠ
21.12.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0053429 - USLUGA PREPUMPAVANJA PLINA KOMPRESOROM PN-T-700/23-ŽF
19.12.2023 - Opširnije

- ZAŠTITARSKE I VATROGASNE USLUGE PN-Z-685/23-ŽF
18.12.2023 - Opširnije

- SERVIS, ZAMJENA I ODRŽAVANJE SIGURNOSNO REGULACIJSKE OPREME SA ZAMJENOM REZERVNIH DIJELOVA PN-T-684/23-MB
15.12.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0051598 - INTERVENCIJE NA REDUKCIJSKIM LINIJAMA MJERNO-REDUKCIJSKIH STANICA PN-T-673/23-MHŠ
7.12.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0051556 - USLUGE PODATKOVNOG POVEZIVANJA (VPN-L2-MPLS USLUGE) PN-Z-641/23-SP
6.12.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0051245 - USLUGA ČIŠĆENJA U POSLOVNOM OBJEKTU SAVSKA CESTA 88a, ZAGREB PN-Z-667/23-AS
5.12.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0050998 - Radovi rekonstrukcije rezervnog dispečerskog centra u Ivanić Gradu po sistemu "ključ u ruke" PN-I-639/23-MHŠ
20.11.2023 - Opširnije

- IZRADA, ISPORUKA, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE KONTEJNERSKIH MRS 1 x 4 000 m3/h, 50 bar (za lokacije Končanica i Veliki Grđevac) i kontejnerske MRS 1 x 150 m3/h, 100 bar (za lokaciju Bobuši) PN-I-589/23-MB
15.11.2023 - Opširnije

2023/0F5-0048070 - OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA PN-FR-660/23-MB
15.11.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0047782 - NADOGRADNJA SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE MRS KOPRIVNICA II I MRS VINKOVCI PN-Z-626/23-AS
13.11.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0047036 - Intervencije na procesnim računalima i pripadajućim sustavima neprekidnih napajanja PN-O-581/23-MHŠ
7.11.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0047081 - SANITARNA ZAŠTITA I UNIŠTAVANJE KOROVA U POSLOVNIM PROSTORIMA I OBJEKTIMA PLINACRO-A PN-Z-594/23-SP
7.11.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0046070 - USLUGA SERVISNOG ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA U OVLAŠTENIM SERVISIMA PO GRUPAMA GR A 607-MITSUBISHI, GR B 608–VW I ŠKODA, GR C 609–CITROEN, GR D 610-FORD, GR E 611–OPEL, GR F 612-FIAT PN-Z-607-608-609-610-611-612/23-AS
31.10.2023 - Opširnije

2023/S F22-0045079 - USLUGE PRAVNIH SAVJETA PN-P-600/23-MB
25.10.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0044870 - USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJI PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - ROGATEC PN-PK-591/23-ŽF
24.10.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0044001 - IZRADA ELABORATA U SVRHU EVIDENTIRANJA STVARNOG STANJA I POLOŽAJA OBJEKATA PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA PN-I-580/23-HV
19.10.2023 - Opširnije

2023/S F15-0049535. - TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE AMS SUSTAVA PN-O-549/23-AB
17.10.2023 - Opširnije

2023/S F15-0049354. - ODRŽAVANJE SUSTAVA GIS TE LICENČNO ODRŽAVANJE ESRI ARCGIS LICENCI SA PREMIUM TEHNIČKOM PODRŠKOM 2024 PN-Z-461/23-AB
11.10.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0042537 - USLUGA PREPUMPAVANJA PLINA KOMPRESOROM PN-T-468/23-ŽF
11.10.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0042019 - ODRŽAVANJE ELEKTROINSTALACIJA POSLOVNIH OBJEKATA PN-O-542/23-MB
9.10.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0043836 - SNIMANJE STANJA STIJENKI PLINOVODA - IN LINE INSPEKCIJA PN-O-573-23-MHŠ
5.10.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0041499 - PROCESNI PLINOVI I CERTIFICIRANI REFERENTNI MATERIJAL ZA PLINSKE KROMATOGRAFE PN-O-546/23-ŽF
4.10.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0041099 - Nadzor strojarsko–montažnih radova i radova zavarivanja u STP-u PN-T-502/23-MHŠ
3.10.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0040919 - ODRŽAVANJE SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE PN-Z-566/23-DT
26.9.2023 - Opširnije

2023/S 0F6-0049291 - PROJEKTANTSKI NADZOR IZGRADNJE MAGISTRALNOG PLINOVODA ZLOBIN – BOSILJEVO DN 800-100 PN-I-530/23-AB
22.9.2023 - Opširnije

2023/S F15-0045648. - PRILAGODBA GLAVNIH PROJEKATA MAGISTRALNIH PLINOVODA BOSILJEVO – SISAK DN 800/100 I KOZARAC – SISAK DN 800/100 NOVOJ ZAKONSKOJ REGULATIVI PN-I-494/23-AB
21.9.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0039843 - GEODETSKE USLUGE NA OBJEKTIMA SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-503/23-SP
21.9.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0039516 - ZIMSKA SLUŽBA U REGIJI ZAPADNA I JUŽNA HRVATSKA PN-T-491/23-SP
19.9.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0038854 - ODRŽAVANJE SKLOPOVSKE OPREME TE PROGRAMSKE PODRŠKE SUSTAVA KATODNE ZAŠTITE PN-O-529/23-ŽF
14.9.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0038486 - USL ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA HIGIJENE U PO SORTS U 2024.g. po gr-GR A-492-REG ZAP I JUŽ HR,GR B-505-REG SJEV HR,GR C-508-REG SRED HR,GR D-509-REG IST HR,GR E-521-PO IVANIĆ G.,GR F-527-PO KS V. LUDINA PN-T-492-505-508-509-521-527/23-AS
12.9.2023 - Opširnije

2023/S OF5-0038309 - INTERVENTNI STROJARSKO MONTAŽNI POPRAVCI NA PLINSKOM TRANSPORTNOM SUSTAVU PN-T-504/23-MB
11.9.2023 - Opširnije

2023/S F15-0037821 - Studija za provjeru i povećanje ukupnog kapaciteta kompresorskih jedinica PN-T-430/23-LR
7.9.2023 - Opširnije

- Radovi rekonstrukcije MRS Zagreb Jug, linija za GPZ po sistemu "ključ u ruke" PN-I-490/23-LR
5.9.2023 - Opširnije

2023/S F15-0037273 - Usluga održavanja i nadogradnje računalnog programa Centrix 2023 PN-Z-433/23-LR
5.9.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0034298 - USLUGE VJEŠTAČENJA RADNOG POJASA TRASE PLINOVODA ZLOBIN – BOSILJEVO DN 800/100 PN-I-493/23-SP
9.8.2023 - Opširnije

2023/S F15-0033842 - SPAN RESOLUTION – LICENCE, ODRŽAVANJE, PODRŠKA I IMPLEMENTACIJA NOVIH POSLOVNIH PROCESA 2023 PN-Z-432/23-LR
7.8.2023 - Opširnije

PN-Z-469/23-LR - USLUGA KORIŠTENJA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA – HCM SUSTAV (SaaS – SOFTVER KAO USLUGA) 2023 – 2025 PN-Z-469/23-LR
4.8.2023 - Opširnije

2023/S F15-0035577 - SISTEMSKA I KORISNIČKA PODRŠKA SUSTAVU ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA "PRIMAVERA" 2023 PN-Z-353/23-AS
21.7.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0035047 - REKONSTRUKCIJA ANALIZATORSKOG KONTEJNERA PN-O-446/23-MB
18.7.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0030098 - ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA USLUGA U POKRETNOJ TELEFONSKOJ MREŽI PN-Z-455/23-AB
14.7.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0029436 - Dodatno zdravstveno osiguranje PN-FR-440/23-MB
12.7.2023 - Opširnije

- OSIGURANJE IMOVINE OD RIZIKA, POTRESA I OSIGURANJE ODGOVORNOSTI PN-FR-438/23-MB
7.7.2023 - Opširnije

2023/S F15-0028635 - DETALJNI PREGLED OPREME KAO PRIPREMA ZA REDOVNO TEHNIČKO NADGLEDANJE PROTUEKSPLOZIJSKE ZAŠTITE TE USKLAĐIVANJE I PRILAGODBA UGRAĐENE OPREME VAŽEĆOJ ZAKONSKOJ REGULATIVI NA KS1 U VELIKOJ LUDINI PN-I-398/23-LR
7.7.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0028809 - Osiguranje od profesionalne (ugovorne) odgovornosti PN-PF-439/23-LR
7.7.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0032394 - GODIŠNJI PREGLED, POPRAVAK KOTLOVNICA I INTERVENCIJE PN-O-420/23-ŽF
4.7.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0027230 - KOREKTIVNO ODRŽAVANJE KATODNE ZAŠTITE NA TRASAMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-O-397/23-ŽF
29.6.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0027106. - IZRADA GLAVNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA MRČ/PČ KOZARAC - REKONSTRUKCIJA PLINOVODA KOZARAC – SISAK PN-I-393/23-AB
28.6.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0027115 - NABAVA GORIVA ZA VOZILA PN-Z-406/23-SP
28.6.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0026659 - NADOGRADNJA SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE - MRS KOPRIVNICA II I MRS VINKOVCI PN-Z-410/23-AS
26.6.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0026165 - Konusne slavine PN-T-412/23-LR
20.6.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0026121 - PREVENTIVNO I INTERVENTNO ODRŽAVANJE PASIVNE OPREME OPTIČKO-KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA U DULJINI TRASA OD 1070 KM PN-STU-402/23-MB
20.6.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0026110 - PRIRODNI PLIN ZA POSLOVNE OBJEKTE PLINACRO-A PN-Z-371/23-SP
20.6.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0027467 - Ispitivanje plinomjera na radnom tlaku PN-O-405/23-MHŠ
19.6.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0025628 - ELEKTRIČNA ENERGIJA PN-Z-422/23-ŽF
16.6.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0026686 - STRUČNI NADZOR IZGRADNJE MP ZLOBIN-BOSILJEVO DN 800/100 PN-I-417/23-DT
14.6.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0024773 - SNIMANJE STANJA STIJENKI PLINOVODA - IN LINE INSPEKCIJA PN-O-362/23-ŽF
12.6.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0026694 - Isporuka, ugradnja i puštanje u rad komunikacijske opreme u svrhu revitalizacije PN-I-330/23-MHŠ
22.5.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0022841 - Održavanje infrastrukture, sklopovske i programske opreme i aplikacijskog rješenja SUKAP sustava PN-STU-372/23-MHŠ
18.5.2023 - Opširnije

- RADOVI REKONSTRUKCIJE MRČ/MRS IVANIĆ GRAD po sistemu "ključ u ruke", PN-I-305/23-MB
17.5.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0021442 - KRČENJE ŠUME ZA POTREBE IZGRADNJE MAGISTRALNOG PLINOVODA ZLOBIN-BOSILJEVO DN800/100 PN-I-347/23-SP
17.5.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0020465 - IZRADA GLAVNOG PROJEKTA NA RAZINI IZVEDBENOG I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU MJERNO REDUKCIJSKE STANICE ŽABNO PN-I-315/23-AB
10.5.2023 - Opširnije

- TEHNIČKA PODRŠKA PROIZVOĐAČA I REDOVNO ODRŽAVANJE AKTIVNE MREŽNE OPREME/APLIKACIJA OPTIČKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA PN-STU-309/23-AB
3.5.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0019227 - USLUGE VJEŠTAČENJA PN-P-313/23-SP
2.5.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0018757 - Laserska detekcija propuštanja plinovoda i snimanje trasa plinovoda bespilotnom letjelicom PN-O-298/23-MHŠ
28.4.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0019664 - Turbinski i rotacijski plinomjeri PN-O-289/23-MHŠ
27.4.2023 - Opširnije

- ELEKTRIČNA ENERGIJA PN-Z-334/23-ŽF
26.4.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0020279 - Laserski detektor metana PN-T-279/23-MHŠ
25.4.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0021329 - IZGRADNJA MP ZLOBIN - BOSILJEVO DN 800/100 "po sistemu ključ u ruke" PN-I-296/23-DT
24.4.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0017780 - IZRADA IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE MRS ZAGREB ZAPAD I ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE PN-I-271/23-SP
24.4.2023 - Opširnije

2023/S OF5-0016843 - NADOGRADNJA VIRTUALNE INFRASTRUKTURE PN-I-237/23-MB
19.4.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0016935 - REZERVNI DIJELOVI MOTORA ZA KOMPRESORSKU STANICU VELIKA LUDINA PN-T-261/23-SP
19.4.2023 - Opširnije

- SIGURNOSNA NADOGRADNJA POSLOVNE MREŽE PN-Z-203/23-MB
19.4.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0016558 - IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE MJERNO REGULACIJSKOG ČVORA OKOLI I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PN-I-260/23-SP
18.4.2023 - Opširnije

2023/S F15-0018876 - ODRŽAVANJE CMS GLOBALADMIN SUSTAVA PN-Z-229/23-MHŠ
17.4.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0015265 - Ispitivanje stanja plinovoda nadzemnim metodama (PCM, CIPS-DCVG) PN-O-262/23-LR
11.4.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0017452 - Isporuka opreme za povezivanje LBC uređaja u SCADA sustav, ugradnja i puštanje u rad – 1. faza PN-I-151/23-MHŠ
7.4.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0014932 - Održavanje EBS-a u 2023. - 2024. godini PN-Z-190/23-LR
7.4.2023 - Opširnije

2023/S F15-0022806 - Nadogradnja sustava SIMONE Net Schedule Management modulom i prilagodba pomoćnih aplikacija SCADA PN-I-248/23-MHŠ
5.4.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0014194 - NADOGRADNJA SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE PN-Z-272/23-AS
4.4.2023 - Opširnije

2023/S OBP-01260 - GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI RADOVI U RTP PN-T-187,199,207,215/23-MB
30.3.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0012543 - NADZORNI SOFTVER PROCESNE MREŽE PN-I-221/23-ŽF
23.3.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0012491 - POPRAVAK IZOLACIJE U ZAŠTITNOJ KOLONI POLIMERNOM ISPUNOM PN-T-213/23-SP
23.3.2023 - Opširnije

- ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA OBJEKATA U REGIJAMA SLUŽBE TRANSPORTA PLINA, PO GRUPAMA PREDMETA NABAVE: GRUPA A: - 185 - Regija zapadna i južna Hrvatska, GRUPA B: - 189 – Regija sjeverna Hrvatska, GRUPA C: - 195 - Regija središnja Hrvatska, GRUPA D: - 201 – Regija istočna Hrvatska PN-T-185-189-195-201/23-SP
22.3.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0012287 - NABAVA TERETNIH VOZILA PN-T-172/23-SP
22.3.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0017038 - Usluga sigurnosnog operativnog centra (SOC) PN-Z-210/23-MHŠ
17.3.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0011628 - INERTIZACIJA PLINOVODA TRANSPORTNOG PLINSKOG SUSTAVA PN-T-238/23-MB
17.3.2023 - Opširnije

2023/S F15-0011528 - USLUGA PRAVNOG ZASTUPANJA U SUDSKOM POSTUPKU P-1450-2021, PETROKEMIJA d.d c-a PLINACRO d.o.o. PN-P-186/23-AB
17.3.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0012008 - OBILJEŽAVANJE TRASA I KORIDORA CJEVOVODA STP-a, PO GRUPAMA KAKO SLIJEDI: GRUPA A – 086 – REGIJA SJEVERNA HRVATSKA; GRUPA B – 098 – REGIJA ZAPADNA I JUŽNA HRVATSKA; GRUPA C – 099 – REGIJA ISTOČNA HRVATSKA; GRUPA D – 102 – REGIJA SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-086,098,099,102/23-LR
13.3.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0010258 - USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJI PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE DONJI MIHOLJAC - DRAVASZERDAHELY PN-STU-205/23-LR
9.3.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0010337 - MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE DIZALA U POSLOVNOM OBJEKTU SAVSKA CESTA 88A PN-Z-071/23-SP
9.3.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0011992 - GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE PROCESNIH RAČUNALA I PRIPADAJUĆIH SUSTAVA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-O-188/23-ŽF
8.3.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0011120 - Istovar, manipulacija, slaganje u hrpe i skladištenje čeličnih cijevi za magistralni plinovod Zlobin - Bosiljevo DN 800/100 PN-I-223/23-DT
8.3.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0011526 - GODIŠNJI PREGLED, BAŽDARENJE I SERVISIRANJE LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-O-171/23-DT
2.3.2023 - Opširnije

- STROJARSKO ODRŽAVANJE U REGIJAMA SLUŽBE TRANSPORTA PLINA, PO GRUPAMA PREDMETA NABAVE: Regija sjeverna Hrvatska, Regija istočna Hrvatska, Regija središnja Hrvatska PN-T-114-143-144/23-SP
2.3.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0009067 - Kompresorsko ulje i motorno ulje za waukesha motore PN-T-134,135/23-MHŠ
1.3.2023 - Opširnije

- IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA, ELABORATA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA MP KOZARAC - SLOBODNICA DN 800/75 PN-I-216/23-ŽF
1.3.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0008810 - Ispitivanje funkcionalnosti automatizacije i servisni pregled uređaja instrumentacije i UPS-a na KS-1, Velika Ludina PN-T-164/23-MHŠ
28.2.2023 - Opširnije

- KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA PLINOVODA SLUŽBE TRANSPORTA PLINA: Regija zapadna i južna Hrvatska, Kompresorska stanica Velika Ludina, Regija istočna Hrvatska, Regija sjeverna Hrvatska,Regija središnja Hrvatska PN-T-043-052-056-062-069/23-SP
27.2.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0008567 - ISPORUKA, UGRADNJA I PUŠTANJE U RAD OPREME ZA REKONSTRUKCIJU PLINSKOG ČVORA (PČ) DONJI MIHOLJAC PN-I-181/23-MB
27.2.2023 - Opširnije

2023/S F15-0009689. - USLUGA PRAVNOG ZASTUPANJA U RJEŠAVANJU IMOVINSKOPRAVNIH ODNOSA I ZASTUPANJE U UPRAVNIM, ZEMLJIŠNOKNJIŽNIM TE DRUGIM SUDSKIM I UPRAVNIM POSTUPCIMA KAO I IZVANSUDSKIM I NEUPRAVNIM POSTUPCIMA PN-P-138/23-AB
21.2.2023 - Opširnije

2023/S F15-0010153. - USLUGA PRAVNOG ZASTUPANJA U ZEMLJIŠNOKNJIŽNIM, DRUGIM SUDSKIM I UPRAVNIM POSTUPCIMA TE IZVANSUDSKIM I NEUPRAVNIM POSTUPCIMA PN-P-139/23-AB
21.2.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0006939 - Materijal za redovno održavanje Waukesha motora PN-T-128/23-LR
16.2.2023 - Opširnije

2023/S 0F6-0006911 - Ugovor o zakupu elektroničke komunikacijske infrastrukture za lokaciju Jagnjedovac PN-STU-112/23-LR
16.2.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0007002 - RUČNA KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA REGIJE TRANSPORTA PLINA SJEVERNA, JUŽNA, ZAPADNA, SREDIŠNJA I ISTOČNA HRVATSKA PN-T-40,59,63,68/23-MB
16.2.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0006717 - PUNJENJE MALIH NADZEMNIH SPREMNIKA UNP-om (SMJESA PROPANA I BUTANA) ZA POTREBE POGONSKIH OBJEKATA PLINACRO-a U REGIJ ISTOČNA HRVATSKA I REGIJI ZAPADNA I JUŽNA HRVATSKA PN-T-039/23-LR
15.2.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0006419 - Povećanje performansi, raspoloživosti i automatizacija pregleda mrežne opreme procesne mreže PN-I-031/23-LR
13.2.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0006425 - POVEĆANJE KIBERNETIČKE SUGURNOSTI PROCESNE MREŽE PN-I-058/23-AB
13.2.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0006088 - INERTIZACIJA PLINOVODA TRANSPORTNOG PLINSKOG SUSTAVA PN-T-033/23-MB
10.2.2023 - Opširnije

2023/S F15-0019859 - DIGITALIZACIJA POSLOVNIH PROCESA TEHNIČKE ZAŠTITE PLINOVODA UZ POTPUNU INTEGRACIJU PLINACRO SERVISA 2022 PN-Z-784/22-AB
9.2.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0005074 - Mjesečni najam optičkih parica na relaciji PČ Ivanja Reka - PO-RDC Ivanić-Grad PN-STU-111/23-LR
2.2.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0004741 - Mjesečni najam optičkih parica na relaciji Savska cesta 88a - PČ-MRS Ivanja Reka i na relaciji Savska 88a - PČ Lučko PN-STU-064/23-LR
1.2.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0005717 - Nadogradnja informacijskog sustava za upravljanje kapacitetima - SUKAP sustava PN-I-004/23-MHŠ
30.1.2023 - Opširnije

- RADOVI REKONSTRUKCIJE MJERNO REDUKCIJSKE STANICE GAJ ( MRS GAJ) po sistemu "ključ u ruke" PN-I-010/23-MB
26.1.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0003986 - IZRADA GLAVNOG PROJEKTA NA RAZINI IZVEDBENOG ZA REKONSTRUKCIJU MAGISTRALNOG PLINOVODA SLOBODNICA-NEGOSLAVCI DN400/50 PN-I-789/22-SP
26.1.2023 - Opširnije

2023/S F15-0006341 - USLUGA PRAVNOG ZASTUPANJA U SUDSKIM POSTUPCIMA BROJ P-209/17 I P-117/20 PN-P-024/23-AB
26.1.2023 - Opširnije

2023/S F15-0001245 - Održavanje i tehnička podrška sustavu GIS PN-Z-725/22-LR
12.1.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0003602 - ODRŽAVANJE SUSTAVA DALJINSKOG OČITAVANJA PN-O-794/22-ŽF
9.1.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0000723 - INTERVENCIJE NA REDUKCIJSKIM LINIJAMA MJERNO-REDUKCIJSKIH STANICA PN-T-744/22-SP
9.1.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0000104 - Održavanje elektroinstalacija poslovnih objekata PN-O-782/22-MHŠ
2.1.2023 - Opširnije

2023/S F15-0006695 - Servisiranje i ovjeravanje plinomjera od G 10 do G 10 000 PN-O-760/22-MHŠ
28.12.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0050285 - Nadzor nad proizvodnjom i isporukom cijevi za magistralni plinovod Zlobin – Bosiljevo DN 800/100 PN-I-759/22-MHŠ
15.12.2022 - Opširnije

2023/S F15-0004156 - Priprema, ispitivanje i ovjeravanje uređaja za pretvorbu obujma plina PN-O-706/22-MHŠ
7.12.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0048079 - PRIJENOSNI ANALIZATOR TOČKE ROSIŠTA VODE PN-O-710/22-SP
2.12.2022 - Opširnije

2022/S F15-0047501 - Godišnja tehnička podrška i održavanje PIMS sustava PN-O-602-22-LR
29.11.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0049465 - SERVIS, ZAMJENA I ODRŽAVANJE SIGURNOSNO REGULACIJSKE OPREME SA ZAMJENOM REZERVNIH DIJELOVA PN-T-692/22-ŽF
24.11.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0044900 - ZIMSKA SLUŽBA U 2022./2023. GODINI U REGIJAMA TRANSPORTA PLINA PO GRUPAMA PN-T-510-511-522-524-525-528-575-596-632-633/22-SP
10.11.2022 - Opširnije

2022/SOF5-0044714 - OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA PN-FR-682/22-MB
9.11.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0044547 - NADOGRADNJA PROCESNIH RAČUNALA MITSUBISHI iQ-R PN-O-631/22-SP
8.11.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0044273 - USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJI PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - ROGATEC PN-PK-659/22-ŽF
7.11.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0045262 - Intervencije na procesnim računalima i pripadajućim sustavima neprekidnih napajanja PN-O-622/22-MHŠ
4.11.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0043930 - ODRŽAVANJE SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE PN-Z-630/22-AS
3.11.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0043256 - Usluga održavanja elektroinstalacija poslovnih objekata PN-O-627/22-MHŠ
28.10.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0043140 - PREVENTIVNO I INTERVENTNO ODRŽAVANJE BESPREKIDNIH NAPAJANJA OPTIČKO-KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA NA MAGISTRALNOM PLINOVODU PULA-SLAVONSKI BROD PN-STU-629/22-SP
27.10.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0044044 - ODRŽAVANJE SUSTAVA DALJINSKOG OČITAVANJA PN-O-613/22-ŽF
26.10.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0043760 - Laserska detekcija propuštanja plinovoda i snimanje trasa plinovoda bespilotnom letjelicom; podvodno snimanje dionice trase plinovoda Zlobin-Omišalj PN-O-438/22-MHŠ
20.10.2022 - Opširnije

2022/S OF5-0041569 - SOLARNA ELEKTRANA ZA VLASTITU POTROŠNJU U POSLOVNOM OBJEKTU SAVSKA CESTA 88A, ZAGREB, koja obuhvaća isporuku, ugradnju, puštanje u rad i servisnu intervenciju PN-Z-634/22-MB
20.10.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0044061 - ISPORUKA, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE OPREME ZA MP ZLOBIN – BOSILJEVO DN 800/100 PN-I-635/22-DT
14.10.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0040585 - PROŠIRENJE SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE PN-Z-610/22-SP
13.10.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0039823 - USLUGA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA HIGIJENE U PO SORTS U 2023. PO GRUPAMA: GR A) 521-SJEV HR, GR B) 514-ZAP I JUŽ HR, GR C) 576- SRED HR, GR D) 577-IST HR, GR E) 580-PO IVANIĆ GRAD I KS VELIKA LUDINA PN-T-521-514-576-577-580/22-AS
10.10.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0039410 - USLUGE ODRŽAVANJA STROJARSKIH INSTALACIJA POSLOVNIH OBJEKATA TVRTKE PLINACRO PN-O-551/22-SP
6.10.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0038852 - NADZOR STROJARSKO-MONTAŽNIH I RADOVA ZAVARIVANJA ZA SLUŽBU TRANSPORTA PLINA PN-T-562/22-AS
3.10.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0038686 - USLUGA SERVISNOG ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA PO GRUPAMA: GRUPA A) 584 - MITSUBISHI VOZILA, GRUPA B) 586 – VW I ŠKODA VOZILA, GRUPA C) 590 – CITROEN VOZILA, GRUPA D) 589 – FORD VOZILA, GRUPA E) 588 – OPEL VOZILA, GRUPA F) 587 - FIAT VOZILA PN-Z-584-586-590-589-588-587/22-AS
30.9.2022 - Opširnije

- Usluga integriranog upravljanja klijentskom i ispisnom infrastrukturom 2022 PN-Z-509/22-MB
29.9.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0038357 - PROCESNI PLINOVI I CERTIFICIRANI REFERENTNI MATERIJAL ZA PLINSKE KROMATOGRAFE PN-O-585/22-ŽF
28.9.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0040331 - NABAVA ČELIČNIH PLINOVODNIH CIJEVI ZA MP ZLOBIN-BOSILJEVO DN 800/100 PN-I-581/22-DT
19.9.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0036770 - SOLARNA ELEKTRANA ZA VLASTITU POTROŠNJU U POSLOVNOM OBJEKTU SAVSKA CESTA 88A, ZAGREB, koja obuhvaća isporuku, ugradnju, puštanje u rad i servisnu intervenciju PN-Z-567/22-MB
16.9.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0037561 - Isporuka, ugradnja i puštanje u rad kromatografa C6+ na MRS Sisak PN-I-534/22-DT
14.9.2022 - Opširnije

2022/A 0F5-0035832 - ULOŠCI PREČISTAČA PRIRODNOG PLIMA U MRS-U PN-T-460/22-MB
9.9.2022 - Opširnije

2022/S F22-0033903 - USLUGE PRAVNIH SAVJETA PN-P-502/22-MB
25.8.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0033986 - IZRADA GEODETSKIH ELABORATA U SVRHU RJEŠAVANJA IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA PN-I-488/22-SP
25.8.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0033138 - GODIŠNJI PREGLED, POPRAVAK KOTLOVNICA I INTERVENCIJE PN-O-451/22-LR
19.8.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0032945 - ODRŽAVANJE SKLOPOVSKE OPREME TE PROGRAMSKE PODRŠKE SUSTAVA KATODNE ZAŠTITE PN-T-498/22-MB
17.8.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0031689 - KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRASE NA RTP ZAPADNA HRVATSKA PN-T-506/22-MB
3.8.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0031905 - GODIŠNJE ODRŽAVANJE PLINSKIH KROMATOGRAFA PN-O-419/22-DT
2.8.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0031909 - GODIŠNJE ODRŽAVANJE ANALIZATORA KVALITETE PLINA PN-O-418/22-DT
2.8.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0030202 - SOLARNA ELEKTRANA ZA VLASTITU POTROŠNJU U PO SAVSKA CESTA 88 , ZAGREB PN-Z-471/22-MB
26.7.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0029834 - IZRADA INVESTICIJSKOG ZAHTJEVA ZA INTERKONEKCIJSKI PLINOVOD HRVATSKA - SLOVENIJA (LUČKO-ZABOK-ROGATEC) PN-I-489/22-ŽF
22.7.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0028259 - NADOGRADNJA SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE PN-Z-472/22-DT
13.7.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0027682 - STROJARSKO ODRŽAVANJE U REGIJI SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-427/22-SP
12.7.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0027838 - GEODETSKE USLUGE NA OBJEKTIMA SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-430/22-SP
12.7.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0026937 - PROCESNI PLINOVI I CERTIFICIRANI REFERENTNI MATERIJAL ZA PLINSKE KROMATOGRAFE PN-O-420/22-ŽF
7.7.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0026838 - INTERVENCIJE NA LBC UREĐAJIMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-O-422/22-DT
5.7.2022 - Opširnije

- PROJEKTIRANJE, ISPORUKA I UGRADNJA OPREME ZA REKONSTRUKCIJU SUSTAVA KATODNE ZAŠTITE I NADOGRADNJA SUSTAVA KATODNE ZAŠTITE PN-I-335/22-ŽF
5.7.2022 - Opširnije

- REKONSTRUKCIJA BLOKADNO-ISPUHIVAČKE STANICE STARI JANKOVCI U ULAZNU MJERNU STANICU PO SISTEMU „KLJUČ U RUKE“ PN-I-396/22-ŽF
30.6.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0025643 - KRCENJE RALINJA I KOSNJA TRAVE NA TRASAMA RTP ZAPADNA HRVATSKA PN-T-444/22-MB
30.6.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0024783 - Održavanje EBS-a u 2022. - 2023. godini PN-Z-454/22-LR
23.6.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0023883 - DOBAVA I ZAMJENA AKUMULATORSKIH BATERIJA SUSTAVA BESPREKIDNIH NAPAJANJA PN-O-366/22-LR
14.6.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0023863 - ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE, SKLOPOVSKE I PROGRAMSKE OPREME I APLIKACIJSKOG RJEŠENJA SUKAP SUSTAVA PN-STU-382/22-ŽF
13.6.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0023534 - PRIRODNI PLIN ZA POSLOVNE OBJEKTE TVRTKE PLINACRO PN-T-388/22-SP
10.6.2022 - Opširnije

- PROŠIRENJE SUSTAVA ZA NADZOR I ANALIZU MREŽE PN-I-377/22-MB
10.6.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0023461 - TURBINSKI I ROTACIJSKI PLINOMJERI PN-O-369/22-SP
9.6.2022 - Opširnije

2022/ 0BP-01720 - USLUGA UMJERAVANJA, SERVISA I POPRAVKA DETEKTORA PROPUŠTANJA PLINA TIP AUTOFIM I LEAK SURVEYOUR TE PUNJENJE BOCA VODIKA ZA ISTO PN-T-372/22-AS
2.6.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0022263 - SERVIS ELEKTROMOTORNIH POGONA REGULACIJSKIH VENTILA PN-O-362-22-LR
2.6.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0022410 - IZRADA STABILNOG SUSTAVA ZAŠTITE OD POŽARA U ARHIVI PO IVANIĆ GRAD po sistemu „ključ u ruke“ PN-T-360/22-MB
2.6.2022 - Opširnije

2022/ 0BP-01711 - SERVIS, POPRAVAK, KALIBRACIJA I UMJERAVANJE EKSPLOZIMETARA PAC EX 2, MULTIWARN II, MINIWARN B, MULTI DETEKTOR X-AM 7000 I X-AM 500 PN-T-371/22-AS
1.6.2022 - Opširnije

2022/S F15-0021299 - IZMJENA I DOPUNA IDEJNOG PROJEKTA MAGISTRALNOG PLINOVODA ZABOK - LUČKO DN700-75 I ISHOĐENJE IZMJENE I DOPUNE LOKACIJSKE DOZVOLE U SMISLU DEFINIRANJA FAZNOSTI IZGRADNJE PN-I-285/22-LR
25.5.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0021365 - ZAMJENA I UGRADNJA 20˝ SLAVINA NA PLINOVODU DN 500 ROGATEC-ZABOK PN-T-312/22-SP
25.5.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0020950 - ISPITIVANJE I OVJERAVANJE PLINOMJERA NA VISOKOM TLAKU PN-O-332/22-AS
23.5.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0020872 - DETALJNO SNIMANJE STANJA KATODNE ZAŠTITE PLINOVODA METODAMA CIPS I DCVG; KOREKTIVNO ODRŽAVANJE KATODNE ZAŠTITE NA TRASAMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-O-325/22-AS
23.5.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0020734 - ODRŽAVANJE EBS-a U 2022. - 2023. GODINI PN-Z-317/22-LR
20.5.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0021980 - REKONSTRUKCIJA PČ IVANJA REKA po sistemu "ključ u ruke" PN-I-328/22-DT
18.5.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0020386 - UGRADNJA ZAŠTITNE KOLONE NA PLINOVODU DN 500 VIROVITICA-KUTINA PN-T-146/22-SP
18.5.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0020172 - SNIMANJE BESPILOTNOM LETJELICOM „DRONOM“ I INLINE INSPEKCIJA MAGISTRALNOG PLINOVODA BJELOVAR – DARUVAR DN 200 PN-I-282/22-LR
17.5.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0020045 - IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE MJERNO REDUKCIJSKE STANICE OSIJEK I (50 bar, 80 000 m3/h) I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PN-I-283/22-SP
16.5.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0019686 - NABAVA N1 VOZILA PO GRUPAMA KAKO SLIJEDI: GRUPA A) 341 – TERENSKA N1 VOZILA, GRUPA B) 342 – LAKA DOSTAVNA N1 VOZILA PN-T-341-342/22-SP
12.5.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0017711 - PN-P-307/22/TP, USLUGE VJEŠTAČENJA PN-P-307/22/TP
28.4.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0017768 - STROJARSKO ODRŽAVANJE U REGIJAMA STP-A, PO GRUPAMA PREDMETA NABAVE, 145-GRUPA REGIJA SREDIŠNJA HRVATSKA, 275-GRUPA REGIJA SJEVERNA HRVATSKA PN-T-145-275/22-SP
28.4.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0015714 - USLUGA SIGURNOSNOG OPERATIVNOG CENTRA (SOC) PN-Z-260/22-MB
15.4.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0015891 - PRIPREMA SUSTAVA KVALITETE PLINA I PREGLED OD STRANE MUP-A PN-O-296/22-DT
13.4.2022 - Opširnije

- NADOGRADNJA SISTEMSKE I BACKUP INFRASTRUKTURE 2022 PN-Z-205/22-MB
8.4.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0014563 - REZERVNI DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE PROCESNIH MJERENJA PN-O-239/22-LR
8.4.2022 - Opširnije

- IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE PLINSKOG ČVORA DOBROVAC PO SISTEMU „KLJUČ U RUKE“ PN-I-163/22-SP
7.4.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0014389 - USLUGA POPRAVKA SUSTAVA ZA GRIJANJE I HLAĐENJE NA POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRO-a U IVANIĆ-GRADU PN-O-241-22-LR
7.4.2022 - Opširnije

- IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE MJERNO REDUKCIJSKE STANICE GAJ PO SISTEMU „KLJUČ U RUKE“ PN-I-213/22-SP
5.4.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0014729 - GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE PROCESNIH RAČUNALA I PRIPADAJUĆIH SUSTAVA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-O-236/22-ŽF
31.3.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0013175 - PN-T-231/22/TP, ISPITIVANJE PLINOVODA POMOĆU STRUJNOG TESTERA (PCM) U REGIJI ISTOČNA HRVATSKA PN-T-231/22/TP
31.3.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0014570 - MICROSOFT NAJAM LICENCI (EAS) 2022 PN-Z-254/22-DT
30.3.2022 - Opširnije

- FUNKCIONALNA MIGRACIJA PIS-a U SaaS OBLAK I KORIŠTENJE SaaS PRETPLATE PN-Z-159/22-MB
30.3.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0014237 - PERIODIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE OPREME, INSTALACIJA I OBJEKATA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA PN-O-227/22-DT
24.3.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0011751 - ODRŽAVANJE PROGRAMSKE I SKLOPOVSKE OPREME SCADA SUSTAVA PN-STU-212/22-ŽF
23.3.2022 - Opširnije

PN-T-139,166,185/22-MB - GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI RADOVI U REGIJAMA SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-139,166,185/22-MB
17.3.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0009594 - USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJI PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE DONJI MIHOLJAC – DRAVASZERDAHELY PN-STU-221/22-LR
9.3.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0009147 - PUNJENJE NADZEMNIH SPREMNIKA UNP-om (SMJESA PROPANA I BUTANA) ZA POTREBE POGONSKIH OBJEKATA PLINACRO-a U REGIJAMA ISTOČNA, JUŽNA I ZAPADNA HRVATSKA PN-T-182-22-LR
8.3.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0011128 - ISPORUKA OPREME ZA REKONSTRUKCIJU PČ IVANIĆ GRAD PN-I-197/22-DT
7.3.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0008954 - POPRAVAK IZOLACIJE U ZAŠTITNOJ KOLONI PLINOVODA POLIMERNOM ISPUNOM PN-T-138/22-LR
7.3.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0009075 - RUČNA KOŠNJA TRAVE ZA REGIJE SJEVERNA, JUŽNA SREDIŠNJA I ISTOČNA HRVATSKA U 2022. GODINI PN-T-118-121-104-095/22-AS
7.3.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0009962 - SNIMANJE STANJA STJENKI PLINOVODA - IN LINE INSPEKCIJA PN-O-150/22-DT
3.3.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0008486 - ODRŽAVANJE RADIJSKOG KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA PN-STU-174/22-ŽF
2.3.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0011409 - GODIŠNJI PREGLED, BAŽDARENJE I SERVISIRANJE LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-184/22-DT
2.3.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0008241 - Nabava autoguma (ljeto-zima 2022) PN-Z-131/22-LR
1.3.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0007275. - KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA PLINOVODA SEKTORA TRANSPORTA PLINA, PO GRUPAMA PN-T-100/54/120/90/94/22-MB
21.2.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0007024 - OBNOVA LICENCI ORACLE ZA 2022. GODINU PN-Z-051/22-VLB
18.2.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0006445 - NADOGRADNJA HMI-a SCADA SUSTAVA PN-I-099/22-ŽF
15.2.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0006324 - POVEĆANJE PERFORMANSI I RASPOLOŽIVOSTI PROCESNE MREŽE PN-I-081-22-LR
14.2.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0006183 - POVEĆANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI PROCESNE MREŽE PN-I-091/22-ŽF
11.2.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0005526 - NADOGRADNJA PROCESNIH RAČUNALA MITSUBISHI iQ-R PN-T-671/21-SP
8.2.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0004729 - OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA PO GRUPAMA, GRUPA A) 698-ZAŠTITNA ODJEĆA, GRUPA B) 699-ZAŠTITNA OBUĆA PN-Z-698-699/21-SP
2.2.2022 - Opširnije

- NADOGRANJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KAPACITETIMA - SUKAP SUSTAVA PN-I-077/22-ŽF
2.2.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0003535 - INTERVENCIJE NA REDUKCIJSKIM LINIJAMA MRS-OVA PN-T-018/22-DT
25.1.2022 - Opširnije

- PN-Z-692/21/TP, ZAŠTITARSKE I VATROGASNE USLUGE PN-Z-692/21/TP
5.1.2022 - Opširnije

2022/S F15-0000500 - GIS održavanje i tehnička podrška sustava za 2022. godinu PN-Z-644/21-LR
5.1.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0000281 - USLUGA ČIŠĆENJA U SREDIŠNJEM POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRA PN-Z-681/21-AS
4.1.2022 - Opširnije

2021/S F15-0047980 - Servisiranje i ovjeravanje plinomjera od G 10 do G 4000 PN-T-640/21-LR
31.12.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0046010 - USLUGA ODRŽAVANJA ELEKTROINSTALACIJA POSLOVNIH OBJEKATA PN-T-660/21-MB
20.12.2021 - Opširnije

2021/S 0F6-0047678 - Godišnja tehnička podrška i održavanje PIMS sustava PN-T-499/21-LR
24.11.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0040917 - PN-Z-602/21/TP, SANITARNA ZAŠTITA I UNIŠTAVANJE KOROVA U POSLOVNIM PROSTORIMA I OBJEKTIMA PLINACRO-a PN-Z-602/21/TP
9.11.2021 - Opširnije

2020/S 0F5-0040721 - OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA PN-FR-621/21-MB
8.11.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0040082 - ISPORUKA, UGRADNJA, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE KROMATOGRAFA C6+ NA MRČ DONJI MIHOLJAC PN-I-565/21-MB
3.11.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0039914 - INERTIZACIJA PLINOVODA TRANSPORTNOG PLINSKOG SUSTAVA PN-T-573/21-MB
2.11.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0040531 - ISPORUKA OPREME ZA REKONSTRUKCIJU PČ IVANJA REKA I PČ PODREBAR PN-I-612/21-DT
26.10.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0039919 - ISPORUKA OPREME ZA REKONSTRUKCIJU BIS STARI JANKOVCI PN-I-539/21-DT
21.10.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0038625 - ELEKTRONIČKA KUMUNIKACIJSKA USLUGA U POKRETNOJ TELEFONSKOJ MREŽI PN-Z-604/21-DT
20.10.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0037879 - ZIMSKA SLUŽBA U 2021./2022. GODINI U REGIJAMA TRANSPORTA PLINA PO GRUPAMA PN-T-468-469-472-473-503-543-545-548-559-560/21-SP
19.10.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0037879 - USLUGA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA HIGIJENE U POSLOVNIM OBJEKTIMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA U 2022. godini (6 grupa) PN-T-465-502-540-541-505-542/21-AS
19.10.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0037970 - USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME NA INTERKONEKCIJI ROGATEC PN-PK-575/21-DT
18.10.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0037246 - Intervencije na procesnim računalima i pripadajućim sustavima neprekidnih napajanja PN-T-523/21-LR
14.10.2021 - Opširnije

- ODRŽAVANJE SUSTAVA DALJINSKOG OČITAVANJA PN-T-547/21-SP
12.10.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0037998 - REVITALIZACIJA I KONSOLIDACIJA OPREME SUKAP SUSTAVA PN-I-566/21-ŽF
11.10.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0035808 - Usluge održavanja strojarskih instalacijaposlovnih objekata tvrtke Plinacro u Ivanić-Gradu, Kutini, Đurđevcu, Ogulinu, Stankovcima, Dugopolju, Rijeci, Vodnjanu, Sl. Brodu i Čakovcu PN-T-510/21-LR
5.10.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0035320 - NADOGRADNJA SUSTAVA BESPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-524/21-SP
4.10.2021 - Opširnije

2021/S F22-0035072 - PN-P-528/21/TP, USLUGE PRAVNIH SAVJETA PN-P-528/21/TP
29.9.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0034226 - NADZOR STROJARSKO–MONTAŽNIH I RADOVA ZAVARIVANJA ZA SEKTOR TRANSPORTA PLINA PN-T-480/21-LR
22.9.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0033520 - ODRŽAVANJE SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE PN-Z-491/21-AS
15.9.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0032751 - REKONSTRUKCIJA SUSTAVA BESPREKIDNIH NAPAJANJA OPTIČKOG KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA MP PULA - SLAVONSKI BROD PN-I-492/21-DT
6.9.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0031444 - PN-FR-453/21/TP, ODRŽAVANJE HARDWARE / SOFTWARE-a I KOMPLETIRANJE OPREME KATODNE ZAŠTITE PN-FR-453/21/TP
25.8.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0029836 - PN-I-460/21/TP, USLUGE VJEŠTAČENJA U SVRHU IZVOĐENJA RADOVA REKONSTRUKCIJE MP LUDBREG - KOPRIVNICA PN-I-460/21/TP
10.8.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0029674 - PROŠIRENJE SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE PN-Z-435/21-DT
9.8.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0028910 - PN-T-438/21/TP, PRIRODNI PLIN ZA POSLOVNE OBJEKTE TVRTKE PLINACRO PN-T-438/21/TP
30.7.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0029769 - ELEKTRIČNA ENERGIJA PN-Z-408/21-ŽF
30.7.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0029576 - Generalni popravak kotlovnice - MRS Zagreb jug po sistemu "ključ u ruke" PN-T-385/21-LR
29.7.2021 - Opširnije

2021/S 0F6-0040004 - Godišnji servisni pregled i održavanje kotlovnica PN-T-386/21-LR
29.7.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0028314 - PN-FR-445/21/TP, OSIGURANJE OD PROFESIONALNE (UGOVORNE) ODGOVORNOSTI PN-FR-445/21/TP
28.7.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0028668 - REKONSTRUKCIJA SUSTAVA BESPREKIDNIH NAPAJANJA OPTIČKOG KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA MP PULA - SLAVNOSKI BROD PN-I-432/21-DT
27.7.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0027690 - USLUGA SERVISNOG ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA PO GRUPAMA (6 GRUPA) PN-Z-403-404-402-405-406-407/21-AS
23.7.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0027144 - STRUČNI SIGURNOSNI NADZOR PN-Z-396/21-MB
21.7.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0056994 - USLUGE DODATNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA PN-FR-420/21-MB
19.7.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0026152 - NABAVA GORIVA PN-Z-371/21-SP
13.7.2021 - Opširnije

- OSIGURANJE IMOVINE, OD RIZIKA POTRESA, OBJEKATA U IZGRADNJI I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI PN-FR-401/21-MB
8.7.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0024509 - PN-STU-353/21/TP, INFRASTRUKTURE, SKLOPOVSKE I PROGRAMSKE OPREME I APLIKACIJSKOG RJEŠENJA SUKAP SUSTAVA, PN-STU-353-21/TP PN-STU-353/21/TP
2.7.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0024396 - Intervencije na LBC uređajima magistralnih plinovoda PN-T-369-21-LR
1.7.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0024926 - REKONSTRUKCIJA PLINOVODA LUDBREG-KOPRIVNICA DN 500/50 po sistemu "ključ u ruke" PN-I-375/21-DT
25.6.2021 - Opširnije

2020/S 0F5-0022735 - ISPITIVAJE PILINOVODA POMOĆU STRUJNOG TESTERA (PCM) ZAPADNA HRVATSKA PN-T-361/21-MB
16.6.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0023032 - REKONSTRUKCIJA MP IVANIĆ - GRAD - KUTINA DN 500/50 po sistemu "ključ u ruke" PN-I-345/21-DT
8.6.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0021205 - DOBAVA I ZAMJENA AKUMULATORSKIH BATERIJA SUSTAVA BESPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-321/21-AS
1.6.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0021076 - PREVENTIVNO I INTERVENTNO ODRŽAVANJE PASIVNE OPREME OPTIČKO-KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA U DULJINI TRASA OD 1070 KM PN-STU-315/21-LR
31.5.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0020659 - PN-T-312/21/TP, GODIŠNJE ODRŽAVANJE ANALIZATORA KVALITETE PLINA PN-T-312/21/TP
26.5.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0020668 - PN-T-313/21/TP, GODIŠNJE ODRŽAVANJE PLINSKIH KROMATOGRAFA PN-T-313/21/TP
26.5.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0020983 - PROCESNI PLINOVI I CERTIFICIRANI REFERENTNI MATERIJAL ZA PLINSKE KROMATOGRAFE PN-T-314/21-DT
20.5.2021 - Opširnije

- ISPORUKA OPREME ZA REKONSTRUKCIJU MRČ KUTINA I PČ DOBROVAC PN-I-224/21-MB
19.5.2021 - Opširnije

- SERVIS, ZAMJENA I ODRŽAVANJE SIGURNOSNO REGULACIJSKE OPREME SA ZAMJENOM ORIGINALNIH REZERVNIH DIJELOVA PN-T-290/21-MB
14.5.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0018628 - DETALJNO SNIMANJE STANJA KATODNE ZAŠTITE PLINOVODA METODAMA CIPS I DCVG; KOREKTIVNO ODRŽAVANJE KATODNE ZAŠTITE NA TRASAMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-284/21-AS
11.5.2021 - Opširnije

- RADOVI REKONSTRUKCIJE PČ/MRČ KUTINA KAPACITETA 200.000 m3/h i TLAKA 50/75 bar po sistemu „ključ u ruke“ PN-I-216/21-SP
4.5.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0012526 - PN-T-278/21/TP, SERVIS ELEKTROMOTORNIH POGONA REGULACIJSKIH VENTILA PN-T-278/21/TP
3.5.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0016714 - NABAVA SLAVINA S UGRADNJOM PN-T-255/21-MB
28.4.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0016611 - PLINOMJERI OD G 160 DO G 2500 PN-T-246/21-SP
27.4.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0017591 - IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE LD ZA MP SLATINA-VELIMIROVAC DN 200/50 PN-I-254/21-DT
27.4.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0016300 - Održavanje EBS-a u 2021. - 2022. godini PN-Z-237-21-LR
26.4.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0016591 - IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE IZMJENE I DOPUNE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA MP SLOBODNICA -SOTIN DN 800/75 PN-I-239/21-DT
21.4.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0016427 - IZRADA SUO I PROVEDBA POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ ZA MP VUKOVAR-NEGOSLAVCI DN 500/50, OSIJEK -VUKOVAR DN 500/50 I SOTIN - BAČKO NOVO SELO DN 800/75 BAR PN-I-257/21-DT
21.4.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0014385 - SNIMANJE STANJA STJENKI PLINOVODA - IN LINE INSPEKCIJA PN-T-196/21-AS
14.4.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0013738 - ZAMJENA ELEMENATA LBC UREĐAJA I NADOGRADNJA LBC UREĐAJA PN-T-206/21-DT
2.4.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0014291 - NADOGRADNJA POSTOJEĆEG RADIJSKOG KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA PN-I-221/21-DT
2.4.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0014288 - GENERALNI POPRAVAK I ODRŽAVANJE KOTLOVNICA s UGRADNJOM KONDENZACIJSKIH KOTLOVA I MODULIRAJUĆIH PLAMENIKA NA OBJEKTIMA ZA ISPORUKU PLINA ŠTO UKLJUČUJE I RAD U PROSTORIMA UGROŽENIM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM po sistemu „ključ u ruke“ PN-T-198/21-LR
2.4.2021 - Opširnije

- IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI MRS DARUVAR PO SISTEMU KLJUČ U RUKE PN-I-114/21-SP
31.3.2021 - Opširnije

2021/S F15-0015828 - USLUGA SISTEMSKE I KORISNIČKE PODRŠKE SUSTAVU ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA "PRIMAVERA" PN-Z-192/21-AS
26.3.2021 - Opširnije

2021/S F15-0015061 - PRILAGODBA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA MP SPLIT–ZAGVOZD DN 800-75 I MP ZAGVOZD–PLOČE DN 800-75 NOVOJ ZAKONSKOJ REGULATIVI I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PN-I-181/21-LR
23.3.2021 - Opširnije

- PN-T-155/21/TP, PREGLED, BAŽDARENJE I SERVISIRANJE LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-155/21/TP,
23.3.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0011492 - POVEĆANJE PERFORMANSI, KIBERNETIČKE SIGURNOSTI I RASPOLOŽIVOSTI PROCESNE MREŽE 2021. PN-I-158-21-LR
23.3.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0012526 - PN-T-146/21/TP, GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE PROCESNIH RAČUNALA I PRIPADAJUĆIH SUSTAVA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-146/21/TP
19.3.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0010849 - NADOGRADNJA BACKUP SUSTAVA 2021 PN-Z-086/21-SP
17.3.2021 - Opširnije

- SIGURNOST KORPORATIVNE MREŽE PN-I-67/21-MB
15.3.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0011783 - STROJARSKO ODRŽAVANJE U REGIJAMA STP-A po grupama predmta nabave: GRUPA REGIJA SJEVERNA HR (167) I GRUPA REGIJA SREDIŠNJA HR (180) PN-T-167,180/21-DT
12.3.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0008950 - KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA PLINOVODA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PO GRUPAMA PN-T-087-116-121-122-129/21-SP
3.3.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0008708 - RUČNA KOŠNJA TRAVE ZA REGIJE ZAPADNA, JUŽNA, SJEVERNA I SREDIŠNJA HRVATSKA U 2021. GODINI (4 GRUPE) PN-T-118-120-123-128/21-AS
2.3.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0008926 - INTERVENCIJE NA REDUKCIJSKIM LINIJAMA MRS-ova PN-T-145/21-DT
25.2.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0008803 - PN-T-112/21/TP, PERIODIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE OPREME, INSTALACIJA I OBJEKATA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA PN-T-112/21/TP
24.2.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0007629 - USLUGA SIGURNOSNOG OPERATIVNOG CENTRA (SOC) PN-Z-76/21-MB
23.2.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0005719 - OBNOVA LICENCI ORACLE ZA 2021. GODINU PN-Z-032/21-VLB
10.2.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0005864 - USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJI PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE DONJI MIHOLJAC – DRAVASZERDAHELY PN-STU-044/21-LR
10.2.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0007531 - REKONSTRUKCIJA SUSTAVA BESPREKIDNIH NAPAJANJA OPTIČKOG KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA MP PULA - SLAVNOSKI BROD PN-I-065/21-DT
5.2.2021 - Opširnije

2021/S0F5-0004599 - PN-P-037/21/TP, USLUGE VJEŠTAČENJA PN-P-037/21/TP
2.2.2021 - Opširnije

- TEHNIČKA PODRŠKA PROIZVOĐAČA I REDOVNO ODRŽAVANJE AKTIVNE MREŽNE OPREME/APLIKACIJA OPTIČKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA PN-STU-004/21-AB
22.1.2021 - Opširnije

2020/S 0F5-0046394 - SUSTAV ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA PN-Z-667/20-MB
29.12.2020 - Opširnije

2020/S F15-0046060 - Najam poslovnog prostora za smještaj telekomunikacijske opreme PN-STU-666/20-LR
24.12.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0044299 - PRIPREMA SUSTAVA KVALITETE PLINA I PREGLED OD STRANE MUP-A PN-T-671/20-DT
10.12.2020 - Opširnije

2020/S F15-0044275 - GIS održavanje i tehnička podrška sustava za 2021. godinu PN-Z-635/20-LR
10.12.2020 - Opširnije

2020/S F15-0043911 - NADOGRADNJA POSTOJEĆEG GIS-TIS SUSTAVA UZ NJEGOVU INTEGRACIJU SA DRUGIM PLINACRO SUSTAVIMA U SVRHU USKLADE SA eDozvolom I DIGITALIZACIJE POSLOVNIH PROCESA (PJTZP) PN-Z-602/20-LR
8.12.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0043812 - OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA PO GRUPAMA, GRUPA A -654- ZAŠTITNA ODJEĆA, GRUPA B -655- ZAŠTITNA OBUĆA PN-Z-654-655/20-SP
7.12.2020 - Opširnije

2020/S F15-0043286 - Godišnja tehnička podrška i održavanje PIMS sustava PN-T-520/20-LR
2.12.2020 - Opširnije

2020/s 0F5-0042907 - SUSTAV ZA PLANIRANJE SaaS ( Softver kao usluga) PN-Z-605/20-MB
27.11.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0043002 - IZRADA GLAVNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA UGRADNJU TIPSKE MJERNO REDUKCIJSKE STANICE (MRS) ŽABNO (2 X 4.000 M3/H, 50 BAR ) PN-I-646/20-DT
26.11.2020 - Opširnije

2020/S F15-0041642 - Servisiranje i ovjeravanje plinomjera od G 10 do G 4000 PN-T-561-20-LR
19.11.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0040870 - USLUGA ODRZAVANJA ELEKTROINSTALACIJA POSLOVNIH OBJEKATA PN-T-609/20-MB
10.11.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0038932 - OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA PN-FR-581/20-MB
27.10.2020 - Opširnije

- ODRŽAVANJE SUSTAVA DALJINSKOG OČITAVANJA PN-T-586/20-SP
20.10.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0038284 - USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJI PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - ROGATEC PN-PK-564/20-DT
20.10.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0037793 - REVITALIZACIJA SUSTAVA DALJINSKOG OČITAVANJA PODATAKA KOMERCIJALNOG MJERENJA (GEMA, FEP, KZ) PN-I-527/20-DT
14.10.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0036455 - USLUGA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA HIGIJENE POSLOVNIH PROSTORA PO GRUPAMA (6 GRUPA) PN-T-472-489-533-541-552-556/20-AS
9.10.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0037462 - Nadogradnja informacijskog sustava za upravljanje kapacitetima - SUKAP sustav PN-I-559/20-DT
5.10.2020 - Opširnije

2020/S F15-0041033 - PRIPREMA, ISPITIVANJE I OVJERAVANJE UREĐAJA ZA PRETVORBU OBUJMA PLINA PN-T-539/20-DT
2.10.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0034843 - Licenčno održavanje i podrška za aplikacijsku platformu SUKAP sustava PN-STU-503-20-LR
30.9.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0033652 - INTERVENCIJE NA PROCESNIM RAČUNALIMA I PRIPADAJUĆIM SUSTAVIMA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-505/20-AB
18.9.2020 - Opširnije

2020/S F22-0033669 - PN-P-540/20/TP, PRAVNIH SAVJETA, PN-P-540/20/TP
18.9.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0033615 - NADOGRADNJA PROCESNIH RAČUNALA OPTO 22 PN-T-509/20-AB
17.9.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0032578 - USLUGA ODRZAVANJA ELEKTROINSTALACIJA POSLOVNIH OBJEKATA PN-T-506/20-MB
9.9.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0032284 - USLUGE ODRŽAVANJA STROJARSKIH INSTALACIJA POSLOVNIH OBJEKATA TVRTKE PLINACRO U IVANIĆ-GRADU, KUTINI, ĐURĐEVCU, OGULINU, STANKOVCIMA, DUGOPOLJU, RIJECI, VODNJANJU, SLAVONSKOM BRODU I ČAKOVCU PN-T-486/20-AB
7.9.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0029860 - PROŠIRENJE SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE PN-Z-461/20-DT
10.8.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0029105 - ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PLINACRO PN-Z-452/20-ŽF
3.8.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0028864 - PN-T-415/20/TP, ODRŽAVANJE HARDWARE/SOFTWARE-a I KOMPLETIRANJE OPREME KATODNE ZAŠTITE PN-T-415/20/TP
31.7.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0027256 - ODRŽAVANJE SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE PN-Z-427/20-AS
21.7.2020 - Opširnije

- ZAMJENA DOTRAJALE I SIGURNOSNO REGULACIJSKE OPREME SA UGRADNJOM, SERVISOM I PODEŠAVANJEM U SEKTORU TRANSPORTA PLINA PN-T-402/20-MB
20.7.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0031463 - ISPORUKA OPREME ZA REKONSTRUKCIJU MRS DARUVAR PN-I-437/20-DT
16.7.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0027153 - IZRADA GLAVNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA MRČ IVANIĆ GRAD (ETAN REKONSTRUKCIJA) PN-I-409/20-DT
9.7.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0024817 - GODIŠNJA NABAVA GORIVA PN-Z-341/20-SP
6.7.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0024851 - USLUGA SERVISNOG ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA PO GRUPAMA (6 GRUPA) PN-Z-376-377-378-381-383-384/20-AS
6.7.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0024624 - INTERVENCIJE NA LBC UREĐAJIMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-392-20-LR
3.7.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0024604 - NADZOR STROJARSKO-MONTAŽNIH I RADOVA ZAVARIVANJA ZA SEKTOR TRANSPORTA PLINA PN-T-389-20-LR
3.7.2020 - Opširnije

2020/S OF5-0024581 - SERVIS ELEKTROMOTORNIH POGONA REGULACIJSKIH VENTILA PN-T-380/20-MB
3.7.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0024276. - INERTIZACIJA PLINOVODA TRANSPORTNOG PLINSKOG SUSTAVA PLINACRO-a PN-T-372/20-AB
2.7.2020 - Opširnije

- GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE KOTLOVNICA PN-T-353/20-AB
19.6.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0022732 - PN-T-347/20/TP, ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE, SKLOPOVSKE I PROGRAMSKE OPREME I APLIKACIJSKOG RJEŠENJA SUKAP SUSTAVA PN-T-347/20/TP
18.6.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0022621 - INTERVENCIJE NA REDUKCIJSKIM LINIJAMA MJERNO REDUKCIJSKIH STANICA PN-T-333/20-MB
17.6.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0021421 - PN-P-345/20/TP, Izrada procjembenih elaborata u svrhu utvrđivanja naknade za privremeno zauzimanje zemljišta u svrhu izvođenja radova sanacije - popravaka plinovodne infrastrukture PN-P-345/20/TP
5.6.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0020300 - NADOGRADNJA SIEM SUSTAVA, WIN CAL LICENCE I SUSTAVA ZA AUTOMATIZIRANO UPRAVLJANJE SIGURNOSNIM POLITIKAMA WINDOWS I LINUX OPERATIVNIH SUSTAVA PN-I-322-20-LR
28.5.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0020053 - PRIRODNI PLIN ZA POSLOVNE OBJEKTE TVRTKE PLINACRO PN-T-329/20-AS
26.5.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0021741 - REVITALIZACIJA PLINOVODA IVANIĆ GRAD - ZAGREB DN 500/50 PN-I-302/20-DT
25.5.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0019622 - STROJARSKO ODRŽAVANJE U REGIJI STP-A SREDIŠNJA HR PN-T-326/20-DT
20.5.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0018475 - CIJEVI PREMA API 5L PN-T-311/20-DT
12.5.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0017518 - DETALJNO SNIMANJE STANJA KATODNE ZAŠTITE PLINOVODA METODAMA CIPS I DCVG I KOREKTIVNO ODRŽAVANJE KATODNE ZAŠTITE NA TRASAMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-280/20-AS
5.5.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0016544 - CERTIFICIRANI REFERENTNI MATERIJAL I PROCESNI PLINOVI ZA PLINSKE KROMATOGRAFE PN-T-272/20-DT
24.4.2020 - Opširnije

2020/S F15-0017978 - USLUGA SISTEMSKE I KORISNIČKE PODRŠKE SUSTAVU ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA "PRIMAVERA" PN-Z-259/20-AS
22.4.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0015584 - PN-T-251/20/TP, GODIŠNJE ODRŽAVANJE PLINSKIH KROMATOGRAFA PN-T-251/20/TP
21.4.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0015642 - SUSTAV ZA NADZOR INTERNETSKOG PROMETA PN-Z-163/20-SP
21.4.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0014950 - ODRŽAVANJE RADIJSKOG KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA TVRTKE PLINACRO PN-STU-260-20-LR
16.4.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0014799 - PN-T-250/20/TP, GODIŠNJE ODRŽAVANJE ANALIZATORA KVALITETE PLINA PN-T-250/20/TP
15.4.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0014219 - Održavanje EBS-a u 2020. - 2021. godini PN-Z-204-20-LR
9.4.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0013203 - AKTIVNA MREŽNA OPREMA ZA PLINOVOD ZLOBIN - OMIŠALJ PN-I-226/20-AB
31.3.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0013065 - PN-T-203/20/TP, PERIODIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE OPREME, INSTALACIJA I OBJEKATA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA PN-T-203-20-TP PN-T-203/20/TP
31.3.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0012346 - PLINOMJERI OD G 250 DO G 2500 PN-T-214/20-SP
24.3.2020 - Opširnije

2020/S0F5-0011627 - USLUGA SIGURNOSNOG OPERATIVNOG CENTRA ( SOC) PN-Z-162/20-MB
18.3.2020 - Opširnije

- PN-T-147/20/TP, GODIŠNJI PREGLED, BAŽDARENJE I SERVISIRANJE LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-147/20/TP
17.3.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0011178 - GEODETSKE USLUGE NA OBJEKTIMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-183/20-SP
16.3.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0011618 - STROJARSKO ODRŽAVANJE U REGIJAMA STP-A po grupama predmta nabave: GRUPA REGIJA SREDIŠNJA HR (206) I GRUPA REGIJA ISTOČNA HR (207) PN-T-206/207/20-DT
16.3.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0011045 - KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA PLINOVODA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PO GRUPAMA PN-T-077-089-095-102-119/20-SP
13.3.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0010588 - NADOGRADNJA SUSTAVA ZA IZRADU PRIČUVNIH KOPIJA PODATAKA ARCSERVE PN-I-125-20-LR
11.3.2020 - Opširnije

- NADOGRADNJA SIGURNOSTI VIRTUALNE OKOLINE PN-I-161/20-MB
6.3.2020 - Opširnije

- NADOGRADNJA SIGURNOSTI KORPORATIVNE MREŽE PN-I-165/20-MB
5.3.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0011368 - ISPITIVANJE PLINOVODA POMOĆU STRUJNOG TESTERA (PCM) U REGIJAMA STP-a PN-T-134/20-DT
3.3.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0008779 - AKTIVNA MREŽNA OPREMA 10G ZA POSLOVNI OBJEKT KUTINA PN-I-106-20-LR
28.2.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0008352 - RUČNA KOŠNJA TRAVE NA OBJEKTIMA SEKTROA TRANSPORTA PLINA (4 GRUPE PREDMETNE NABAVE) PN-T-087-090-097-112/20-AS
26.2.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0008152 - ULOŠCI PREČISTAČA PRIRODNOG PLINA U MRS-u PN-T-46/20-MB
25.2.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0008287 - CIJEVI PREMA API 5L PN-T-113/20-DT
21.2.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0007783 - UREĐAJI ZA PRETVORBU OBUJMA PLINA (KOREKTORI) PN-T-732/19-012/20-AB
21.2.2020 - Opširnije

- PN-T-091/20/TP, GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE PROCESNIH RAČUNALA I PRIPADAJUĆIH SUSTAVA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-091/20/TP
20.2.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0007302 - IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA MEĐUNARODNI PLINOVOD ZAGVOZD - IMOTSKI - POSUŠJE DN 500/75 S PRIPADAJUĆIM NADZEMNIM OBJEKTIMA PN-I-069/20-DT
13.2.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0005673 - Usluga korištenja internetske platforme za rezervaciju kapaciteta na interkonekciji Donji Miholjac - Dravaszerdahely plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske PN-STU-025/20-LR
7.2.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0004613 - Obnova licenci i godišnje podrške proizvođača za komponente OKS i SUKAP sustava PN-STU-008-20-LR
31.1.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0004633 - Licenčno održavanje i podrška za HCL WS portal PN-STU-028-20-LR
31.1.2020 - Opširnije

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3616207 - OBNOVA ORACLE LICENCI ZA 2020. GODINU PN-Z-004/20-VLB
31.1.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0003402 - OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA PN-Z-755/19-SP
24.1.2020 - Opširnije

2020/S F15-0002792 - Godišnje održavanje i tehnička podrška PIMS sustava PN-T-590-19-LR
21.1.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0000812 - ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA USLUGA U POKRETNOJ TELEFONSKOJ MREŽI PN-Z-729/19-AB
9.1.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0000597 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U SREDIŠNJEM POSLOVNOM OBJEKTU PLINACA, SAVSKA 88A, ZAGREB PN-Z-725/19-AS
8.1.2020 - Opširnije

- PN-Z-736/19/TP, PRUŽANJE ZAŠTITARSKIH I VATROGASNIH USLUGA NA OBJEKTIMA PLINACRO-a PN-Z-736/19/TP
7.1.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0000267 - SNIMANJE STANJA STJENKI PLINOVODA - IN LIN INSPEKCIJA PN-T-678/19-AS
3.1.2020 - Opširnije

2019/S 0F5-0049993 - ULOŠCI PREČISTAČA PRIRODNOG PLINA U MRS-u PN-T-682/19-MB
20.12.2019 - Opširnije

2019/S F15-0047127 - GIS ODRŽAVANJE I TEHNIČKA PODRŠKA SUSTAVA ZA 2020. GODINU PN-Z-657/19-LR
28.11.2019 - Opširnije

2019/S F15-0046050 - PRIPREMA, ISPITIVANJE I OVJERAVANJE UREĐAJA ZA PRETVORBU OBUJMA PLINA PN-T-566-19-LR
21.11.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0047292 - IZGRADNJA PRIKLJUČKA ZA RAFINERIJU B. BROD NA PČ SLOBODNICA (MRS SLOBODNICA) po sistemu "ključ u ruke" PN-I-677/19-DT
18.11.2019 - Opširnije

2019/S F15-0045496 - PROJEKTANTSKI NADZOR GRADNJE MAGISTRALNOG PLINOVODA ZLOBIN - OMIŠALJ DN 800-100 PN-I-579-19-LR
18.11.2019 - Opširnije

- IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE - UGRADNJE KONTEJNERSKIH MJERNO REDUKCIJSKIH STANICA: MRS ČAĐAVICA, MRS HAMPOVICA, MRS GOLA, MRS MOLVE SELO I MRS SIRAČ po sistemu „ključ u ruke“ PN-I-608/19-MB
15.11.2019 - Opširnije

2019/S F15-0044793 - NAJAM DODATNIH MICROSOFT EAS LICENCI PN-Z-584-19-LR
12.11.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0044789 - STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA UGRADNJE KONTEJNERSKIH MRS-A NA LOKACIJE SIRAČ, ČAĐAVICA, HAMPOVICA, GOLA I MOLVE SELO PN-I-626/19-DT
5.11.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0042881 - PN-P-624/19/TP, Izrada procjembenih elaborata u svrhu utvrđivanja naknade za privremeno zauzimanje zemljišta u svrhu izvođenja radova sanacije - popravaka plinovodne infrastrukture PN-P-624/19/TP
29.10.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0043910 - ISTOVAR, MANIPULACIJA, SLAGANJE U HRPE I SKLADIŠTENJE ČELIČNIH CIJEVI ZA MP ZLOBIN-OMIŠALJ DN 800/100 PN-I-622/19-DT
28.10.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0042302 - GENERALNI POPRAVAK I ODRŽAVANJE KOTLOVNICA s ugradnjom kondenzacijskih kotlova i modulirajućih plamenika na objektima za isporuku plina što uključuje i rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom po sistemu „ključ u ruke“ PN-T-564/19-AS
24.10.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0042562 - USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJI PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE – ROGATEC PN-PK-609/19-DT
21.10.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0040904 - PRIPREMA SUSTAVA KVALITETE PLINA I PREGLED OD STRANE MUP-A PN-T-567/19-DT
9.10.2019 - Opširnije

- ODRŽAVANJE SUSTAVA DALJINSKOG OČITAVANJA PN-T-572/19-ŽF
1.10.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0040847 - USLUGE ODRŽAVANJA STROJARSKIH INSTALACIJA POSLOVNIH OBJEKATA TVRTKE PLINACRO U IVANIĆ-GRADU, KUTINI, ĐURĐEVCU, OGULINU, STANKOVCIMA, DUGOPOLJU, RIJECI, VODNJANJU, SLAVONSKOM BRODU I ČAKOVCU PN-T-547/19-AB
26.9.2019 - Opširnije

2019/S F15-0045115 - SERVISIRANJE I OVJERAVANJE PLINOMJERA OD G10 DO G4000 PN-T-553/19-DT
23.9.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0036845 - INTERVENCIJE NA PROCESNIM RAČUNALIMA I PRIPADAJUĆIM SUSTAVIMA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-532/19-AB
17.9.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0036668 - USLUGA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA HIGIJENE U POSLOVNIM OBJEKTIMA STP-a (6 GRUPA) PN-T-515-524-525-529-534-536/19-AS
16.9.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0038923 - IZGRADNJA PRIKLJUČKA ZA RAFINERIJU B. BROD NA PČ SLOBODNICA (MRS SLOBODNICA) po sistemu "ključ u ruke" PN-I-486/19-DT
16.9.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0037006 - ZIMSKA SLUŽBA U 2019./2020. GODINI U REGIJAMA TRANSPORTA PLINA PO GRUPAMA PN-T-516-519-520-522-526-527-528-530-537-538/19-SP
4.9.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0035166 - PN-T-504/19/TP, ELEKTRONIČKI UREĐAJI ZA PRETVORBU OBUJMA PLINA (RAČUNALA PROTOKA), PN-T-504-19-TP PN-T-504/19/TP
3.9.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0035220 - NABAVA NOVIH OSOBNIH I TERETNIH VOZILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA PN-Z-474/19-AB
3.9.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0034572 - PLINOMJERI OD G 100 DO G 1600 PN-T-496/19-SP
22.8.2019 - Opširnije

2019/S F22-0032967 - PN-P-452/19/TP, PRAVNE USLUGE PN-P-452/19/TP
14.8.2019 - Opširnije

- SERVIS, ZAMJENA I ODRŽAVANJE SIG.REG.OPREME SA ZAMJENOM ORIGINALNIH REZERVNIH DIJELOVA PN-T-472/19-MB
9.8.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0032577 - PN-Z-443/19/TP, SANITARNA ZAŠTITA I UNIŠTAVANJE KOROVA U POSLOVNIM PROSTORIMA I OBJEKTIMA PLINACROA, PN-Z-443/19/TP
9.8.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0032422 - IZGRADNJA MAGISTRALNOG PLINOVODA ZLOBIN - OMIŠALJ DN 800/100 PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE" (Construction of the main gas pipeline Zlobin - Omišalj DN 800/100 on a “turn-key” basis) PN-I-506/19-ŽF
31.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0031289 - STROJARSKO ODRŽAVANJE U REGIJI STP-A SJEVERNA HRVATSKA PN-T-349/19-DT
26.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0030382 - USLUGE ODRŽAVANJA STROJARSKIH INSTALACIJA POSLOVNIH OBJEKATA TVRTKE PLINACRO U IVANIĆ-GRADU, KUTINI, ĐURĐEVCU, OGULINU, STANKOVCIMA, DUGOPOLJU, RIJECI, VODNJANJU, SLAVONSKOM BRODU I ČAKOVCU PN-T-435/19-AB
25.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0030197 - ODRŽAVANJE SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE PN-Z-439/19-AS
24.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0030166 - ODRŽAVANJE HARDWARE / SOFTWARE-A I KOMPLETIRANJE OPREME KATODNE ZAŠTITE PN-T-447/19-MB
24.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0029344 - ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PLINACRO PN-Z-433/19-ŽF
18.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0027994 - KRČENJE ŠUMA NA TRASI MAGISTRALNOG PLINOVODA ZLOBIN-OMIŠALJ DN 800/100 PN-I-410/19-SP
11.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0027702 - OSIGURANJE PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI PN-FR-429/19-AB
10.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0027451 - UREDSKI MATERIJAL PN-UREDMAT/19-AB
9.7.2019 - Opširnije

PN-T-450/19-DT - INTERVENCIJE NA LBC UREĐAJIMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-450/19-DT
8.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0027152 - IMPLEMENTACIJA SIEM SUSTAVA PN-I-417/19-ŽF
8.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0026394 - PRIRODNI PLIN ZA POSLOVNE OBJEKTE REGIJA STP-a TVRTKE PLINACRO PN-T-365/19-AS
3.7.2019 - Opširnije

- ZAMJENA KONTEJNERA I ELEKTRO-INSTRUMENTALNE OPREME NA MRČ ŠPIŠIĆ BUKOVICA I MRČ/MRS LUDBREG po sistemu „ključ u ruke“ PN-T-396/19-MB
2.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0027300 - STRUČNI NADZOR IZGRADNJE MP ZLOBIN - OMIŠALJ DN 800/100 PN-I-397/19-DT
1.7.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0030279 - ISPORUKA OPREME ZA IZGRADNJU PRIKLJUČKA ZA RAFINERIJU B. BROD NA PČ SLOBODNICA (MRS SLOBODNICA) PN-I-426/19-DT
27.6.2019 - Opširnije

2019/S 0F6-0031576 - INERTIZACIJA PLINOVODA TRANSPORTNOG PLINSKOG SUSTAVA PLINACRO-a PN-T-413/19-AB
19.6.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0024097 - PN-STU-386-19-TP, ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE, SKLOPOVSKE I PROGRAMSKE OPREME I APLIKACIJSKOG RJEŠENJA SUKAP SUSTAVA PN-STU-386-19-TP
17.6.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0023757 - DOSTAVA IZMJERENIH I PROGNOZIRANIH METEOROLOŠKIH PODATAKA PN-STU-342/19-AB
12.6.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0025778 - NADZOR NAD PROIZVODNJOM I ISPORUKOM CIJEVI ZA MP ZLOBIN - OMIŠALJ DN 800/100 PN-I-388/19-DT
11.6.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0023546 - KONZULTANTSKE USLUGE ZA POTREBE USPOSTAVE RIZNICE PN-FR-315/19-AS
11.6.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0023656 - Revizija godišnjih financijskih izvještaja društva Plinacro d.o.o. za poslovnu 2019. i poslovnu 2020. godinu i revizija godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja grupe Plinacro d.o.o. za poslovnu 2019. i poslovnu 2020. godinu PN-FR-361/19-MB
11.6.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0023347 - PN-FR-317/19/TP, OSIGURANJE IMOVINE, OD RIZIKA POTRESA, OBJEKATA U IZGRADNJI I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI PN-FR-317/19/TP
10.6.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0025766 - NADZOR STROJARSKO - MONTAŽNIH RADOVA I RADOVA ZAVARIVANJA ZA SEKTOR TRANSPORTA PLINA PN-T-373/19-DT
10.6.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0022832 - Usluge dodatnog zdravstvenog osiguranja za zaposlenike PLINACRO-a PN-FR-371/19-MB
5.6.2019 - Opširnije

- REKONSTRUKCIJA MRS ZAGREB JUG po sistemu „ključ u ruke“, PN-I-346/19-MB
28.5.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0021564 - INTERVENCIJE NA REDUKCIJSKIM LINIJAMA MJERNO-REDUKCIJSKIH STANICA PN-T-300/19-AS
27.5.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0019821 - PN-I-304/19/TP, SUSTAV ZA AUDITIRANJE DOMENE PN-I-304/19/TP
14.5.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0019895 - REZERVNI DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE PROCESNIH MJERENJA PN-T-273/19-AB
14.5.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0019703 - GODIŠNJA NABAVA GORIVA PN-Z-271/19-SP
13.5.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0019531 - USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA VOZILA (8 GRUPA) PN-Z-282-283-284-285-286-288-290-291/19-AS
10.5.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0019007 - REZERVNI DIJELOVI ZA PLINSKI KROMATOGRAF (2 GRUPE) PN-T-164-311/19-AS
8.5.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0018946 - CERTIFICIRANI REFERENTNI MATERIJAL I PROCESNI PLINOVI ZA PLINSKE KROMATOGRAFE PN-T-270/19-DT
30.4.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0017328. - ODRŽAVANJE PASIVNE OPREME OPTIČKO-KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA TVRTKE PLINACRO PN-STU-236/19-AB
25.4.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0017155. - PREVENTIVNO I INTERVENTNO ODRŽAVANJE AKTIVNE OPREME OPTIČKO-KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA TVRTKE PLINACRO PN-STU-240/19-AB
24.4.2019 - Opširnije

2019/ 0BU-00402 - GEODETSKE USLUGE NA OBJEKTIMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-216/19-SP
23.4.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0016500 - ODRŽAVANJE BESPREKIDNIH NAPAJANJA OPTIČKO – KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA NA MP PULA – SLAVONSKI BROD PN-STU-222/19-AB
18.4.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0016495 - KONSOLIDACIJA / NADOGRADNJA INFRASTRUKTURE PROCESNE MREŽE PN-I-238/19-ŽF
18.4.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0016554 - NADOGRADNJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KAPACITETIMA - SUKAP SUSTAVA PN-I-071-19-ŽF
18.4.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0016170 - DETALJNO SNIMANJE STANJA KATODNE ZAŠTITE PLINOVODA METODAMA CIPS I DCVG; KOREKTIVNO ODRŽAVANJE KATODNE ZAŠTITE NA TRASAMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-195/19-AS
17.4.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0015586 - GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE KOTLOVNICA PN-T-119/19-AS
15.4.2019 - Opširnije

2019/S0F5-0014983 - PN-Z-189/19/TP, EAS PRETPLATA NA MICROSOFT PRODUKTE PN-Z-189/19/TP
11.4.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0014254 - SISTEMSKA NADOGRADNJA ICT INFRASTRUKTURE PN-I-199/19-MB
9.4.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0013918. - IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA MRČ IVANIĆ-GRAD (ETAN-REKONSTRUKCIJA) PN-I-194/19-AB
8.4.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0018775 - ZAMJENA ELEMENATA LBC UREĐAJA I NADOGRADNJA LBC UREĐAJA PN-T-213/19-DT
8.4.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0013430 - ODRŽAVANJE EBS-a U 2019-2020 GODINI PN-Z-111/19-AS
4.4.2019 - Opširnije

2019/S0F5-0013115 - PN-I-098/19/TP, ISPORUKA OPREME ZA REKONSTRUKCIJU MRS ZAGREB JUG, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE PN-I-098/19/TP
3.4.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0012560 - USLUGA SIGURNOSNOG OPERATIVNOG CENTRA ( SOC) PN-Z-169/19-MB
2.4.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0014453 - STROJARSKO ODRŽAVANJE U REGIJAMA STP-a, PO GRUPAMA PREDMETA NABAVE : 174-GRUPA REGIJA SREDIŠNJA HRVATSKA, 176-GRUPA REGIJA ISTOČNA HRVATSKA, 177-GRUPA GREGIJA SJEVERNA HRVATSKA PN-T-174, 176, 177/19-DT
1.4.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0012312 - INERTIZACIJA PLINOVODA TRANSPORTNOG PLINSKOG SUSTAVA PLINACRO-a PN-T-045/19-AB
29.3.2019 - Opširnije

- PROŠIRENJE KORPORATIVNE MREŽE ( nabava robe (mrežne opreme) i usluga održavanja postojeće i nove opreme) PN-I-127/19-MB
28.3.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0011729 - PN-FR-207/19/TP, USLUGE OSIGURANJA OD PROFESIONALNE (UGOVORNE) ODGOVORNOSTI PN-FR-207/19/TP
28.3.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0012218 - MATERIJAL ZA AKZ PLINOVODA (TRAKA I PRIMER) PN-T-154/19-DT
19.3.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0009624 - ODRŽAVANJE PLINSKIH KROMATOFRAFA PN-T-095/19-MB
14.3.2019 - Opširnije

2019/S 063-147858 - Usluga integriranog upravljanja klijentskom i ispisnom infrastrukturom Naručitelja PN-Z-093/19-MB
12.3.2019 - Opširnije

- PN-T-101/19/TP, GODIŠNJI PREGLED, BAŽDARENJE I SERVISIRANJE LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-101/19/TP
12.3.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0009422 - ISPITIVANJE PLINOVODA POMOĆU STRUJNOG TESTERA (PCM) U REGIJAMA STP-a PN-T-148/19-DT
7.3.2019 - Opširnije

2018/S 0F5-0007556 - VRATA ČISTAĆKIH GLAVA PN-T-108/19-MB
1.3.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0007014 - OBNOVA ORACLE LICENCI ZA 2019. GODINU PN-Z-085/19-AS
26.2.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0006803 - POVEĆANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI SCADA/SUKAP SUSTAVA PN-I-057/19-AS
25.2.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0006613 - NADOGRADNJA SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE PN-Z-079/19-AS
22.2.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0006841 - USPOSTAVA REDUNDATNIH POSLOVNIH SERVISA PN-I-091/18-DT
21.2.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0006274 - LICENČNO ODRŽAVANJE I PODRŠKA ZA IBM WEBSPHERE PORTAL PN-STU-048/19-AB
20.2.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0006231 - GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE PROCESNIH RAČUNALA I PRIPADAJUĆIH SUSTAVA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-014/19-AS
20.2.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0006363 - KROMATOGRAFSKE ANALIZE PRIRODNOG PLINA PN-SKU-052/19-DT
18.2.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0004520 - RUČNA KOŠNJA TRAVE NA OBJEKTIMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA U 2019 u četiri grupe PN-T-026-027-032-039/19-AS
6.2.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0004251 - IZGRADNJA SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE KOMPRESORSKE STANICE KS1 U VELIKOJ LUDINI PN-I-06/19-MB
5.2.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0004376 - KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA PLINOVODA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-36,20,29,33,34/19-MB
5.2.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0003568 - OBNOVA LICENCI I GODIŠNJE PODRŠKE PROIZVOĐAČA ZA OKS SUSTAV PN-STU-022/19-AS
30.1.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0004549 - USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJI PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE DONJI MIHOLJAC - DRAVASZERDAHELY PN-PK-037/19-DT
30.1.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0002309 - USLUGA ODRŽAVANJA ELEKTROINSTALACIJA POGONSKIH OBJEKATA PN-T-720,735,755,782,799/18-MB
21.1.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0002133 - PN-T-783/18/TP, PERIODIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE OPREME, INSTALACIJA I OBJEKATA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA PN-T-783/18/TP
18.1.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0003930 - NADOGRADNJA MREŽNE INFRASTRUKTURE PN-PF-788/18-DT
2.1.2019 - Opširnije

2019/S 0F5-0002555 - SNIMANJE STANJA STJENKI PLINOVODA - IN LINE INSPEKCIJA PN-T-687/18-AS
28.12.2018 - Opširnije

2019/S 0F5-0001189 - REKONSTRUKCIJA MRS IVANJA REKA PN-I-719/18-DT
27.12.2018 - Opširnije

- IZGRADNJA MAGISTRALNOG PLINOVODA DONJI MIHOLJAC - BELIŠĆE DN 400/50 I IZMJEŠTANJE DIJELA TRASE MAGISTRALNOG PLINOVODA DONJI MIHOLJAC - OSIJEK DN 300/50 (1. faza) po sistemu "ključ u ruke" PN-I-611/18-ŽF
22.11.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0032858 - PN-I-715/18-DT NADZOR NAD PROIZVODNJOM I ISPORUKOM CIJEVI ZA MP D. MIHOLJAC - BELIŠĆE DN 400/50 I MP D. MIHOLJAC - OSIJEK DN 300/50, PN-I-715/18-DT
19.11.2018 - Opširnije

2018/S OF5-0033832 - MIGRACIJA PODATAKA, IMPLEMENTACIJA I PRELAZAK SVIH FUNKCIONALNOSTI SUKAP SUSTAVA NA NOVU PLATFORMU PN-I-658/18-ŽF
15.11.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0031678 - NADOGRADNJA SUKAP SUSTAVA PN-I-666/18-MB
13.11.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0031361 - NOVE ORACLE LICENCE 2018 PN-PF-667/18-MB
9.11.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0031742 - PLINOMJERI S ROTACIJSKIM KLIPOVIMA PN-T-652/18-AS
25.10.2018 - Opširnije

2018/s OF5-0029346 - OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA PN-Z-598/18-MB
23.10.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0029149 - SISTEMSKO ODRŽAVANJE I PODRŠKA CENTRALNOG SUSTAVA PN-PF-537/18-AS
19.10.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0032904 - STRUČNI NADZOR IZGRADNJE MP D. MIHOLJAC - BELIŠĆE DN 400/50 bar I IZMJEŠTANJA DIJELA TRASE MP D. MIHOLJAC - OSIJEK DN 300/50 bar, PN-I-612/18-DT PN-I-612/18-DT
18.10.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0027780 - PN-P-610/18/TP, Izrada procjembenih elaborata u svrhu utvrđivanja naknade za privremeno zauzimanje zemljišta u svrhu izvođenja radova sanacije / popravaka plinovodne infrastrukture PN-P-610/18/TP
9.10.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0027154 - ELEKTRONIČKI UREĐAJI ZA PRETVORBU OBUJMA PLINA ( RAČUNALA PROTOKA) PN-T-541/18-MB
3.10.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0028092 - USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJI PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE – ROGATEC PN-PK-596/18-DT
2.10.2018 - Opširnije

2018/s0f5-0027073 - PN-T-530/546/547/548/549/550/551/552/555/556/18/TP, ZIMSKA SLUŽBA U 2018./2019. GODINI U REGIJAMA TRANSPORTA PLINA, PO GRUPAMA PN-T-530/546/547/548/549/550/551/552/555/556/18/TP
2.10.2018 - Opširnije

- ODRŽAVANJE SUSTAVA DALJINSKOG OČITAVANJA, PARAMETRIRANJA I NADZORA OBRAČUNSKIH MJERILA TE OBRADE PRIKUPLJENIH PODATAKA PN-T-564/18-AS
1.10.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0027849 - PN-I-499/18/TP, NABAVA ČELIČNIH CIJEVI ZA PLINOVODE ROGATEC - ZABOK DN 500/50, DONJI MIHOLJAC - BELIŠĆE DN 400/50, DONJI MIHOLJAC - OSIJEK DN 300/50 I ZABOK - KUMROVEC DN 150/50 PN-I-499/18/TP
27.9.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0026599 - STOLNA I PRIJENOSNA RAČUNALA PN-PF-580/18-MB
27.9.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0026715 - INTERVENCIJE NA PROCESNIM RAČUNALIMA I PRIPADAJUĆIM SUSTAVIMA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-538/18-AS
27.9.2018 - Opširnije

- GODIŠNJI PREGLED, ISPITIVANJE, PODEŠAVANJE, BAŽDARENJE, ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE SIGURNOSNE-REGULACIJSKE OPREME SUSTAVA TRANSPORTA PLINA PN-T-438/18-MB
19.9.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0025679 - ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PLINACRO PN-Z-586/18-ŽF
19.9.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0025845 - SERVIS I POPRAVAK SLAVINA KLASE 150 I 300 PN-T-578/18-DT
17.9.2018 - Opširnije

- USLUGA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA HIGIJENE OBJEKATA PO GRUPAMA: GRUPA A 529 - PO ZAPADNA HRVATSKA, GRUPA B 533 - ISTOČNA HRVATSKA, GRUPA C 542 - SJEVERNA HRVATSKA, GRUPA D 543 - PO JUŽNA HRVATSKA, GRUPA E 544 - PO IVANIĆ GRAD, GRUPA F 545 - SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-529-533-542-543-544-545/18-AS
13.9.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0023708 - PN-I-508/18/TP, PROJEKTANTSKI NADZOR ZA PLINOVODE KNEGINEC - VARAŽDIN DN 300-50, OMANOVAC – DARUVAR DN 150-50, MRČ ZABOK (REKONSTRUKCIJA) I KOMPRESORSKU STANICU KS1 PN-I-508/18/TP
30.8.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0023434 - PRESELJENJE NADZORNO OPERATIVNOG CENTRA IZ PO KUTINA U PO ZAGREB, NADOGRADNJA MULTIMEDIJALNE DVORANE I DVORANA ZA SASTANKE PN-Z-506/18-MB
28.8.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0023631 - REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA POSTOJEĆEG SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE PN-Z-505/18-AS
27.8.2018 - Opširnije

- STROJARSKA PRIPREMA I ČIŠĆENJE PRODUKTOVODA DN 400 SLOBODNICA - BOSANSKI BROD PN-T-534/18-AS
16.8.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0022660 - PROVEDBA ZAŠTITNIH ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA ZA 6 (ŠEST) NOVOPRONAĐENIH ARHEOLOŠKIH NALAZIŠTA NA TRASI MP DONJI MIHOLJAC - BELIŠĆE DN 400/50 I 2 (DVA) ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA NA TRASI MP DONJI MIHOLJAC - OSIJEK DN 300/50 (REKONSTRUKCIJA) PN-I-494/18-DT
9.8.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0021799 - ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PLINACRO PN-Z-487/18-ŽF
8.8.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0021094 - GENERALNI POPRAVAK KOTLOVNICA S UGRADNJOM KONDENZACIJSKIH KOTLOVA I MODULIRAJUĆIH PLAMENIKA NA OBJEKTIMA ZA ISPORUKU PLINA ŠTO UKLJUČUJE I RAD U PROSTORIMA UGROŽENIM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM po sistemu „ključ u ruke“ PN-T-484/18-ŽF
1.8.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0020714 - TERENSKA VOZILA ZA POTREBE SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-225/18-AS
30.7.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0020690 - IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKATA, KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA, IZRADA ELABORATA O INŽENJERSKO-GEOLOŠKIM, HIDRO-GEOLOŠKIM, SEIZMIČKIM, GEOFIZIČKIM I GEOTEHNIČKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA ZA MAGISTRALNI PLINOVOD KOZARAC – SISAK DN 800/100 PN-I-362/18-ŽF
30.7.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0021352 - DOBAVA, UGRADNJA I PUŠTANJE U RAD SKLOPA ZA REDUKCIJU TLAKA I REDUKCIJU PROTOKA PN-T-463/18-DT
24.7.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0021003 - INTERVENCIJE NA LBC UREĐAJIMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-456/18-DT
24.7.2018 - Opširnije

2018/SF22-0019836 - PN-P-482/18/TP, PRAVNE USLUGE PN-P-482/18/TP
24.7.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0019674 - IZRADA GLAVNIH PROJEKATA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKIH DOZVOLA ZA PLINSKE MJERNO REDUKCIJSKE STANICE MRS SIRAČ, MRS HAMPOVICA, MRS GOLA, MRS MOLVE SELO I MRS ČAĐAVICA PN-I-394/18-ŽF
20.7.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0019445 - PN-STU-472/18/TP, ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE, SKLOPOVSKE I PROGRAMSKE OPREME I APLIKACIJSKOG RJEŠENJA SUKAP SUSTAVA PN-STU-472/18/TP
19.7.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0019402 - USLUGE ODRŽAVANJA ELEKTROINSTALACIJA POGONSKIH OBJEKATA PN-T-361,378,379,418,422/18-MB
19.7.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0019504 - PRIRODNI PLIN ZA POSLOVNE OBJEKTE TVRTKE PLINACRO PN-T-419/18-AS
19.7.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0019107 - ODRŽAVANJE SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE PN-Z-410/18-AS
13.7.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0019742 - NADOGRADNJA POSTOJEĆEG SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE, PN-Z-413/18-DT PN-Z-413/18-DT
11.7.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0018641 - NADZOR STROJARSKO-MONTAŽNIH I RADOVA ZAVARIVANJA ZA SLUŽBU TRANSPORTA PLINA PN-T-387/18-AS
10.7.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0017332 - USLUGE ISPISA 2018 PN-PF-390/18-MB
2.7.2018 - Opširnije

- GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI RADOVI U REGIJAMA TRANSPORTA PLINA po grupama kako slijedi: PN-T-296,333,353,370/18-MB
18.6.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0025555 - DOBAVA I IMPLEMENTACIJA ALATA ZA VOĐENJE PIMS SUSTAVA PN-T-383/18-DT
15.6.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0015183 - KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA PLINOVODA REGIJE TRANSPORTA PLINA SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-349/18-MB
8.6.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0015526 - GODIŠNJA NABAVA GORIVA PN-Z-354/18-DT
5.6.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0014688 - PN-T-316/18/TP, SERVIS ELEKTROMOTORNIH POGONA REGULACIJSKIH VENTILA PN-T-316/18/TP
5.6.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0014629 - PN-STU-321/18/TP, ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE, SKLOPOVSKE I PROGRAMSKE OPREME I APLIKACIJSKOG RJEŠENJA SUKAP SUSTAVA PN-STU-321/18/TP
5.6.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0014676 - GENERALNI POPRAVAK KOTLOVNICA S UGRADNJOM KONDENZACIJSKIH KOTLOVA I MODULIRAJUĆIH PLAMENIKA NA OBJEKTIMA ZA ISPORUKU PLINA ŠTO UKLJUČUJE I RAD U PROSTORIMA UGROŽENIM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM PO SISTEMU „KLJUČ U RUKE" PN-T-094/18-ŽF
5.6.2018 - Opširnije

- REKONSTRUKCIJA MRS IVANJA REKA po sistemu „ključ u ruke“ PN-I-358/18-MB
4.6.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0014338 - REVIZIJA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA PLINACRO d.o.o. i REVIZIJA GODIŠNJIH KONSOLIDIRANIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA GRUPE PLINACRO d.o.o. ZA POSLOVNU 2018. GODINU PN-PF-380/18-MB
1.6.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0013393 - PN-T-215/18/TP, PERIODIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE OPREME, INSTALACIJA I OBJEKATA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA PN-T-215/18/TP
22.5.2018 - Opširnije

- GODIŠNJI PREGLED I ODRŽAVANJE KOTLOVNICA PN-T-050/18-AS
16.5.2018 - Opširnije

2018/S OF5-0012745 - USLUGA TEHNIČKE PRILAGODBE I NADOGRADNJE SUSTAVA BLOKADNIH UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-264/18-MB
16.5.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0012824 - ODRŽAVANJE HARDWARE/SOFTWARE-a I KOMPLETIRANJE OPREME KATODNE ZAŠTITE PN-T-226/18-ŽF
16.5.2018 - Opširnije

- IZRADA, ISPORUKA, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE TIPSKIH KONTEJNERSKIH MRS 1 x 4000 M3/H, 50 BAR (ZA LOKACIJE ČAĐAVICA, HAMPOVICA, GOLA I MOLVE SELO) I TIPSKE KONTEJNERSKE MRS 2 x 4000 M3/H, 50 BAR (ZA LOKACIJU SIRAČ) PN-I-185/18-MB
3.5.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0013223 - NABAVA OPREME ZA MAGISTRALNI PLINOVOD DONJI MIHOLJAC – BELIŠĆE DN 400/50 PN-I-299/18-DT
26.4.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0010925 - Inertizacija plinovoda transportnog plinskog sustava Plinacro-a PN-T-135-18-LR
26.4.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0011456 - IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA, KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA, IZRADA ELABORATA O INŽ.-GEOLOŠKIM, HIDRO-GEOLOŠKIM, SEIZMIČKIM, GEOFIZIČKIM I GEOTEHNIČKIM I STRAŽNIM RADOVIMA ZA MAG. PLINOVOD BOSILJEVO-SISAK DN 800/100 PN-I-267/18-DT
24.4.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0010519 - PN-T-191/18/TP, VISOKOTLAČNE MAZALICE ZA PODMAZIVANJE SLAVINA PN-T-191/18/TP
23.4.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0010998 - USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA PO GRUPAMA KAKO SLIJEDI: GRUPA A) 254 - OPEL VOZILA, GRUPA B) 255 - FIAT VOZILA, GRUPA C) 256 – VW I ŠKODA VOZILA, GRUPA D) 257- CITROEN VOZILA, GRUPA E) 258 - MAZDA VOZILA, GRUPA F) 259 - NISSAN VOZILA, GRUPA G) 260 - IVECO VOZILA PN-Z-254-255-256-257-258-259-260/18-AS
23.4.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0011340 - ZAMJENA LIRE I SEKCIJSKIH UVARNIH SLAVINA NA PLINOVODU BUDROVAC-DONJI MIHOLJAC DN 450 PN-T-229/18-MB
19.4.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0009760 - UPRAVLJANJE INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU I ODRŽAVANJE SUSTAVA SIGURNOSTI PN-PF-177/18-AS
16.4.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0011449 - CERTIFICIRANI REFERENTNI MATERIJAL I PROCESNI PLINOVI ZA PLINSKE KROMATOGRAFE PN-T-243/18-DT
16.4.2018 - Opširnije

2018/s 0F5-0009434 - USLUGA STROJARSKOG ODRŽAVANJA U REGIJAMA TRANSPORTA PLINA: PN-T-208,183/18-MB
12.4.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0009356 - OBNOVA LICENCI ORACLE ZA 2018. GODINU PN-PF-245-18-LR
12.4.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0009125 - GEODETSKE USLUGE NA OBJEKTIMA SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-200/18-AS
9.4.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0009399 - IZRADA GEODETSKIH ELABORATA ZA UPIS PRAVA SLUŽNOSTI, PN-I-230/18-DT PN-I-230/18-DT
6.4.2018 - Opširnije

- ISPORUKA, UGRADNJA, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE GLAVNE OPREME ZA KOMPRESORSKU STANICU KS1 NA PLINSKOM TRANSPORTNOM SUSTAVU REPUBLIKE HRVATSKE (Delivery, installation, commissioning and maintenance of the main equipment for the compressor station CS1 on the gas transmission system of the Republic of Croatia) PN-I-142/18-ŽF
4.4.2018 - Opširnije

- IZGRADNJA MAGISTRALNOG PLINOVODA ZLOBIN - OMIŠALJ DN 1000/100 PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE" (Construction of the main gas pipeline Zlobin - Omišalj DN 1000/100 on a “turn-key” basis) PN-I-063/18-ŽF
29.3.2018 - Opširnije

- PN-I-065/18/TP, NABAVA ČELIČNIH CIJEVI ZA MAGISTRALNI PLINOVOD ZLOBIN – OMIŠALJ DN 1000/100 bar PN-I-065/18/TP
29.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0007929 - DETALJNO SNIMANJE STANJA KATODNE ZAŠTITE PLINOVODA METODOMA CIPS I DCVG;KOREKTIVNO ODRŽAVANJE KATODNE ZAŠTITE NA TRASAMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-169/18-MB
28.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0008983 - IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA, KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA, IZRADA ELABORATA O INŽENJERSKO-GEOLOŠKIM, HIDRO-GEOLOŠKIM, SEIZMIČKIM, GEOFIZIČKIM I GEOTEHNIČKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA ZA MAGISTRALNI PLINOVOD ZLOBIN - BOSILJEVO DN 800/100 PN-I-213/18-DT
27.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0008980 - ISPORUKA OPREME ZA REKONSTRUKCIJU MRS IVANJA REKA, PN-I-209/18-DT PN-I-209/18-DT
23.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0007355 - NADOGRADNJA OKS REVITALIZACIJA III I IV DIO L i D PN-I-173/18-AS
22.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0006878 - ISPORUKA OPREME ZA REKONSTRUKCIJU PLINSKOG ČVORA ZABOK (PČ ZABOK) PN-I-070/18-MB
19.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0006193 - SPUŽVASTI I METALNI ČISTAČI PLINOVODA SA ZAMJENSKIM DISKOVIMA I ŠALICAMA PN-T-145/18-MB
12.3.2018 - Opširnije

- PN-T-124/18/TP, GODIŠNJI PREGLED, BAŽDARENJE, SERVISIRANJE I ZAMJENA LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-124/18/TP
8.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0005510 - ODRŽAVANJE RADIJSKOG KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA PN-STU-064/18-AS
5.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0005411 - USLUGA ODRŽAVANJA STROJARSKIH INSTALACIJA POSLOVNIH OBJEKATA PLINACRO-A PN-T-041,067,086,088,098,827/18-MB
2.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0005251 - Ispitivanje plinovoda pomoću strujnog testera (PCM) u Regijama Službe transporta plina Središnja, Zapadna i Južna Hrvatska PN-T-074-18-LR
1.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004867 - PN-Z-120/17-AS - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U SREDIŠNJEM POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRA; PN-Z-120/17-AS
23.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0005876 - IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKATA, KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA, IZRADA ELABORATA O INŽENJERSKO-GEOLOŠKIM, HIDRO-GEOLOŠKIM, SEIZMIČKIM, GEOFIZIČKIM I GEOTEHNIČKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA MEĐUNARODNI PLINOVOD SOTLA JEZERIŠĆE DN 700/75 (HRVATSKI DIO), MP JEZERIŠĆE-ZABOK DN 700/75 I MP ZABOK-LUČKO DN 700/75 PN-I-106/18-DT
21.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004147 - Kromatografske analize prirodnog plina PN-STU-055-18-LR
16.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004009 - Održavanje programske i sklopovske opreme SCADA sustava PN-STU-079-18-LR
15.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0003620 - Obnova licenci i godišnje podrške proizvođača, nova licenca s podrškom proizvođača za OKS sustav PN-STU-072-18-LR
12.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0003610 - Ručna košnja trave na objektima Službe transporta plina, po grupama PN-T-026,028,035,040/18-LR
12.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004255 - GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE PROCESNIH RAČUNALA I PRIPADAJUĆIH SUSTAVA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-818/17-AS
9.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0003190 - KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-29,30,38,27,33/18-MB
7.2.2018 - Opširnije

2018/S F15-0004758 - USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJI PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE DONJI D. MIHOLJAC - DRAVASZERDAHELY PN-PK-068/18-DT
5.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0008975 - NABAVA BLOKADNIH SLAVINA SA ZAVARENIM CIJEVIMA I OSTALE OPREME ZA MAGISTRALNI PLINOVOD ZLOBIN – OMIŠALJ DN 800/100, PN-I-073/18-DT PN-I-073/18-DT
2.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0002315 - LICENČNO ODRŽAVANJE I PODRŠKA „IBM“ SOFTVERSKIH SUSTAVA PN-STU-829/17-LR
29.1.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0001868 - SNIMANJE STANJA STJENKI PLINOVODA - IN LINE INSPEKCIJA PN-T-808/17-DT
25.1.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0001995 - ODRŽAVANJE EBS-a U 2018-2019 GODINI; PN-PF-664/17-AS PN-PF-664/17-AS
25.1.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004041 - IZGRADNJA KOMPRESORSKE STANICE KS1 I REKONSTRUKCIJA PRIPADAJUĆIH PLINOVODA I OBJEKATA po sistemu "ključ u ruke" (Construction of the compressor station CS1 and reconstruction of the associated gas pipelines and facilities on a "turn key" basis) PN-I-794/17-ŽF
19.1.2018 - Opširnije

- PN-Z-799/17/TP, PRUŽANJE ZAŠTITARSKIH I VATROGASNIH USLUGA NA OBJEKTIMA PLINACRO-a PN-Z-799/17/TP
16.1.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0001656 - ISPORUKA SLAVINA, AKTUATORA, MJERILA PROTOKA, KROMATOGRAFA I OSTALE OPREME ZA KOMPRESORSKU STANICU KS1 TE IZRADA I ISPORUKA KONTEJNERSKE MJERNO REDUKCIJSKE STANICE, PN-I-787/17-DT PN-I-787/17-DT
12.1.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0000440 - PN-PF-804/17/TP, OSIGURANJE OD AUTOODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA U VLASNIŠTVU PLINACRO-a I VOZILA U LEASINGU PN-PF-804/17/TP
8.1.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0000555 - PN-I-789/17-AS; STRUČNI NADZOR NAD PROVOĐENJEM PROGRAMA KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE IZGRADNJE ZA MAGISTRALNI PLINOVOD OMANOVAC-DARUVAR DN 150/50 I MAGISTRALNI PLINOVOD KNEGINEC-VARAŽDIN II DN 300/50 TE REKONSTRUKCIJE MAGISTRALNOG PLINOVODA KOZARAC-LIPOVICA DN 80/50 PN-I-789/17-AS
5.1.2018 - Opširnije

2017/S 0F5-0026173 - NABAVA ULOŽAKA PREČISTAČA PRIRODNOG PLINA U MRS-u PN-T-699/17-AS
11.12.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0026400 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U SREDIŠNJEM POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRA PN-Z-737/17-AS
11.12.2017 - Opširnije

2018/S 0F6-0004845 - USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJI PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE DONJI D. MIHOLJAC - DRAVASZERDAHELY PN-P-748/17-DT
8.12.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0025323 - IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA, KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA, IZRADA ELABORATA O INŽENJERSKO GEOLOŠKIM, HIDRO-GEOLOŠKIM, SEIZMIČKIM, GEOFIZIČKIM, GEOTEHNIČKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA IZMJEŠTANJE TRASE MAGISTRALNOG PLINOVODA DONJI MIHOLJAC-OSIJEK DN 300/50 PN-I-706/17-MB
1.12.2017 - Opširnije

2017/S F15-0027610 - INTERVENTNI POPRAVAK TRASE PLINOVODA DN 500 BOSILJEVO – SPLIT, DN 300 BENKOVAC – ZADAR, PLATO KOD MRS ZADAR, PN-T-721-17-TP PN-T-721/17/TP
30.11.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0025534 - MOBILNE USLUGE U TELEKOMUNIKACIJSKOJ MREŽI PN-Z-713/17-DT
29.11.2017 - Opširnije

- IZVOĐENJE RADOVA IZGRADNJE MJERNO-REDUKCIJSKE STANICE SLAVONSKI BROD, UKLJUČUJUĆI NABAVU OPREME I MATERIJALA, po sistemu „ključ u ruke“ PN-I-628/17-MB
17.11.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0023658 - INSPEKCIJA NAD PROIZVODNJOM I ISPORUKOM ČELIČNIH CIJEVI I OPREME NA MAGISTRALNI PLINOVOD OMANOVAC – DARUVAR DN 150/50 I MAGISTRALNI PLINOVOD KNEGINEC – VARAŽDIN II DN 300/50 PN-I-604-17-LR
14.11.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0023231 - PROJEKTANTSKI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA REKONSTRUKCIJE – UGRADNJE KONTEJNERSKIH MJERNO REDUKCIJSKIH STANICA: MRS MAGADENOVAC, MRS BREZINE, MRS POLJANA, MRS DUBROVČAN, MRS DONJI ANDRIJEVCI, MRS LEGRAD, MRS BANOVA JARUGA, MRS KUKUNJEVAC S PRIPADAJUĆIM SPOJNIM PLINOVODOM, MRS DUGO SELO II S PRIPADAJUĆIM SPOJNIM PLINOVODOM I MRS KUTINA II S PRIPADAJUĆIM ZAMJENSKIM SPOJNIM PLINOVODOM PN-I-635/17/NV
8.11.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0021869 - Zimska služba u 2017-2018 godini po grupama PN-T-513,518,519,520,534,535,536,538,539,540/17-LR
23.10.2017 - Opširnije

- IZVOĐENJE RADOVA IZGRADNJE MAGISTRALNOG PLINOVODA OMANOVAC-DARUVAR I KNEGINEC-VARAŽDIN po sistemu „ključ u ruke“ PN-I-571/17-MB
18.10.2017 - Opširnije

- PN-I-556/17/TP, IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE MAGISTRALNOG PLINOVODA KOZARAC – LIPOVICA po sistemu “ključ u ruke” PN-I-556/17/TP
18.10.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0021511 - Usluga servisa i popravka slavina klase 150 i 300 PN-T-397-17-LR
18.10.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0021291 - IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA, ZA REKONSTRUKCIJU MAGISTRALNOG PLINOVODA ROGATEC-ZABOK I REKONSTRUKCIJU MAGISTRALNOG PLINOVODA ZABOK-KUMROVEC PN-I-579/17-DT
16.10.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0021363 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U SREDIŠNJEM POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRA, SAVSKA CESTA 88a, ZAGREB PN-Z-594/17-AS
16.10.2017 - Opširnije

2018/S 076-0007389 - PN-I-560/17/TP, NABAVA ČELIČNIH CIJEVI, BLOKADNIH SLAVINA SA ZAVARENIM CIJEVIMA I OSTALE OPREME ZA MAGISTRALNI PLINOVOD OMANOVAC-DARUVAR DN 150/50 I MAGISTRALNI PLINOVOD KNEGINEC-VARAŽDIN II DN 300/50 PN-I-560/17/TP
9.10.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0020702 - USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJI PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE DONJI MIHOLJAC - DRAVASZERDAHELY PN-PK-555/17-ŽF
6.10.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0020548 - VOZILA ZA POTREBE SLUŽBE TRANSPORTA PLINA; VOZILA ZA POTREBE SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-393/17-AS
5.10.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0020464 - USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJI PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - ROGATEC PN-PK-554/17-ŽF
4.10.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0020179 - IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA, KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA, IZRADA ELABORATA O INŽENJERSKO GEOLOŠKIM, HIDRO-GEOLOŠKIM, SEIZMIČKIM, GEOFIZIČKIM, GEOTEHNIČKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA IZMJEŠTANJE TRASE MAGISTRALNOG PLINOVODA DONJI MIHOLJAC-OSIJEK DN 300/50 PN-I-582/17-MB
29.9.2017 - Opširnije

- ODRŽAVANJE SUSTAVA DALJINSKOG OČITAVANJA, PARAMETRIRANJA I NADZORA OBRAČUNSKIH MJERILA, TE OBRADE PRIKUPLJENIH PODATAKA PN-T-526/17-MB
21.9.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0019517 - INTERVENCIJE NA PROCESNIM RAČUNALIMA I PRIPADAJUĆIM SUSTAVIMA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-522/17-MB
21.9.2017 - Opširnije

201/S0F5-0019349 - PN-I-543/17/TP, IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA,ZA REKONSTRUKCIJU PLINOVODA PČ SLOBODNICA - MRČ SL. BROD DN 500/75 I ODVOJNI PLINOVOD MRČ SL. BROD - MRS SL. BROD ISTOK, SUKLADNO DON PN-I-543/17/TP
20.9.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0019292 - USLUGA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA HIGIJENE POSLOVNIH PROSTORA u 2018. godini po grupama: A) 460-REGIJA ZAP HRV, B) 485-REG SJEV HRV, C) 500-REGIJA IST HRV, D) 506-REGIJA SRED HRV, E) 509-REGIJA JUŽ HRV, F) 510-PO IVANIĆ GRAD PN-T-460-485-500-506-509-510/17-AS
18.9.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0019294 - ISPORUKA, UGRADNJA, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE GLAVNE OPREME ZA KOMPRESORSKU STANICU KS1 NA PLINSKOM TRANSPORTNOM SUSTAVU REPUBLIKE HRVATSKE (Delivery, installation, commissioning and maintenance of the main equipment for the compressor station CS1 on the gas transmission system of the Republic of Croatia) PN-I-575/17-ŽF
18.9.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0019067 - INTERVENCIJE NA LBC UREĐAJIMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-498/17-DT
14.9.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0019072 - REZERVNI DIJELOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PLINSKE KROMATOGRAFE S UGRADNJOM PN-T-489/17-DT
14.9.2017 - Opširnije

2017/S F22-0017833 - PN-P-502/17/TP, PRAVNE USLUGE PN-P-502/17/TP
30.8.2017 - Opširnije

2017/S F15-0021267 - SERVISIRANJE I OVJERAVANJE PLINOMJERA OD G10 DO G4000 PN-T-448/17-DT
25.8.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0016879 - SISTEMSKO ODRŽAVANJE I PODRŠKA CENTRALNOG SUSTAVA PN-PF-483/17-AS
16.8.2017 - Opširnije

- IZGRADNJA SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE POGONSKIH OBJEKATA PLINSKOG TRANSWPORTNOG SUSTAVA PLINACRO-A I UPRAVNE ZGRADE PLINACRA U ZAGREBU, FAZA III. PN-I-471/17-MB
9.8.2017 - Opširnije

2017/S F15-0016190 - INERTIZACIJA PLINOVODA U SLUŽBI TRANSPORTA PLINA PN-T-456-17-LR
4.8.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0017072 - REVITALIZACIJA PLINOVODA KOZARAC-STRUŽEC UVLAČENJEM FLEKSIBILNIH CIJEVI PN-I-484/17-DT
1.8.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0015388 - NADZOR STROJARSKO-MONTAŽNIH I RADOVA ZAVARIVANJA ZA SLUŽBU TRANSPORTA PLINA PN-T-357/17-ŽF
21.7.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0014511 - Revizija temeljnih financijskih izvještaja Plinacro-a i konsolidiranih financijskih izvještaja za 2017. godinu PN-PF-437-17-LR
11.7.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0015049 - IZRADA GLAVNIH I IZVEDBENIH PROJEKATA I ELABORATA O INŽENJERSKO-GEOLOŠKIM, SEIZMIČKIM, GEOFIZIČKIM I GEOTEHNIČKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA ZA REKONSTRUKCIJU MP ROGATEC-ZABOK DN 500/50 I REKONSTRUKCIJU MP ZABOK-KUMROVEC DN 150/50 PN-I-415/17-DT
11.7.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0013095 - IZRADA IDEJNIH PROJEKATA I ISHOĐENJE LOKACIJSKIH DOZVOLA ZA INVESTICIJSKE PROJEKTE: MRS SIRAČ, MRS HAMPOVICA, MRS GOLA, MRS MOLVE SELO I MRS SUHA ŽBUKA PN-I-406/17/TP
28.6.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0012912 - IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA, KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA, IZRADA ELABORATA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA IZMJEŠTANJE TRASE MAGISTRALNOG PLINOVODA DONJI MIHOLJAC – OSIJEK DN 300/50 PN-I-412/17-MB
27.6.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0012890 - IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA, KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA, IZRADA ELABORATA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA MAGISTRALNI PLINOVOD DONJI MIHOLJAC – BELIŠĆE DN 400/50 PN-I-413/17-ŽF
27.6.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0012427 - PRIRODNI PLIN ZA POSLOVNE OBJEKTE STP-a TVRTKE PLINACRO PN-T-418/17-AS
20.6.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0011246 - IZRADA GLAVNOG PROJEKTA MJERNO REDUKCIJSKE STANICE SLAVONSKI BROD- ISTOK, KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA NA MEHANIČKU OTPORNOST I STABILNOST, I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PN-I-368/17-MB
6.6.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0010515 - REVITALIZACIJA VIDEOZIDA PN-I-366/17-MV
29.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0010166 - GORIVO ZA SLUŽBENA VOZILA I STROJEVE PN-Z-347/17-MV
24.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0010626 - SANACIJSKI RADOVI NA POSLOVNOJ ZGRADI U STUPNIKU PN-T-345/17-ŽF
23.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0010132 - INSPEKCIJA PROIZVODNJE GLAVNE OPREME KOMPRESORSKIH LINIJA (STAPNOG KOMPRESORA I PLINSKOG MOTORA), OSTALE OPREME I CIJEVI ZA KOMPRESORSKU STANICU KS1 PN-I-346/17-ŽF
23.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0009996 - INTERVENCIJE NA PROCESNIM RAČUNALIMA I PRIPADAJUĆIM SUSTAVIMA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-336/17-MB
22.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0010008 - REVIZIJA TEMELJNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I KONSOLIDIRANIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2017.GODINU PN-PF-363/17-MB
22.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0009843 - DOSTAVA IZMJERENIH I PROGNOZIRANIH METEOROLOŠKIH PODATAKA PN-STU-342/17-MV
19.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0009769 - PN-PF-314/17/TP, USLUGA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI PN-PF-314/17/TP
18.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0009735 - REZERVNI DIJELOVI ZA REGULATORE, PILOTE I BLOKADNE VENTILE TARTARINI PN-T-291/17-MB
18.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0012501 - ISPORUKA, UGRADNJA, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE GLAVNE OPREME ZA KOMPRESORSKU STANICU KS1 NA PLINSKOM TRANSPORTNOM SUSTAVU REPUBLIKE HRVATSKE (Delivery, installation, commissioning and maintenance of the main equipment for the compressor station CS1 on the gas transmission system of the Republic of Croatia) PN-I-232/17-ŽF
16.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0009487 - DODATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PN-PF-311/17-MB
16.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0009440 - ODRŽAVANJE PIS-A U 2017-2018 GODINI PN-PF-020/17-MV
15.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0009078 - SERVIS, POPRAVAK, KALIBRACIJA I UMJERAVANJE EKSPLOZIMETARA -Pac Ex 2, Multiwarn II, Miniwarn B, MULTI DETEKTOR X-AM 7000 I X-AM 5000 PN-T-252-17-VLB
12.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0009076 - PN-PF-310/17/TP, USLUGA OSIGURANJA TVRTKE PLINACRO, d.o.o., i to OSIGURANJA IMOVINE, OSIGURANJA OD RIZIKA POTRESA, OSIGURANJA OBJEKATA U IZGRADNJI PN-PF-310/17/TP
10.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0008878 - PLINOMJERI S ROTACIJSKIM STAPOVIMA I TURBINSKI PLINOMJERI PN-T-308/17-ŽF
9.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0008927 - ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE PROGRAMSKE I SKLOPOVSKE OPREME SUKAP SUSTAVA PN-STU-278/17-MB
9.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0008336 - ODRŽAVANJE SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE PN-Z-285/17-AS
2.5.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0007823 - PN-T-288/17/TP, DEMONTAŽA, ISPITIVANJE, SERVIS, KALIBRIRANJE I PUŠTANJE U RAD ULTRAZVUČNIH PLINOMJERA I PRIPADAJUĆIH UREĐAJA ZA PRETVORBU OBUJMA PLINA PN-T-288/17/TP
25.4.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0007846 - IZRADA ELABORATA GENERALNOG POPRAVKA KOTLOVNICA PN-T-287/17-ŽF
25.4.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0007856 - STROJARSKO ODRŽAVANJE NA PLINOVODU DN 450 BUDROVAC - DONJI MIHOLJAC PN-T-238/17-ŽF
12.4.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0006988 - NADOGRADNJA OKS - REVITALIZACIJA PN-I-265/17-MV
12.4.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0006939 - Inertizacija plinovoda transportnog sustava Plinacro-a PN-T-277-17-LR
11.4.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0005738 - PN-Z-237/17/TP, SANITARNA ZAŠTITA I UNIŠTAVANJE KOROVA U POSLOVNIM PROSTORIMA I OBJEKTIMA PLINACRA PN-Z-237/17/TP
29.3.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0005794 - GEODETSKE USLUGE NA OBJEKTIMA SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-247/17-MV
29.3.2017 - Opširnije

2017/S OF5-0005436 - STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA REKONSTRUKCIJE - UGRADNJE KONTEJNERSKIH mjerno redukcijskih stanica PN-I-206/17-MB
24.3.2017 - Opširnije

2017/s 0F5-0005864 - ZAMJENA DOTRAJALE SIGURNOSNO-REGULACIJSKE OPREME SA UGRADNJOM, SERVISOM I PODEŠAVANJEM NA OBJEKTIMA SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-224/17-MB
22.3.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0005182 - PN-Z-210-220-222-221/17-NV USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA PO GRUPAMA KAKO SLIJEDI: GRUPA A) 210 - NISSAN VOZILA, GRUPA B) 220 - CITROEN VOZILA, GRUPA C) 222 – IVECO VOZILA, GRUPA D) 221 – MAZDA VOZILA
21.3.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0005140 - Usluge održavanja elektroinstalacija poslovnih objekata za PO Ivanić-Grad, PO Dugopolje, Stankovci i Ogulin, PO Kutina i Đurđevac i PO Čakovec PN-T-197,199,204,205-17-LR
21.3.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0005136 - USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA PO GRUPAMA KAKO SLIJEDI: GRUPA A) 209 - OPEL VOZILA, GRUPA B) 218 - FIAT VOZILA, GRUPA C) 219 – VW I ŠKODA VOZILA PN-T-209-218-219/17-AS
20.3.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0004926 - ODRŽAVANJE AKTIVNE MREŽNE OPREME OPTIČKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA PN-STU-211/17-ŽF
17.3.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0004670 - ODRŽAVANJE HARDWARE / SOFTWARE-a I KOMPLETIRANJE OPREME KATODNE ZAŠTITE PN-T-168/17-ŽF
14.3.2017 - Opširnije

2017/S OF5-0005135 - IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE - UGRADNJE KONTEJNERSKIH MJERNO REDUKCIJSKIH STANICA (MRS) po sistemu „ključ u ruke“ PN-I-038/17-MB
13.3.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0004429 - PN-T-124/17/TP, PERIODIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE OPREME, INSTALACIJA I OBJEKATA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA PN-T-124/17/TP
10.3.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0004490 - USLUGA STROJARSKOG ODRŽAVANJA U REGIJAMA PO GRUPAMA KAKO SLIJEDI: GRUPA A - 178 SREDIŠNJA HRVATSKA, GRUPA B - 146 SJEVERNA HRVATSKA PN-T-178-146/17-AS
10.3.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0004393 - CERTIFICIRANI REFERENTNI MATERIJAL I PROCESNI PLINOVI ZA PLINSKE KROMATOGRAFE PN-T-169/17-ŽF
9.3.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0004022 - USLUGA ODRŽAVANJA STROJARSKIH INSTALACIJA POSLOVNIH OBJEKATA: VODNJAN-RIJEKA, SLAVONSKI BROD, KUTINA-ĐURĐEVAC, ČAKOVEC, DUGOPOLJE-STANKOVCI-OGULIN I IVANIĆ GRAD PN-T-137-138-143-145-147-162/17-AS
3.3.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0004015 - USLUGA TEHNIČKE PRILAGODBE I NADOGRADNJE SUSTAVA BLOKADNIH UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-125/17-MB
3.3.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0003871 - OBNOVA LICENCI ORACLE 2017 PN-PF-176/17-MV
2.3.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0003800 - PN-Z-172/17/TP, NABAVA AUTOGUMA, LJETNE - ZIMSKE, (radijalne bez zračnica (tubeless)) PN-Z-172/17/TP
1.3.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0003715 - IZRADA GEODETSKIH ELABORATA NEPOTPUNOG IZVLAŠTENJA ZA PLINOVODE ZLOBIN-OMIŠALJ, ROGATEC-ZABOK (ZAMJENSKI DIO) I ZABOK-KUMROVEC (ZAMJENSKI DIO) PN-I-055/17-MV
28.2.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0003566 - REVIZIJA MJERNIH MJESTA PROTOKA NA ČVOROVIMA S PROMJENAMA PROGRAMA PROCESNIH RAČUNALA (RAČUNALA PROTOKA) PN-T-053/17-AS
24.2.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0003919 - GODIŠNJI PREGLED, BAŽDARENJE, SERVISIRANJE I ZAMJENA LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-098/17-MB
23.2.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0003344 - POPRAVAK, SERVIS, ISPITIVANJE I UGRADNJA PODZEMNE UVARNE KUGLASTE SLAVINE 18 PN-T-080/17-MV
23.2.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0003791 - GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE PROCESNIH RAČUNALA I PRIPADAJUĆIH SUSTAVA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-023/17-MB
22.2.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0003789 - GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE KOTLOVNICA PN-T-040/17-MB
22.2.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0003285 - Inertizacija plinovoda transportnog sustava Plinacro-a PN-T-116-17-LR
22.2.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0003288 - DETALJNO SNIMANJE STANJA KATODNE ZAŠTITE PLINOVODA METODAMA CIPS I DCVG, TE KOREKTIVNO ODRŽAVANJE KATODNE ZAŠTITE NA TRASAMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-043/16-ŽF
22.2.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0003281 - PREVENTIVNO I INTERVENTNO ODRŽAVANJE BESPREKIDNIH NAPAJANJA OPTIČKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA NA MAGISTRALNOM PLINOVODU PULA – SLAVONSKI BROD PN-STU-083/17-MV
22.2.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0003292 - LICENČNO ODRŽAVANJE I PODRŠKA IBM SOFTVERSKIH SUSTAVA PN-STU-085/17-MV
22.2.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0003283 - ISPITIVANJE PLINOVODA POMOĆU STRUJNOG TESTERA (PCM) RTP SREDIŠNJA I ZAPADNA HRVATSKA PN-T-118/17-MB
22.2.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0003002 - SERVIS ELEKTROMOTORNIH POGONA REGULACIJSKIH VENTILA PN-T-024/17-MV
17.2.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0002941 - PN-PF-063/064/067/17/TP, NABAVA TONERA U 2017. GODINI, PO GRUPAMA PN-PF-063/064/067/17/TP
16.2.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0002862 - Krčenje raslinja i košnja trave na trasama i koridorima plinovoda - Grupa A) Regija transporta plina Zapadna Hrvatska, Grupa B) Regija transporta plina Istočna Hrvatska PN-T-001,050-17-LR
15.2.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0002855 - Krčenje raslinja i košnja trave na trasama i koridorima plinovoda - Grupa A) Regija transporta plina Sjeverna Hrvatska, Grupa B) Regija transporta plina Središnja Hrvatska PN-T-039,052-17-LR
15.2.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0002811 - NADOGRADNJA SIGURNOSNOG SUSTAVA SUKAP SUSTAVA PN-I-059/17-MV
15.2.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0002850 - PN-T-044/045/048/051/17/TP, RUČNA KOŠNJA TRAVE NA OBJEKTIMA ZA TRANSPORT I ISPORUKU PRIRODNOG PLINA ZA REGIJU TP SJEVERNA, ISTOČNA, JUŽNA I SREDIŠNJA HRVATSKA U 2017. GODINI, PO GRUPAMA: PN-T-044/045/048/051/17/TP
15.2.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0002556 - KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA RTP JUŽNA HRVATSKA PN-T-046/17-MB
10.2.2017 - Opširnije

2017/S 0F5-0002819 - ZAMJENA REGULACIJSKIH VENTILA NA MRČ ŠPIŠIĆ BUKOVICA I MRČ BUDROVAC PN-T-054/17-MV
8.2.2017 - Opširnije

2016/S 005-0029128 - OBNOVA LICENCI OKS SUSTAVA PN-STU-755/16-MV
27.12.2016 - Opširnije

2016/S 005-0028366 - IZRADA GLAVNOG PROJEKTA MJERNO-REDUKCIJSKE STANICE SLAVONSKI BROD I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PN-I-726/16-MV
19.12.2016 - Opširnije

2016/S 005-0028119 - Kromatografske analize prirodnog plina PN-STU-722-16-LR
15.12.2016 - Opširnije

2016/S 005-0027979 - PN-STU-701/16-MV PREVENTIVNO I INTERVENTNO ODRŽAVANJE PASIVNE OPREME OPTIČKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA
14.12.2016 - Opširnije

2016/S 005-0026484 - USLUGE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA PN-PF-669/16-MB
25.11.2016 - Opširnije

2016/S 005-0024299 - PN-PF-608/16/TP, OSIGURANJE OD AUTOODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJE VOZILA U VLASNIŠTVU PLINACRO-a I VOZILA U LEASINGU PN-PF-608/16/TP
2.11.2016 - Opširnije

2016/S 005-0023854 - PN-T-593/16/TP, OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA PN-T-593/16/TP
26.10.2016 - Opširnije

2016/S 005-0023809 - USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJI PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - ROGATEC PN-PK-597/16-ŽF
26.10.2016 - Opširnije

2016/S 005-0023000 - PN-T-569/16/TP, MATERIJAL ZA ANTIKOROZIVNU ZAŠTITU CJEVOVODA (TRAKA I PRIMER) PN-T-569/16/TP
17.10.2016 - Opširnije

2016/S 005-0022679 - PN-PF-530/16/TP, STOLNA I PRIJENOSNA RAČUNALA PN-PF-530/16/TP
12.10.2016 - Opširnije

2016/S 005-0021114 - INERTIZACIJA PLINOVODA TRANSPORTNOG PLINSKOG SUSTAVA PLINACRO-a PN-I-443/16-LR
22.9.2016 - Opširnije

2016/S 005-0020948 - PROŠIRENJE POSLUŽITELJSKE OPREME PN-PF-524/16-MV
21.9.2016 - Opširnije

2016/S 005-0020615 - PROŠIRENJE I NADOGRADNJA POSTOJEĆIH SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE NA OBJEKTIMA PLINACRO-a, TE NADOGRADNJA NADZORNO OPERATIVNOG CENTRA, II. FAZA PN-I-527/16-MB
16.9.2016 - Opširnije

2016/S 005-0020541 - PN-T-531/16/TP, SERVISIRANJE, ISPITIVANJE I OVJERAVANJE UREĐAJA ZA PRETVORBU PLINA PN-T-531/16/TP
16.9.2016 - Opširnije

2016/S 005-0020906 - PREGLED KOTLOVNICA I PREGLED I ČIŠĆENJE DIMNJAKA PN-Z-547/16-NV
15.9.2016 - Opširnije

2016/S 005-0020462 - ODRŽAVANJE SUSTAVA DALJINSKOG OČITAVANJA, PARAMETRIRANJA I NADZORA OBRAČUNSKIH MJERILA TE OBRADE PRIKUPLJENIH PODATAKA PN-T-539/16-MV
15.9.2016 - Opširnije

2016/S 005-0019694 - ODRŽAVANJE SIGURNOSNOG SUSTAVA PN-PF-523/16-MV
6.9.2016 - Opširnije

2016/S 005-0019572 - KOMPOZITNE OBUJMICE PN-T-521/16-MB
5.9.2016 - Opširnije

2016/S 005-0018919 - IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE -UGRADNJE KONTEJNERSKIH MJERNO REDUKCIJSKIH STANICA PN-I-498/16-ŽF
26.8.2016 - Opširnije

2016/S 005-0018550 - USLUGA TEHNIČKE PRILAGODBE I NADOGRADNJE SUSTAVA BLOKADNIH UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-508/16-MV
23.8.2016 - Opširnije

2016/S 005-0018257 - RUČNA KOŠNJA TRAVE NA OBJEKTIMA REGIJA u 2016/2017. godini po grupama kako slijedi: GRUPA A) 476 - REGIJA SREDIŠNJA HRVATSKA GRUPA B) 492 - REGIJA ISTOČNA HRVATSKA; PN-T-476-492-AS PN-T-476-492-AS
16.8.2016 - Opširnije

2016/S 005-0018372 - USLUGA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA HIGIJENE POSLOVNIH PROSTORA po grupama kako slijedi: GRUPA A) 402- REGIJA JUŽNA HRVATSKA GRUPA B) 414- REGIJA SJEVERNA HRVATSKA GRUPA C) 420- REGIJA ZAPADNA HRVATSKA PN-T-402-414-420/16-AS
16.8.2016 - Opširnije

2016/S 005-0018387 - „USLUGA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA HIGIJENE POSLOVNIH PROSTORA po grupama kako slijedi: GRUPA A) 409 - REGIJA SREDIŠNJA HRVATSKA GRUPA B) 432 - REGIJA ISTOČNA HRVATSKA GRUPA C) 441 - PJ ODRŽAVANJA I SKLADIŠTENJA PN-T-409-432-441/16-AS
16.8.2016 - Opširnije

2016/S 005-0017889 - ZIMSKA SLUŽBA U 2016/2017 po grupama kako slijedi: GRUPA A) 411-412-413 GRUPA B) 435-436 PN-T-411-412-413-435-436/16-AS
8.8.2016 - Opširnije

2016/S 005-0017885 - ZIMSKA SLUŽBA U 2016/2017 po grupama kako slijedi: GRUPA A) 390-391-932 GRUPA B) 418 GRUPA C) 422 PN-T-390-391-392-418-422/16-AS
7.8.2016 - Opširnije

2016/S 005-0017594 - PN-T-437/16/TP, SERVISIRANJE I OVJERAVANJE PLINOMJERA OD G 4 DO G 10 000 PN-T-437/16/TP
4.8.2016 - Opširnije

2016/S 005-00172425 - IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA, KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA, IZRADA ELABORATA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA MAGISTRALNI PLINOVOD KNEGINEC-VARAŽDIN II DN 300/50 PN-I-501/16-MB
2.8.2016 - Opširnije

2016/S 005-0017155 - PODATKOVNO POVEZIVANJE OBJEKATA II. FAZE TEHNIČKE ZAŠTITE PUTEL L2 VPN MPLS MREŽE PN-I-488/46-ŽF
29.7.2016 - Opširnije

2016/S 005-0018074 - SNIMANJE STANJA STJENKE PLINOVODA - IN LINE INSPEKCIJA PN-T-424/16-ŽF
28.7.2016 - Opširnije

2016/S 005-15408 - KOMPOZITNE OBUJMICE PN-T-444/16-MB
11.7.2016 - Opširnije

2016/S 005-0015719 - PREGLED KOTLOVNICA I PREGLED I ČIŠĆENJE DIMNJAKA PN-SKU-450/16-NV
5.7.2016 - Opširnije

2016/S 005-0014776 - ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PLINACRO PN-SKU-373/16-ŽF
4.7.2016 - Opširnije

201/S 005-0014792 - IZRADA REVIDIRANOG INVESTICIJSKOG ZAHTJEVA ZA INTERKONEKCIJSKI PLINOVOD HRVATSKA-SLOVENIJA ( LUČKO-ZABOK- ROGATEC) PN-I-397/16-MB
4.7.2016 - Opširnije

2016/S 005-0014199 - PN-SKU-415/16/TP, USLUGE DOBROVOLJNOG (DODATNOG) ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA PN-SKU-415/16/TP
27.6.2016 - Opširnije

2016/S 005-0014000 - DIJELOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE PLINSKIH KROMATOGRAFA PN-T-401/16-MB
23.6.2016 - Opširnije

2016/S 005-0013947 - IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA, KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA, IZRADA ELABORATA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA MAGISTRALNI PLINOVOD OMANOVAC - DARUVAR DN 150/50 PN-I-357/16-ŽF
23.6.2016 - Opširnije

2016/S 005-0013987 - CIJEVI PREMA API 5L PN-T-417/16-MB
23.6.2016 - Opširnije

2016/S 005-0013869 - NADZOR STROJARSKO-MONTAŽNIH I RADOVA ZAVARIVANJA ZA SEKTOR TRANSPORTA PLINA PN-T-408/16-MV
21.6.2016 - Opširnije

2016/S 005-0013535 - SISTEMSKO ODRŽAVANJE I PODRŠKA CENTRALNOG SUSTAVA PN-UP-403/16-MV
17.6.2016 - Opširnije

2016/S 005-0013875 - PRIRODNI PLIN ZA POSLOVNE OBJEKTE TVRTKE PLINACRO PN-T-394/16-AS
17.6.2016 - Opširnije

2016/S 005-0013455 - PN-T-353/16/TP, INTERVENCIJE NA PROCESNIM RAČUNALIMA I PRIPADAJUĆIM SUSTAVIMA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-353/16/TP
16.6.2016 - Opširnije

2016/S 005-0013143 - NADOGRADNJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KAPACITETIMA SUKAP SUSTAVA PN-I-389/16-MV
13.6.2016 - Opširnije

2016/S 005-0012859 - NOVE ORACLE TEHNOLOŠKE LICENCE PN-UP-241/16-VLB
9.6.2016 - Opširnije

2016/S 005-0012685 - IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA: PN-I-362/16-MB
8.6.2016 - Opširnije

2016/S 005-0012428 - GODIŠNJI PREGLED, BAŽDARENJE, SERVISIRANJE I ZAMJENA LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-206/16-MV
7.6.2016 - Opširnije

2016/S 005-0012214 - PREGLED SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE NA OBJEKTIMA PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA PN-T-292/16-AS
6.6.2016 - Opširnije

2016/S 005-0010863 - PRETPLATA NA USLUGE MICROSOFT PRODUKATA PN-UP-279/16-MV
18.5.2016 - Opširnije

2016/S 005-0010354 - ZAMJENA DOTRAJALE SIGURNOSNO-REGULACIJSKE OPREME SA UGRADNJOM, SERVISOM I PODEŠAVANJEM NA OBJEKTIMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-209/16-MV
12.5.2016 - Opširnije

2016/S 005-0010264 - PN-T-274/16/TP, DEMONTAŽA, ISPITIVANJE, SERVIS, KALIBRIRANJE I PUŠTANJE U RAD ULTRAZVUČNIH PLINOMJERA PN-T-274/16/TP
11.5.2016 - Opširnije

2016/S 005-0009543 - IZRADA STUDIJE "ANALIZA TEHNIČKIH I REGULATORNIH ASPEKATA GUBITKA PLINA U TRANSPORTNOM SUSTAVU" PN-T-272/16-MB
3.5.2016 - Opširnije

2016/S05-000369 - GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI POPRAVCI U REGIJAMA STP-a - 3 GRUPE PREDMETA NABAVE PN-T-218,221,222/16-VLB
29.4.2016 - Opširnije

2016/S 005-0008305 - GORIVO ZA SLUŽBENA VOZILA PN-SKU-255/16-MV
18.4.2016 - Opširnije

2016/S 005-0008302 - REVIZIJA TEMELJNIH FINANCIJSKIH I KONSOLIDIRANIH IZVJEŠĆA ZA 2016. GODINU PN-PF-263/16-MB
18.4.2016 - Opširnije

2016/S 005-0007968 - SERVIS, POPRAVAK, KALIBRACIJA I UMJERAVANJE EKSPLOZIMETARA PAC EX 2, MULTIWARN II, MINIWARN B, MULTI DETEKTOR X-AM 7000 I X-AM 5000 PN-T--217/16-NV
14.4.2016 - Opširnije

2016/S 005-0007993 - INTERVENCIJE NA LBC UREĐAJIMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-207/16-MV
14.4.2016 - Opširnije

2016/S 005-0007737 - ODRŽAVANJE IPO SUSTAVA 2016/2017 PN-UP-080/16-MV
12.4.2016 - Opširnije

2016/S 005-0007354 - NADOGRADNJA MREŽNE INFRASTRUKTURE RADIJSKOG KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA (RKS) I OPTIČKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA (OKS) PN-I-237/16-ŽF
6.4.2016 - Opširnije

2016/S 005-0006814 - ODRŽAVANJE MIKROVALNIH LINKOVA I UHF BAZNIH POSTAJA PN-STU-162/16-ŽF
30.3.2016 - Opširnije

2016/S 005-0006632 - INERTIZACIJA PLINOVODA TRANSPORTNOG PLINSKOG SUSTAVA PLINACRO-a PN-T-120/16-VLB
25.3.2016 - Opširnije

2016/S 005-0006498 - PN-T-119/16/TP, NABAVA PLINOMJERA S ROTACIJSKIM STAPOVIMA PN-T-119/16/TP
24.3.2016 - Opširnije

2016/S 005-0006536 - REVITALIZACIJA SCADA SUSTAVA PN-I-188/16-ŽF
24.3.2016 - Opširnije

2016/S 005-0006064 - UKLANJANJE (TRAJNO NAPUŠTANJE) PLINSKOG ČVORA CEMENTARA I IZRADA BLOKADNO-ISPUHIVAČKE STANICE NA PLINOVODU DN 300 NAŠICE-SL. BROD PN-T-73/16-MB
18.3.2016 - Opširnije

2016/S 005-0005417 - PN-T-150/16/TP, REZERVNI DIJELOVI ZA OPREMU ZA PRIJENOS PODATAKA PN-T-150/16/TP
11.3.2016 - Opširnije

2016/S 005-0005251 - ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE, SKLOPOVSKE I PROGRAMSKE OPREME I APLIKACIJSKOG RJEŠENJA SUKAP SUSTAVA PN-STU-155/16-MV
9.3.2016 - Opširnije

2016/S 005-0004987 - GEODETSKE USLUGE NA OBJEKTIMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-133/16-AS
8.3.2016 - Opširnije

2016/s 005-0005025 - REKONSTRUKCIJA MRS OSIJEK III po sistemu "ključ u ruke" PN-I-147/16-MB
7.3.2016 - Opširnije

2016/S 005-0005015 - STROJARSKO ODRŽAVANJE U REGIJI TRANSPORTA PLINA SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-118/16-ŽF
7.3.2016 - Opširnije

2016/S 005-0005002 - PN-T-063/16/TP, ODRŽAVANJE HARDWARE/SOFTWARE-a I KOMPLETIRANJE OPREME KATODNE ZAŠTITE PN-T-063/16/TP
7.3.2016 - Opširnije

2016/S 005-0004717 - OBNOVA LICENCI ORACLE 2016 PN-UP-058/16-MV
3.3.2016 - Opširnije

2016/S 005-0004717 - USLUGA STROJARSKOG ODRŽAVANJA po grupama kako slijedi: PN-T-116/121/16-MV
3.3.2016 - Opširnije

2016/S 005-0004165 - LICENČNO ODRŽAVANJE I PODRŠKA IBM SOFTVERSKIH SUSTAVA PN-UP-113/16-MV
26.2.2016 - Opširnije

2016/S 005-0004283 - N-T-131/16/TP, DOBAVA I ZAMJENA AKUMULATORSKIH BATERIJA N-T-131/16/TP
26.2.2016 - Opširnije

2016/S 005-0003802 - IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA MAGISTRALNI PLINOVOD KOZARAC-SLOBODNICA DN 800/75 PN-I-82/16-MB
22.2.2016 - Opširnije

2016/S 005-0003556 - ODRŽAVANJE PROGRAMSKE I SKLOPOVSKE OPREME SCADA SUSTAVA PN-STU-076/16-ŽF
18.2.2016 - Opširnije

2016/S 005-0003392 - ISPITIVANJE PLINOVODA POMOĆU STRUJNOG TESTERA (PCM) U REGIJAMA STP-a PN-T-090/16-ZŠ
17.2.2016 - Opširnije

2016/S 005-0003057 - KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA PLINOVODA REGIJE TP ISTOČNA HRVATSKA U 2016. GODINI PT-027/16-AS
15.2.2016 - Opširnije

2016/S 005-0003069 - REKONSTRUKCIJA POSLOVNE ZGRADE PLINACRA U IVANIĆ GRADU (DOGRADNJA NADSTREŠNICA NAD ULAZIMA U ZGRADU) PN-I-053/16-ŽF
12.2.2016 - Opširnije

2016/S 005-0003020 - KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA PLINOVODA REGIJE TRANSPORTA PLINA JUŽNA HRVATSKA U 2016. GODINI PN-T-13/16-MB
12.2.2016 - Opširnije

2016/S 005-0003023 - PN-T-011/16/TP, KRČENJE I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA PLINOVODA REGIJE SJEVERNA HRVATSKA PN-T-011/16/TP
12.2.2016 - Opširnije

2016/S 005-0003097 - KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA PLINOVODA REGIJE TRANSPORTA PLINA ZAPADNA HRVATSKA U 2016. GODINI PN-T-006/16-NV
12.2.2016 - Opširnije

2016/S 005-0003088 - RUČNA KOŠNJA TRAVE NA OBJEKTIMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA - 4 GRUPE PREDMETA NABAVE PN-T-020,021,028,037/16-VLB
12.2.2016 - Opširnije

2016/S 005-0002556 - DETALJNO SNIMANJE STANJA KATODNE ZAŠTITE PLINOVODA METODAMA KORAK PO KORAK I PCM, TE KOREKTIVNO ODRŽAVANJE KATODNE ZAŠTITE NA TRASAMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-016/16-ŽF
8.2.2016 - Opširnije

2016/S 005-0002159 - GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I OSRŽAVANJE KOTLOVNICA PN-T-09/16-MB
3.2.2016 - Opširnije

2016/S 005-0002216 - GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE PROCESNIH RAČUNALA I PRIPADAJUĆIH SUSTAVA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-007/16-ŽF
3.2.2016 - Opširnije

2016/S 006-0010164 - KRČENJE I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA PLINOVODA SREDIŠNJA HRVATSKA 2016. GODINE PN-T-019/16-MV
28.1.2016 - Opširnije

2016/S 005-0002286 - NADOGRADNJA TIS-a (Tehničkog informacijskog sustava) U SKLOPU GIS/TIS SUSTAVA PN-T-052/16-MV
27.1.2016 - Opširnije

2016/S 005-0001022 - KROMATOGRAFSKE ANALIZE PRIRODNOG PLINA PN-STU-757/15-VLB
20.1.2016 - Opširnije

2016/S 005-0000308 - ODRŽAVANJE PIS-a U 2016 GODINI PN-UP-667/15-MV
30.12.2015 - Opširnije

2015/S 005-0039769 - IMPLEMENTACIJA SIGURNOSNO NADZORNIH SUSTAVA SUKAP SUSTAVA, ZAMJENA SUSTAVA VATROZIDA I SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE IDENTITETOM KORISNIKA PN-STU-752/15-ŽF
29.12.2015 - Opširnije

2015/S 005-0039352 - NADOGRADNJA POSTOJEĆEG MJERNOG SUSTAVA KVALITETE PLINA U PLINSKOM TRANSPORTNOM SUSTAVU po sistemu „ključ u ruke“–FAZA II PN-I-695/15-MB
23.12.2015 - Opširnije

2015/S 005-0039738 - SERVIS REGULATORA S ORIGINALNIM REZERVNIM DIJELOVIMA I ZAMJENA REGULATORA PN-T-730/15-MV
22.12.2015 - Opširnije

2015/S 005-0038873 - TERENSKA VOZILA S POGONOM NA SVA ČETIRI KOTAČA PN-T-712/15-NV
18.12.2015 - Opširnije

2015/S 005-0035497 - TERENSKA VOZILA S POGONOM NA SVA ČETIRI KOTAČA PN-T-612/15-NV
10.11.2015 - Opširnije

2015/S 005-0038081 - INTERVENCIJE NA LBC UREĐAJIMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-536/15-MV
6.11.2015 - Opširnije

2015/S 005-0035031 - PN-SKU-631/15/TP, PRUŽANJE ZAŠTITARSKIH I VATROGASNIH USLUGA NA OBJEKTIMA PLINACRO-a PN-SKU-631/15/TP
5.11.2015 - Opširnije

2015/S 005-0034813 - IZRADA KONZERVATORSKOG ELABORATA ZA TRASU MAGISTRALNOG PLINOVODA BOSILJEVO - SISAK DN1000/100 PN-I-607/15-ŽF
3.11.2015 - Opširnije

2015/S 005-0034891 - USLUGA ODRŽAVANJA I PODRŠKE IT OBJEKATA POSLOVNIH PROCESA, INTEGRACIJE I KOLABORACIJE PN-UP-615/15-MV
30.10.2015 - Opširnije

2015/S 005-0034507 - PN-SKU-620/15/TP, OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJE ZA MOTORNA VOZILA PN-SKU-620/15/TP
30.10.2015 - Opširnije

2015/S 005-0034397 - PN-T-565/15/TP, PERIODIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE OPREME, INSTALACIJA I OBJEKATA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA PN-T-565/15/TP
29.10.2015 - Opširnije

2015/S 005-0034339 - IZRADA STUDIJA O UTJECAJU ZAHVATA NA OKOLIŠ I PROVEDBA PRIPRADAJUĆIH POSTUPAKA PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ ZA REKONSTRUKCIJU PLINOVODA ROGATEC-ZABOK DN 500/50bar I REKONTRUKCIJU PLINOVODA ZABOK-KUMROVEC-150/50bar PN-I-614/15-MV
23.10.2015 - Opširnije

2015/S 005-0033792 - ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U POKRETNOJ TELEFONSKOJ MREŽI PN-SKU-568/15-MB
23.10.2015 - Opširnije

2015/S 005-0033887. - IZGRADNJA POGONSKOG OBJEKATA BENKOVAC PN-I-611/15-MB
23.10.2015 - Opširnije

2015/S 005-0032141 - IZRADA, ISPORUKA, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE TIPSKIH KONTEJNERSKIH MJERNO-REDUKCIJSKIH STANICA PN-I-549/15-MB
2.10.2015 - Opširnije

2015/S 005-0031843 - USLUGA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA HIGIJENE U REGIJAMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA - 6 GRUPA PREDMETA NABAVE PN-T-475,481,483,484,492,495/15-VLB
29.9.2015 - Opširnije

2015/S 005-0031610 - PN-UP-402/15/TP, STOLNA I PRIJENOSNA RAČUNALA PN-UP-402/15/TP
25.9.2015 - Opširnije

2015/S 005-0031536 - SNIMANJE STANJA STJENKE PLINOVODA - IN LINE INSPEKCIJA PN-T-437/15-ŽF
24.9.2015 - Opširnije

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=539070 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRO d.o.o. PN-SKU-518/15-VLB
21.9.2015 - Opširnije

2015/S 005-0030946 - USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJAMA PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE PN-P-540/15-ŽF
17.9.2015 - Opširnije

2015/S 005-0031827 - ODRŽAVANJE SUSTAVA DALJINSKOG OČITAVANJA, PARAMETRIRANJA I NADZORA OBRAČUNSKIH MJERILA TE OBRADE PRIKUPLJENIH PODATAKA PN-T-513/15-MV
14.9.2015 - Opširnije

2015/S 005-0029245 - PROJEKTIRANJE, STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM I KONZULTANTSKE USLUGE ZA KOMPRESORSKU STANICU KS1 PN-I-486/15-ŽF
28.8.2015 - Opširnije

2015/S 005-0029197 - PN-T-488/489/497/499/15-NV, ZIMSKA SLUŽBA U 2015./2016. PN-T-488/489/497/499/15-NV
28.8.2015 - Opširnije

2015/S 005-0029059 - PN-T-490/496/498/500/15/TP, ZIMSKA SLUŽBA U 2015/2016 PN-T-490/496/498/500/15/TP
27.8.2015 - Opširnije

2015/S 005-0029137 - PN-T-479-491-15-AS ZIMSKA SLUŽBA 2015.-2016.
27.8.2015 - Opširnije

2015/S 005-0028672 - IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE MRS KUTINA I i ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PN-I-508-15-MB
21.8.2015 - Opširnije

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ - PREGLED KOTLOVNICA I PREGLED I ČIŠĆENJE DIMNJAKA PN-SKU-493/15-VLB
19.8.2015 - Opširnije

2015/S 005-0028299 - PN-I-473/15-MV, IZRADA IDEJNIH PROJEKATA I ISHOĐENJE LOKACIJSKIH DOZVOLA ZA ZA RAZVOJNE PROJEKTE U RAZDOBLJU 2015. DO 2017. GODINE PN-I-473/15-MV
17.8.2015 - Opširnije

2015/S 005-0028115 - IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA I ELABORATA O INŽENJERSKOGEOLOŠKIM, HIDROGEOLOŠKIM I GEOTEHNIČKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA ZA MAGISTRALNI PLINOVOD ZLOBIN – OMIŠALJ DN 1000/100 PN-I-480/15-MB
13.8.2015 - Opširnije

2015/S 005-0027947 - SERVISIRANJE I OVJERAVANJE PLINOMJERA OD 64 DO G6500 PN-T-423/15-AS
12.8.2015 - Opširnije

2015/S 005-0027928 - PN-T-428/15/TP, U/I MRS DONJI MIHOLJAC - ISPITIVANJE, UMJERAVANJE I OVJERAVANJE ULTRAZVUČNIH PLINOMJERA PN-T-428/15/TP
11.8.2015 - Opširnije

2015/S 005-0027566 - DIJELOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE PLINSKIH KROMATOGRAFA PN-T-350/15-ZŠ
4.8.2015 - Opširnije

2015/S 005-0027162 - Prirodni plin za poslovne objekte tvrtke Plinacro d.o.o. za razdoblje od 01.10.2015. do 30.09.2016. PN-T-446-15-LR
31.7.2015 - Opširnije

2015/S 005-0027403 - IZGRADNJA POGONSKOG OBJEKTA U ĐURĐEVCU PN-I-467/15/15-VLB
31.7.2015 - Opširnije

2015/S 005-0027372 - PERIODIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE OPREME, INSTALACIJA I OBJEKATA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA PN-T-362/15-ŽF
31.7.2015 - Opširnije

2015/S 005-0027552 - NADOGRADNJA I USPOSTAVA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KONTINUITETOM SERVISA SUKAP SUSTAVA PN-I-468/15-MV
31.7.2015 - Opširnije

2015/S 005-0026936 - DOBAVA I UGRADNJA OPREME ZA KOMUNIKACIJU IEC 60870-5-104 PROTOKOLOM PUTEM OKS-a PN-T-293/15-ŽF
28.7.2015 - Opširnije

2015/S 005-0026776 - IZGRADNJA POGONSKOG OBJEKATA BENKOVAC po sistemu „ključ u ruke" PN-I-466/15-MB
27.7.2015 - Opširnije

2015/S005-0026657 - NABAVA ULOŽAKA PREČISTAČA PRIRODNOG PLINA U MRS-u PN-T-424/15-VLB
24.7.2015 - Opširnije

2015/S 005-0025360 - IZRADA STUDIJE IZVEDIVOSTI I IZRADA INVESTICIJSKOG PROJEKTA ZA DODJELU SREDSTAVA U OKVIRU INSTRUMENATA ZA POVEZIVANJE EUROPE (CEF) ZA PROJEKT GLAVNOG PLINOVODA ZLOBIN-BOSILJEVO-SISAK-KOZARAC-SLOBODNICA ZA TRANZIT PLINA S LNG TERMINALA PN-I-426/15-MB
10.7.2015 - Opširnije

2015/S 005-0024828 - STRUČNI NADZOR NAD IZRADOM TIPSKIH KONTEJNERSKIH MRS 1 X 4000 m3/h, 50 bar (ZA LOKACIJE POLJANA, DUBROVČAN, BANOVA JARUGA, KUKUNJEVAC, BREZINE, KOŠKA, MARIJANCI, LEGRAD, DONJI ANDRIJEVCI I KUTINA II) i MRS 2x 4000 m3/h, 50 bar (ZA LOKACIJE MAGADENOVAC I DUGO SELO II) PN-I-235/15-MB
7.7.2015 - Opširnije

2015/S 005-0025074 - SIGURNOSNI SUSTAV PN-UP-334/15-MV
6.7.2015 - Opširnije

2015/S 005-0023260 - INERTIZACIJA PLINOVODA TRANSPORTNOG PLINSKOG SUSTAVA PLINACRO-a PN-T-386/15-AS
18.6.2015 - Opširnije

2015/S 005-0023286 - USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJAMA TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE PN-P-370/15-ŽF
17.6.2015 - Opširnije

2015/S 005-0023602 - ZAMJENA REGULACIJSKIH VENTILA NA MRČ ZABOK I LUDBREG PN-T-340/15-MV
15.6.2015 - Opširnije

2015/S 005-0022657 - IZRADA, ISPORUKA I PUŠTANJE U RAD TIPSKIH KONTEJNERSKIH STANICA MRS PN-I-395/15-MB
15.6.2015 - Opširnije

2015/S 005-0023138 - USLUGA REDUNDANTNOG STALNOG PRISTUPA INTERNETU po grupama kako slijedi GRUPA A) PN-UP-302-15-MB - REDUNDANTNI INTERNET IVANIĆ GRAD, Ulica 65. Bataljuna ZNG br.3.; GRUPA B) PN-UP-303-15-MB - REDUNDANTNI INTERNET ZAGREB, Savska cesta 88a PN-UP-302-303/15-MB
12.6.2015 - Opširnije

2015/S 005-0023298 - NADZOR STROJARSKO MONTAŽNIH RADOVA I RADOVA ZAVARIVANJA ZA SEKTOR TRANSPORTA PLINA PN-T-385/15-VLB
12.6.2015 - Opširnije

2015/S 005-0023133 - IZRADA GLAVNIH PROJEKATA REKONSTRUKCIJE I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKIH DOZVOLA ZA INVESTICIJSKE PROJEKTE: MRS KOŠKA, MRS MARIJANCI, MRS MAGADENOVAC, MRS BANOVA JARUGA, MRS KUKUNJEVAC, MRS BREZINE, MRS POLJANA, MRS DUBROVČAN, MRS KUTINA II I MRS DONJI ANDRIJEVCI PN-I-305/15-MV
28.5.2015 - Opširnije

2015/S 005-0021553 - NADOGRADNJA CENTRALNOG POHRAMBENOG I POSLUŽITELJSKOG SUSTAVA SUSTAVA PN-UP-352/15-MV
26.5.2015 - Opširnije

2015/S -005-0020076 - REVIZIJA TEMELJNIH FINANCIJSKIH I KONSOLIDIRANIH IZVJEŠĆA ZA 2015. GODINU PN-PF-325/15-MB
14.5.2015 - Opširnije

2015/S 005-0020640 - DOSTAVA IZMJERENIH I PROGNOZIRANIH METEOROLOŠKIH PODATAKA PN-STU-319/15-MV
13.5.2015 - Opširnije

2015/S 005-0019922 - PRIJENOSNI DETEKTOR PROPUŠTANJA METANA PN-T-291/15-ŽF
13.5.2015 - Opširnije

2015/S 005-0019467 - PN-SKU-315/15/TP, USLUGA OSIGURANJA TVRTKE PLINACRO, d.o.o., i to OSIGURANJE IMOVINE OSIGURANJE OD RIZIKA POTRESA OSIGURANJE OBJEKATA U IZGRADNJI PN-SKU-315/15/TP
7.5.2015 - Opširnije

2015/S 005-0018531 - Materijal za antikorozivnu zaštitu cjevovoda (traka i primer) PN-T-258/15/TP
29.4.2015 - Opširnije

2015/S 005-0018130 - PN-UP-130/15/TP, TONERI PN-UP-130/15/TP
27.4.2015 - Opširnije

2015/S 005-0017641 - INERTIZACIJA PLINOVODA TRANSPORTNOG PLINSKOG SUSTAVA PLINACRO-a PN-T-275/15-VLB
23.4.2015 - Opširnije

2015/S 005-0021054 - USLUGE OPERATIVNE PODRŠKE SISTEMSKOM ODRŽAVANJU POSLUŽITELJSKOG SUSTAVA I PRIMJENE DOMENSKIH POLITIKA PN-UP-250/15-MV
22.4.2015 - Opširnije

2015/S 005-0016923 - PREVENTIVNO I INTERVENTNO ODRŽAVANJE AKTIVNE MREŽNE OPREME OPTIČKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA PN-STU-195/15-ŽF
20.4.2015 - Opširnije

2015/S 005-0016429 - GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI POPRAVCI U REGIJAMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA - 4. GRUPE PREDMETA NABAVE: 1. GRUPA- REGIJA SREDIŠNJA HRVATSKA, 2. GRUPA - REGIJA JUŽNA HRVATSKA, 3. GRUPA - REGIJA SJEVERNA HRVATSKA, 4. GRUPA - REGIJA ISTOČNA HRVATSKA PN-T-068,165,167,171/15-LR
17.4.2015 - Opširnije

2015/S 005-0016433 - ZAMJENA REDUKTORA I ISPUSTA IZ FILTERA IZMJENJIVAČA NA MRČ NOVA KAPELA PN-T-209/15-MB
16.4.2015 - Opširnije

2015/S 005-0015438 - GORIVO ZA SLUŽBENA VOZILA PN-SKU-239/15-MV
2.4.2015 - Opširnije

2015/S 005-0013448 - IZMJEŠTANJE INSTRUMENTACIJE PN-T-101/15-MB
30.3.2015 - Opširnije

2015/S 005-0011819 - POPRAVAK, PREINAKA I PRILAGODBA SUSTAVA ZAŠTITE OD SUNCA U POSLOVNOJ ZGRADI PLINACRO-A, PN-SKU-190/15-MB
19.3.2015 - Opširnije

2015/S 005-0011539 - NADZOR STROJARSKO-MONTAŽNIH RADOVA I RADOVA ZAVARIVANJA ZA SEKTOR TRANSPORTA PLINA PN-T-173/15-VLB
18.3.2015 - Opširnije

2015/S 005-0011049 - PN-T-161/15/TP, DIJELOVI SUSTAVA NEPREKIDNOG NAPAJANJA PN-T-161/15/TP
16.3.2015 - Opširnije

2015/S 005-0014444 - USLUGA STROJARSKOG ODRŽAVANJA U REGIJAMA TRANSPORTA PLINA po grupama kako slijedi: PN-T-102/175/15-MV
12.3.2015 - Opširnije

2015/S 005-0011069 - IZGRADNJA DIGITALIZIRANE UHF RADIJSKE MREŽE I PRILAGODBU POSTOJEĆIH SUSTAVA ZA PRIJENOS PODATAKA PN-I-194/15-MV
11.3.2015 - Opširnije

2015/S 005-0010003 - PROŠIRENJE I NADOGRADNJA POSTOJEĆIH SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE NA OBJEKTIMA PLINACRO-a, TE NADOGRADNJA I PRESELJENJE POSTOJEĆEG NADZORNOG CENTRA PN-I-178/15-MB
10.3.2015 - Opširnije

2015/S 005-0009148 - POPRAVAK IZOLACIJE NA KONTAKTU ZEMLJA-ZRAK U REGIJAMA STP-a PN-T-104,152,159/15-VLB
4.3.2015 - Opširnije

2015/S 005-0008882 - SAVJETODAVNE POTPORE ZA „INTERKONEKCIJSKI PLINOVOD HRVATSKA-SLOVENIJA ( BOSILJEVO-KARLOVAC-LUČKO-ZABOK-ROGATEC)“-PROVOĐENJE POSTUPKA ISPITIVANJA TRŽIŠTA I IZRADA INVESTICIJSKOG ZAHTJEVA ZA DODJELU SREDSTAVA U OKVIRU INSTRUMENATA ZA POVEZIVANJE EUROPE (CEF) KOJI UKLJUČUJE ANALIZU TROŠKOVA I KORISTI PN-I-143/15-MB
3.3.2015 - Opširnije

2015/S 005-0009125 - GEODETSKE USLUGE NA OBJEKTIMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-105/15-MV
27.2.2015 - Opširnije

2015/S 005-0008509 - IZRADA ELABORATA ZAŠTITE OKOLIŠA- ZAHTJEV ZA OCJENU I ISHOĐENJE RJEŠENJA O PROVEDENOM POSTUPKU OCJENE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT „REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PLINOVODA ZAGREB ISTOK - KUTINA DN 600/75 IZGRADNJOM KOMPRESORSKE STANICE U VELIKOJ LUDINI I REKONSTRUKCIJA MRČ OKOLI“ PN-I-149/15-ŽF
27.2.2015 - Opširnije

2015/S 005-0008212 - ISPITIVANJE PLINOVODA POMOĆU STRUJNOG TESTERA (PCM) PN-T-069/15-VLB
26.2.2015 - Opširnije

2015/S 005-0007109 - Održavanje hardware/software-a i kompletiranje opreme katodne zaštite PN-T-038/15-LR
20.2.2015 - Opširnije

2015/S 005-0006908 - INERTIZACIJA PLINOVODA TRANSPORTNOG PLINSKOG SUSTAVA PN-T-086/15-VLB
18.2.2015 - Opširnije

2015/S 005-0008087 - OBNOVA LICENCI I GODIŠNJE PODRŠKE PROIZVOĐAČA, NADOGRADNJA POSLUŽITELJA I NOVE LICENCE ZA OPERATIVNI SUSTAV PN-STU-118/15-MV
18.2.2015 - Opširnije

2015/S 005-0006564 - PN-T-045/15/TP, SERVIS ELEKTROMOTORNIH POGONA PN-T-045/15/TP
17.2.2015 - Opširnije

2015/S 005-0006764 - ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KAPACITETIMA TRANSPORTNOG SUSTAVA ( SUKAP sustav) PN-STU-55/15-MB
17.2.2015 - Opširnije

2015/S 005-0006795 - ODRŽAVANJE SUSTAVA DIGITALNIH MIKROVALNIH LINKOVA PN-STU-079/15-ŽF
17.2.2015 - Opširnije

2015/S 005-0006551 - PREVENTIVNO I INTERVENTNO ODRŽAVANJE BESPREKIDNIH NAPAJANJA OPTIČKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA NA MAGISTRALNOM PLINOVODU PULA – SLAVONSKI BROD PN-STU-063/15-ŽF
16.2.2015 - Opširnije

2015/S 005-0006546 - RADOVI GENERALNOG POPRAVKA KOTLOVNICA I GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I PODEŠAVANJE UPRAVLJAČKO-NADZORNIH SUSTAVA KOTLOVNICA PN-T-46/15-MB
16.2.2015 - Opširnije

2015/S 005-0007210 - GODIŠNJI PREGLED, BAŽDARENJE, SERVISIRANJE I ZAMJENA LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-031/15-MV
10.2.2015 - Opširnije

2015/S 005-0006185 - ODRŽAVANJE SKLOPOVSKE OPREME SUKAP SUSTAVA PN-STU-056/15-MM
10.2.2015 - Opširnije

2015/S 005-0002725 - IZRADA GEODETSKIH PROJEKATA ZA RAZVOJNE PROJEKTE PLINOVODA OSIJEK – VUKOVAR, VUKOVAR – NEGOSLAVCI I DONJI MIHOLJAC – OSIJEK PN-I-001/15-LR
26.1.2015 - Opširnije

2015/S 005-0003243 - DETALJNO SNIMANJE STANJA KATODNE ZAŠTITE PLINOVODA METODAMA KORAK PO KORAK I PCM; KOREKTIVNO ODRŽAVANJE KATODNE ZAŠTITE NA TRASAMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-731/14-VLB
26.1.2015 - Opširnije

2015/S 005-0001319 - PREVENTIVNO I INTERVENTNO ODRŽAVANJE PASIVNE OPREME OPTIČKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA PN-STU-766/14-MB
14.1.2015 - Opširnije

2015/S 005-0000999 - NADOGRADNJA MREŽNE INFRASTRUKTURE ZA POVEĆENJE RASPOLOŽIVOSTI SUKAP SUSTAVA PN-I-764/14-ŽF
13.1.2015 - Opširnije

2014/S 005-0060674 - POPRAVAK, PREINAKA I PRILAGODBA SUSTAVA ZAŠTITE OD SUNCA U POSLOVNOJ ZGRADI PLINACRO-A PN-SKU-735/14-MB
31.12.2014 - Opširnije

2014/S 005-0060449 - KONTROLA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA MAGISTRALNI PLINOVOD SPLIT-PLOČE DN 800/75 PN-I-734/14-ŽF
30.12.2014 - Opširnije

2014/S 005-0060320 - GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE PROCESNIH RAČUNALA I PRIPADAJUĆIH SUSTAVA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-740/14-ŽF
30.12.2014 - Opširnije

2014/S 005-0059954 - PN-SKU-754/14/TP, OSIGURANJE OD AUTOODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJE VOZILA U VLASNIŠTVU PLINACRA I VOZILA U LEASINGU PN-SKU-754/14/TP
29.12.2014 - Opširnije

2015/S 005-0000509 - ODRŽAVANJE PIS-a U 2015 GODINI PN-UP-759/14-MM
24.12.2014 - Opširnije

2014/S 005-0058621 - PRUŽANJE ZAŠTITARSKIH I VATROGASNIH USLUGA NA OBJEKTIMA PLINACRO-a PN-SKU-703/14-MB
19.12.2014 - Opširnije

2014/S 005-0058829 - IZGRADNJA DIGITALIZIRANE UHF RADIJSKE MREŽE I PRILAGODBU POSTOJEĆIH SUSTAVA ZA PRIJENOS PODATAKA PN-I-741/14-MM
17.12.2014 - Opširnije

2015/S 005-0001039 - PN-T-730/14/TP, PROVOĐENJE TEHNIČKOG NADZORA I IZDAVANJE NALAZA O STANJU PROTUEKSPLOZIJSKE ZAŠTITE (TN-PS) NA OBJEKTIMA PLINACRO d.o.o. PN-T-730/14/TP
13.12.2014 - Opširnije

2015/S 015-0001225 - USLUGE SISTEMSKE I KORISNIČKE PODRŠKE SUSTAVU ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRIMAVERA PN-UP-704/14-MM
28.11.2014 - Opširnije

2014/S 005-0055290 - PODATKOVNO POVEZIVANJE I REALIZACIJA VoIP PN-I-669/14-ŽF
28.11.2014 - Opširnije

2014/S 005-0053892 - PN-SKU-684/685/14/TP, NABAVA NOVIH VOZILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA po grupama kako slijedi:1. GRUPA - PN-SKU-684/14/TP - NABAVA NOVIH PUTNIČKIH VOZILA (SREDNJE KLASE) PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA, 2. GRUPA - PN-SKU-685/14/TP - NABAVA NOVIH KOMBINIRANIH VOZILA (PUTNIČKO – TERETNA VOZILA, registrirana kao teretna, oznake N1) PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA PN-SKU-684/685/14/TP
21.11.2014 - Opširnije

2014/S 005-0057175 - DOBAVA I ZAMJENA FILTAR ULOŽAKA DIP FILTARA PN-T-640/14-MM
20.11.2014 - Opširnije

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=459813 - IDEJNI PROJEKT ZA MRS SLAVONSKI BROD ISTOK I MRS DUGO SELO II SA SPOJNIM PLINOVODOM PN-I-590/14-LR
27.10.2014 - Opširnije

2014/S 005-0049253 - PROŠIRENJE I NADOGRADNJA POSTOJEĆIH SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE NA OBJEKTIMA PLINACRA, TE NADOGRADNJA I PRESELJENJE POSTOJEĆEG NADZORNOG CENTRA PN-I-573/14-ŽF
24.10.2014 - Opširnije

2014/S 005-0051109 - SERVISIRANJE, ISPITIVANJE I OVJERAVANJE UREĐAJA ZA PRETVORBU OBUJMA PLINA PN-T-593/14-LR
17.10.2014 - Opširnije

2014/S 005-0046494 - REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA MJERNOG SUSTAVA KVALITETE PLINA PO SISTEMU KLJUČ U RUKE PN-I-568/14-ŽF
7.10.2014 - Opširnije

2014/S 005-0047875 - IZGRADNJA DIGITALIZIRANE UHF RADIJSKE MREŽE I PRILAGODBA POSTOJEĆIH SUSTAVA ZA PRIJENOS PODATAKA PN-I-571/14-MM
1.10.2014 - Opširnije

PN-SKU-583/14-VLB - POPRAVAK, PREINAKA I PRILAGODBA SUSTAVA ZAŠTITE OD SUNCA U POSLOVNOJ ZGRADI PLINACRO-a, Savska cesta 88 a, Zagreb PN-SKU-583/14-VLB
29.9.2014 - Opširnije

2014/S 005-0044763 - Rekonstrukcija MRS Šenkovec-ugradnja kontejnerske MRS 2x4000, 50 bar PN-I-546/14-GB
24.9.2014 - Opširnije

2014/S 005-0043685 - USLUGE ODRŽAVANJA I PODRŠKE IT OBJEKATA POSLOVNIH PROCESA, INTEGRACIJE I KOLABORACIJE PN-UP-529/14-VLB
17.9.2014 - Opširnije

2014/S 005-0043452 - PN-UP-528/14/TP, PISAČI I SCANERI PN-UP-528/14/TP
16.9.2014 - Opširnije

2014/S 005-0042751 - PROŠIRENJE FUNKCIONALNOSTI SUSTAVA DALJINSKOG OČITAVANJA, PARAMETRIRANJA I NADZORA OBRAČUNSKIH MJERILA, TE OBRADE PRIKUPLJENIH PODATAKA NA SATNO OČITAVANJE PN-T-522/14-ŽF
10.9.2014 - Opširnije

2014/S 005-0042841 - USLUGA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA HIGIJENE U REGIJAMA STP-a - 6 GRUPA PREDMETA NABAVE PN-T-517,519,523,524,526,527/14-VLB
10.9.2014 - Opširnije

2014/S 005-0043677 - IZRADA IDEJNIH PROJEKATA I ISHOĐENJE LOKACIJSKIH DOZVOLA ZA ZA RAZVOJNE PROJEKTE U RAZDOBLJU 2014. DO 2016. GODINE PN-I-506/14-MM
10.9.2014 - Opširnije

2014/S 005-0042473 - IMPLEMENTACIJA PISMOHRANE PN-UP-393/14-MM
3.9.2014 - Opširnije

PN-SKU-487/14-VLB - POPRAVAK I PREINAKA SUSTAVA ZAŠTITE OD SUNCA U P.O. PLINACRO-a, Savska cesta 88 a, Zagreb PN-SKU-487/14-VLB
1.9.2014 - Opširnije

2014/S 005-0040178 - PREGLED KOTLOVNICA I DIMNJAKA PN-SKU-515/14-VLB
22.8.2014 - Opširnije

2014/S 005-0038621 - PRIRODNI PLIN ZA POSLOVNE OBJEKTE TVRTKE PLINACRO d.o.o. ZA RAZDOBLJE OD 01.10.2014. DO 30.09.2015 PN-T-430/14-LR
11.8.2014 - Opširnije

PN-T-505/14/TP - IZRADA, ISPORUKA I MONTAŽA KUHINJSKOG NAMJEŠTAJA I OSTALE OPREME ZA POSLOVNE OBJEKTE U VODNJANU, ČAKOVCU, KUTINI, SLAVONSKOM BRODU, RIJECI I DUGOPOLJU PN-T-505/14/TP
11.8.2014 - Opširnije

2014/S 005-0038684 - PN-T-436/14/TP, SPITIVANJE, UMJERAVANJE I OVJERAVANJE ULTRAZVUČNIH PLINOMJERA PN-T-436/14/TP
8.8.2014 - Opširnije

2014/S 005-0038611 - PN-T-411/14-MM, TEHNIČKA PRILAGODBA I NADOGRADNJA SUSTAVA BLOKADNIH UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-411/14-MM
8.8.2014 - Opširnije

2014/S 005-0036860 - IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA I ELABORATA O INŽENJERSKO-GEOLOŠKIM, HIDRO-GEOLOŠKIM I GEOTEHNIČKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA ZA MAGISTRALNI PLINOVOD SPLIT-PLOČE DN 800/75 PN-I-480/14-ŽF
28.7.2014 - Opširnije

2014/S 005-0036628 - IZRADA STUDIJE IZVEDIVOSTI, IZRADA FUNKCIONALNE SPECIFIKACIJE I PROVEDBA OPERATIVNOG PLANIRANJA I KONTROLE IZVRŠENJA PROJEKTA KOMPRESORSKE STANICE NA PLINSKOM TRANSPORTNOM SUSTAVU REPUBLIKE HRVATSKE PN-I-418/14-ŽF
25.7.2014 - Opširnije

2014/S 005-0036330 - PN-SKU-484/485/486/14/TP, NABAVA NOVIH VOZILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA po grupama kako slijedi: 1. GRUPA - PN-SKU-484/14/TP - NABAVA NOVIH OSOBNIH VOZILA (SREDNJE KLASE I SREDNJE NIŽE KLASE) PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA, 2. GRUPA - PN-SKU-485/14/TP - NABAVA NOVIH TERETNO DOSTAVNIH VOZILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA, 3. GRUPA - PN-SKU-486/14/TP - NABAVA NOVIH KOMBINIRANIH VOZILA (ZA PRIJEVOZ OSOBA I TERETA) PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA PN-SKU-484/485/486/14/TP
24.7.2014 - Opširnije

2014/S 005-0036249 - PN-UP-464/14-MM, USLUGE OPERATIVNE PODRŠKE SISTEMSKOM ODRŽAVANJU POSLUŽITELJSKOG SUSTAVA I PRIMJENE DOMENSKIH POLITIKA PN-UP-464/14-MM
24.7.2014 - Opširnije

2014/S 005-0036055 - PN-T-467/468/469/14/TP, ZIMSKA SLUŽBA U 2014/2015 GODINI po grupama kako slijedi:GRUPA A) -467- REGIJA TP SREDIŠNJA HRVATSKA - PJ POSAVINA IVANIĆ GRAD, GRUPA B) -468- REGIJA TP SREDIŠNJA HRVATSKA - PJ MOSLAVINA KUTINA, GRUPA C) -469- REGIJA TP SREDIŠNJA HRVATSKA - PJ PODRAVINA ĐURĐEVAC PN-T-467/468/469/14/TP
23.7.2014 - Opširnije

2014/S 005-0035949 - Zimska služba u 2014/2015 godini po grupama kako slijedi: Grupa 1. -429 - Regija transporta plina Zapadna Hrvatska, PJ Primorje; Grupa 2. - 442 - Regija transporta plina Južna Hrvatska PN-T-429,442/14-LR
23.7.2014 - Opširnije

2014/S 005-0035988 - PN-T-471,473/14-VLB; ZIMSKA SLUŽBA U 2014./2015. GODINI - 2 GRUPE PREDMETA NABAVE PN-T-471,473/14-VLB
22.7.2014 - Opširnije

2014/S 015-003981 - ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CENTRIX PN-UP-472/14-MM
22.7.2014 - Opširnije

2014/S 005-0035459 - NABAVA, UGRADNJA I PODEŠAVANJE ELEKTRO-GRIJAČA PILOTA NA REDUKCIJSKIM LINIJAMA PN-T-434/14-VLB
18.7.2014 - Opširnije

2014/S 015-0037894 - ODRŽAVANJE I TEHNIČKA PODRŠKA ZA GIS SUSTAV PN-UP-465/14-MM
17.7.2014 - Opširnije

2014/S 005-0035982 - ZIMSKA SLUŽBA U 2014/2015 PN-T-474/476/477/14-MM
17.7.2014 - Opširnije

2014/S 005-0034537 - NABAVA SPECIJALISTIČKOG ALATA ZA SERVIS REDUKTORA I REDUKCIJSKIH LINIJA TIPA „TARTARINI" PN-T-409/14-LR
15.7.2014 - Opširnije

2014/S 005-0034618 - PN-UP-392/14/TP, STOLNA I PRIJENOSNA RAČUNALA, PN-UP-392/14/TP PN-UP-392/14/TP
15.7.2014 - Opširnije

2014/S 005-0033891 - Nabava konusnih slavina PN-T-417/14-GB
10.7.2014 - Opširnije

2014/S 005-0033272 - REKONSTRUKCIJA PLINSKOG ČVORA (PČ) KOZARAC PN-I-435/14-ŽF
8.7.2014 - Opširnije

2014/s 005-0033005 - MATERIJAL ZA IZRADU IMPULSNIH VODOVA ZA POTREBE SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-354/14-LR
7.7.2014 - Opširnije

2014/S-005-0033110 - Opskrba električnom energijom PN-SKU-412/14-GB
7.7.2014 - Opširnije

2014/S 005-0031852 - Izrada geodetskih eleborata izvlaštenja i parcelacijskih elaborata za magistralni plinovoda Split-Ploče DN 800/75 PN-I-383/14-GB
1.7.2014 - Opširnije

2014/S 005-0032645 - SERVIS REGULATORA S ORIGINALNIM REZERVNIM DIJELOVIMA NA MRČ KUTINA, PČ LUDINA, MRČ IVANJA REKA, PČ SLOBODNICA, MRČ DONJI MIHOLJAC I UMS TERMINAL PULA PN-T-335/14-MM
30.6.2014 - Opširnije

2014/S 005-0029531 - PN-SKU-283/14-VLB, SANITARNA ZAŠTITA I UNIŠTAVANJE KOROVA U POSLOVNIM PROSTORIMA I OBJEKTIMA PLINACRO-a, PN-SKU-283/14-VLB PN-SKU-283/14-VLB
11.6.2014 - Opširnije

2014/S 005-0030606 - IZRADA IDEJNIH PROJEKATA ZA INVESTICIJSKE PROJEKTE: MRS BANOVA JARUGA, MRS KUKUNJEVAC, MRS BREZINE I MRS POLJANA PN-I-387/14-MM
9.6.2014 - Opširnije

2014/S 005-0028132 - SNIMANJE STANJA STJENKE PLINOVODA - IN LINE INSPEKCIJA PN-T-330/14-ŽF
4.6.2014 - Opširnije

2014/S 005-0026560 - UMJERAVANJE, SERVIS I POPRAVAK DETEKTORA PROPUŠTANJA AUTOFIM I i LEAK SURVEYOUR, TE PUNJENJE BOCA VODIKA ZA ISTO PN-T-352/14-ŽF
27.5.2014 - Opširnije

2014/S 005-0026569 - SERVIS, POPRAVAK, KALIBRACIJA I UMJERAVANJE EKSPLOZIMETARA PACEX 2, MULTIWARN II, MULTIWARN B, MULTI DETEKTOR X-AM 7000 i X-AM 5000 PN-T-356/14-ŽF
27.5.2014 - Opširnije

2014/S 005-0025922 - REVIZIJA TEMELJNIH FINANCIJSKIH I KONSOLIDIRANIH IZVJEŠĆA ZA 2014. GODINU PN-PF-367/14-MM
20.5.2014 - Opširnije

2014/S 005-0025022 - IZRADA STUDIJE IZVEDIVOSTI INTERKONEKCIJSKOG PLINOVODA BOSILJEVO - KARLOVAC - LUČKO - ZABOK - ROGATEC PN-I-325/14-ŽF
19.5.2014 - Opširnije

2014/S 005-0022593 - Materijal za antikorozivnu zaštitu cjevovoda PN-T-303/14-GB
6.5.2014 - Opširnije

2014/S 005-0022702 - USLUGA TEHNIČKE PRILAGODBE SUSTAVA BLOKADNIH UREĐAJA PN-T-272/14-MM
28.4.2014 - Opširnije

2014/S 005-0024197 - PERIODIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE OPREME, INSTALACIJA I OBJEKATA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA PN-T-317/14-MM
28.4.2014 - Opširnije

2014/S 005-0020618 - IMPLEMENTACIJA SUI SUSTAVA PN-UP-277/14-MM
18.4.2014 - Opširnije

2014/S 005 -0020607 - NADOGRADNJA CENTRALNOG POHRAMBENOG I POSLUŽITELJSKOG SUSTAVA PN-UP-270/14-MM
18.4.2014 - Opširnije

2014/S 005-0020270 - IZRADA IDEJNIH PROJEKATA ZA REKONSTRUKCIJE MRS-ova PN-I-287/14-ŽF
16.4.2014 - Opširnije

2014/S 005-0020237 - Intervencija na procesnim računalima i pripadajućim sustavima neprekidnog napajanja PN-T-231/14-GB
16.4.2014 - Opširnije

2014/S 005-0019165 - IZRADA STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROVEDBA PRIPADAJUĆIH POSTUPAKA PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ ZA RAZVOJNE PROJEKTE U 2014. GODINI PN-I-161/14-ŽF
10.4.2014 - Opširnije

2014/S 005-0018953 - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE UKLANJANJA (TRAJNOG NAPUŠTANJA) PLINSKOG ČVORA CEMENTARA I IZRADE BLOKADNO-ISPUHIVAČKE STANICE NA PLINOVODU DN 300 NAŠICE-SLAVONSKI BROD PN-T-227/14-MM
9.4.2014 - Opširnije

2014/S 005-0018171 - PN-T-157/14-VLB; NADZOR STROJARSKO-MONTAŽNIH I RADOVA ZAVARIVANJA PN-T-157/14-VLB
6.4.2014 - Opširnije

2014/S 006-0034106 - USLUGE GRAĐEVINSKE I STROJARSKO-MONTAŽNE PRIPREME PRILIKOM REIZOLACIJE I POPRAVAKA PLINOVODA KOMPOZITNIM OBUJMICAMA PN-T-246/14-MM
3.4.2014 - Opširnije

2014/S 005-0017528 - IZRADA IDEJNIH PROJEKATA I ISHOĐENJE LOKACIJSKIH DOZVOLA ZA RAZVOJNE PROJEKTE U 2014. GODINI PN-I-165/14-ŽF
2.4.2014 - Opširnije

2014/S 005-0016594 - STROJARSKO ODRŽAVANJE NA PLINOVODIMA DN 500 IVANIĆ - KUTINA I DN 500 POPOVAČA - SISAK PN-T-244/14-ŽF
28.3.2014 - Opširnije

2014/S 005-0016447 - POPRAVAK PLINOVODA DN 500 ZABOK - LUDBREG PN-T-197/14-ŽF
28.3.2014 - Opširnije

2014/S 005-0016309 - PN-T-196,205,226/14-VLB; USLUGA STROJARSKOG ODRŽAVANJA U REGIJAMA STP-a - 3. GRUPE PREDMETA NABAVE PN-T-196,205,226/14-VLB
28.3.2014 - Opširnije

2014/S 005-0016184 - INTERVENCIJE NA KOTLOVNICAMA PN-T-232/14-ŽF
27.3.2014 - Opširnije

2014/S 005-0015704 - REKONSTRUKCIJA PLINSKOG ČVORA (PČ) KOZARAC PN-I-247/14-ŽF
26.3.2014 - Opširnije

2014/S 005-0015748 - Izgradnja pogonskog objekta Ogulin PN-I-242/14-GB
26.3.2014 - Opširnije

2014/S 005-0015444 - IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA I ELABORATA O INŽENJERSKO-GEOLOŠKIM, HIDRO-GEOLOŠKIM I GEOTEHNIČKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA ZA MP SPLIT-PLOČE DN 800/75 PN-I-215/14-ŽF
25.3.2014 - Opširnije

2014/s 005-0014588 - ZAMJENA DIMNJAKA NA KOTLOVNICAMA MRS-ova PN-T-208/14-ŽF
20.3.2014 - Opširnije

2014/S 005-0014199 - PN-T-224/14/TP, DIJELOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE PLINSKIH KROMATOGRAFA PN-T-224/14/TP
19.3.2014 - Opširnije

2014/S 005-0014222 - PN-T-202/14/TP, SERVIS I ZAMJENA ELEKTROMOTORNIH POGONA PN-T-202/14/TP
19.3.2014 - Opširnije

2014/S 005-0013518 - GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE PROCESNIH RAČUNALA I PRIPADAJUĆIH SUSTAVA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-102/14-ŽF
14.3.2014 - Opširnije

2014/S 005-0012761 - GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI POPRAVCI U REGIJAMA STP--a - 5. grupa predmeta nabave PN-T-127,198,199,211,212/14-VLB
12.3.2014 - Opširnije

2014/S 015-0016879 - OBNOVA LICENČNIH PRAVA ZA ORACLE PROIZVODE PN-UP-003/14-MM
12.3.2014 - Opširnije

2014/S 005-0011954 - Nabava plinomjera interne potrošnje PN-T-116/14-GB
10.3.2014 - Opširnije

2014/S 005-0011877 - PN-T-190/14/TP, ISPITIVANJE, UMJERAVANJE I OVJERAVANJE ULTRAZVUČNIH PLINOMJERA PN-T-190/14/TP
7.3.2014 - Opširnije

2014/S 005-0011862 - PN-SKU-203/14/TP, USLUGE DOBROVOLJNOG (DODATNOG) ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA PN-SKU-203/14/TP
7.3.2014 - Opširnije

2014/S 005-0013683 - ODRŽAVANJE PROGRAMSKE I SKLOPOVSKE OPREME SCADA SUSTAVA PN-STU-229/14-MM
6.3.2014 - Opširnije

2014/S 005 0010550 - Nabava kompozitnih obujmica PN-T-176/14-GB
3.3.2014 - Opširnije

2014/S 005-0010298 - PN-T-134/14; ISPITIVANJE PLINOVODA POMOĆU STRUJNOG TESTERA; PN-T-134/14-VLB
27.2.2014 - Opširnije

2014/S 005-0011438 - INTERVENCIJE NA LBC UREĐAJIMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-182/14-MM
27.2.2014 - Opširnije

2014/S 005-0009452 - PN-UP-142/14-VLB; LICENČNO ODRŽAVANJE I PODRŠKA IBM SOFTVERSKIH SUSTAVA PN-UP-142/14-VLB
24.2.2014 - Opširnije

2014/S 005-0009986 - GODIŠNJI PREGLED, BAŽDARENJE, SERVISIRANJE I ZAMJENA LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-159/14-MM
19.2.2014 - Opširnije

2014/S 005-0008531 - PN-TONERI/14/TP, NABAVA TONERA ZA PISAČE, TELEFAKS I KOPIRNE UREĐAJE PN-TONERI/14/TP
19.2.2014 - Opširnije

2014/S 005-0009195 - PN-SKU-162/14-MM GORIVO ZA SLUŽBENA VOZILA
18.2.2014 - Opširnije

2014/S 005-0007988 - PN-UREDMAT/14/TP, UREDSKI MATERIJAL PN-UREDMAT/14/TP
17.2.2014 - Opširnije

2014/S 005-0008379 - NADOGRADNJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KAPACITETIMA-SUKAP PN-I-138/14-MM
13.2.2014 - Opširnije

2014/S 005-0011094 - ODRŽAVANJE SLOPOVSKE OPREME SUKAP SUSTAVA PN-I-214/14-MM
13.2.2014 - Opširnije

2014/S 005 0006641 - SERVISNI ISPITNI STOLOVI S MJERNO REGULACIJSKOM OPREMOM PN-T-084/14-ŽF
11.2.2014 - Opširnije

2014/S 005-0003412 - PN-STU-047/14-VLB; KROMATOGRAFSKE ANALIZE PRIRODNOG PLINA PN-STU-047/14-VLB
24.1.2014 - Opširnije

2014/S 005-0003300 - UMJERAVANJE, SERVISI I POPRAVAK DETEKTORA PROPUŠTANJA AUTOFIM I i LEAK SURVEYOUR, TE PUNJENJE BOCA VODIKA ZA ISTO PN-T-757/13-ŽF
23.1.2014 - Opširnije

2014/S 005-0003307 - SERVIS, POPRAVAK, KALIBRACIJA I UMJERAVANJE EKSPLOZIMETARA PAC EX 2, MULTIWARN II, MINIWARN B, MULTI DETEKTOR X-AM 7000 i X-AM 5000 PN-T-759/13-ŽF
23.1.2014 - Opširnije

2014/S 015-0006388 - ODRŽAVANJE SUKAP SUSTAVA PN-STU-788/13-MM
24.12.2013 - Opširnije

2013/S 005-0102026 - ODRŽAVANJE HARDWARE / SOFTWARE-a I KOMPLETIRANJE OPREME KATODNE ZAŠTITE PN-T-732/13-ŽF
17.12.2013 - Opširnije

2013/S 005-0101891 - NABAVA KUGLASTIH SLAVINA PN-T-650/13-GB
17.12.2013 - Opširnije

2013/S 005-0099742 - PN-T-739/13/TP, ELEKTROMATERIJAL ZA POTREBE SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-739/13/TP
6.12.2013 - Opširnije

2013/S 005-0098909 - Nabava konusnih slavina PN-T-651/13-GB
2.12.2013 - Opširnije

2013/S 005-0097776 - PN-T-682/13/TP, DOBAVA I ZAMJENA FILTARA ULOŽAKA "DIP" FILTARA PN-T-682/13/TP
28.11.2013 - Opširnije

PN-SKU-726/13-MM - ODRŽAVANJE I POPRAVAK NISSAN VOZILA PN-SKU-726/13-MM
19.11.2013 - Opširnije

2013/S 005-0095494 - USLUGE ODRŽAVANJA IPO SUSTAVA PN-UP-690/13-MM
18.11.2013 - Opširnije

2013/S 005-0094008 - PN-SKU-701/13-VLB; PRUŽANJE ZAŠTITARSKIH I VATROGASNIH USLUGA NA OBJEKTIMA PLINACRO-A PN-SKU-701/13-VLB
13.11.2013 - Opširnije

2013/S 005-0092011 - ORACLE LICENCE PN-UP-553/13-MM
4.11.2013 - Opširnije

PN-UP-664/13-MM - PN-UP-664/13-MM AUTODESK IDS LICENČNA PODRŠKA I ODRŽAVANJE
29.10.2013 - Opširnije

2013/S-005 0089574 - Ugradnja tipske MRS na lokaciji Križ PN-I-618/13-GB
28.10.2013 - Opširnije

2013/S 005-0086951 - SERVIS I ZAMJENA ELEKTROMOTORNIH POGONA PN-T-625/13-ŽF
17.10.2013 - Opširnije

2013/S 005-0095374 - ODRŽAVANJE PIS-A 2013-2014 PN-UP-511/13-MM
14.10.2013 - Opširnije

2013/S 005-0085121 - PN-SKU-591/13-VLB; TEHNIČKI PREGLED I REGISTRACIJA VOZILA U LEASINGU I VLASNIŠTVU PLINACRO-a PN-SKU-591/13-VLB
11.10.2013 - Opširnije

2013/S 005-0083302 - DETALJNO SNIMANJE STANJA KATODNE ZAŠTITE PLINOVODA METODAMA KORAK PO KORAK I PCM, TE KOREKTIVNO ODRŽAVANJE KATODNE ZAŠTITE NA TRASAMA MP PN-T-586/13-ŽF
3.10.2013 - Opširnije

2013/S 005-0082978 - PN-T-563,564,567,568,569,584/13-VLB; USLUGA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA HIGIJENE U REGIJAMA STP-a - VI GRUPA PREDMETA NABAVE PN-T-563,564,567,568,569,584/13-VLB
2.10.2013 - Opširnije

PN-T-573/13-MM - DIJELOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ANALIZATORA TOČAKA ROSIŠTA I ANALIZATORA SUMPORA PN-T-573/13-MM
27.9.2013 - Opširnije

PN-T-602/13-MM - PRIJENOSNI ANALIZATOR TOČKE ROSIŠTA VODE U PRIRODNOM PLINU PN-T-602/13-MM
25.9.2013 - Opširnije

PN-UP-588/13-MM - NADOGRADNJA VIRTUALIZIRANOG POSLUŽITELJSKOG I POHRAMBENOG SUSTAVA PN-UP-588/13-MM
23.9.2013 - Opširnije

2013/S 005-0078554 - ZAŠTITA MAGISTRALNIH PLINOVODA NA PRELAZU PREKO VODOTOKA PN-T-464/13-ŽF
17.9.2013 - Opširnije

PN-SKU-589/13-MM - OPREMA ZA RASVJETU I ELEKTRIČNE SVJETILJKE PN-SKU-589/13-MM
13.9.2013 - Opširnije

2014S 005-0004569 - OPREMA ZA RASVJETU I ELEKTRIČNE SVJETILJKE (sa ugradnjom) PN-SKU-589/13-MM
13.9.2013 - Opširnije

PN-UP-540/13-MM - ODRŽAVANJE IPO SUSTAVA PN-UP-540/13-MM
9.9.2013 - Opširnije

2013/S 005-0075785 - PN-UP-550/13/TP, PISAĆI, MULTIFUNKCIJSKI UREĐAJI I TONERI PN-UP-550/13/TP
6.9.2013 - Opširnije

2013/S 005-0075836 - RADOVI GENERALNOG POPRAVKA KOTLOVNICA PN-T-516/13-ŽF
5.9.2013 - Opširnije

PN-STU-557/13-MM - ODRŽAVANJE SCADA SUSTAVA PN-STU-557/13-MM
2.9.2013 - Opširnije

PN-T-526/13-MM - ZAKUP UREDSKO-POSLOVNOG PROSTORA U VINKOVCIMA PN-T-526/13-MM
21.8.2013 - Opširnije

2013/S 005-0070880 - PN-UP-517/13-VLB; Usluge održavanja i podrške IT objekata poslovnih procesa, integracije i kolaboracije PN-UP-517/13-VLB
14.8.2013 - Opširnije

PN-SKU-527/13-MM - PROVJERA, PREGLED, KONTROLA I ISPITIVANJE PLINSKE LOŽIŠNE INSTALACIJE I PODEŠAVANJE RADA PN-SKU-527/13-MM
9.8.2013 - Opširnije

2013/S 005-0069168 - PN-SRI-514/13/TP, PRIJEVOZ I SLAGANJE CIJEVI DN 500 SA DEPONIJA RAŽINE NA DEPONIJ LUČKO PN-SRI-514/13/TP
7.8.2013 - Opširnije

2013/S 005-0068904 - PN-UP-489/13-VLB; NOVE MICROSOFT CORE CAL LICENCE U OPCIJI OVS ILI EA PN-UP-489/13-VLB
2.8.2013 - Opširnije

2013/S 005-0067079 - ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U POKRETNOJ MREŽI PN-SKU-421/13-GB
29.7.2013 - Opširnije

2013/s 005-0066002 - IZGRADNJA POGONSKOG OBJEKTA RIJEKA po sistemu "ključ u ruke" PN-I-342/13-GB
25.7.2013 - Opširnije

2013/S 005-0066498 - KASKO OSIGURANJE I OSIGURANJE OD AUTO - ODGOVORNOSTI VOZILA U LEASINGU I VOZILA U VLASNIŠTVU PLINACRO-a PN-SKU-441/13-VLB
25.7.2013 - Opširnije

PN-UP-449/13-MM - ODRŽAVANJE I TEHNIČKA PODRŠKA ZA GIS SUSTAV PN-UP-449/13-MM
12.7.2013 - Opširnije

2013/S 005-0061131 - Redovno strojarsko održavanje plinovoda u Regiji središnja Hrvatska PN-T-412/13-GB
8.7.2013 - Opširnije

2013/005-0059897 - Popravak trase plinovoda Pula-Karlovac i Vodnjan-Umag PN-T-432/13-GB
4.7.2013 - Opširnije

2013/S 005-0060408 - PN-T-402/13-VLB SANACIJA KLIZIŠTA NA PLINOVODU DN 800 SLOBODNICA - D. MIHOLJAC
4.7.2013 - Opširnije

2013/S 005-0059928 - SANACIJSKI RADOVI NA POSLOVNOJ ZGRADI U ZABOKU PN-T-411/13-ŽF
3.7.2013 - Opširnije

PN-T-409/13-MM - PRIJENOSNI ANALIZATOR TOČKE ROSIŠTA VODE U PRIRODNOM PLINU PN-T-409/13-MM
2.7.2013 - Opširnije

2013/S 0058430 - Popravak izolacije na kontaktu zemlja-zrak u Regiji transporta plina zapadna Hrvatska PN-T-429/13-GB
1.7.2013 - Opširnije

2013/S 005-0058471 - PN-SKU-436/13-VLB; ODRŽAVANJE ČISTOĆE U P.O. PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88 a, Zagreb PN-SKU-436/13-VLB
28.6.2013 - Opširnije

2013/S 005-0057038 - NOVE IBM LICENCE, LICENČNO ODRŽAVANJE I PROŠIRENJE SUSTAVA PN-UP-425/13-MB
26.6.2013 - Opširnije

2013/S 005-0056610 - USLUGA TEHNIČKE PRILAGODBE I NADOGRADNJE SUSTAVA BLOKADNIH UREĐAJA PLINOVODA BUDROVAC-IVANIĆ DN 300 PN-T-371/13-MB
24.6.2013 - Opširnije

2013/S 005-0056371 - ODRŽAVANJE SUSTAVA DALJINSKOG OČITAVANJA, PARAMETRIRANJA I NADZORA OBRAČUNSKIH MJERILA, TE OBRADE PRIKUPLJNIH PODATAKA PN-T-400/13/ŽF
21.6.2013 - Opširnije

2013/S 005-0056365 - PN-T-382/382/391/393/394/13/TP, ZIMSKA SLUŽBA U 2013/2014 PN-T-382/382/391/393/394/13/TP
21.6.2013 - Opširnije

2013/S 005-0054210 - USLUGA TEHNIČKE PRILAGODBE I NADOGRADNJE SUSTAVA BLOKADNIH UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-369/13-MB
17.6.2013 - Opširnije

2013/S 005-0054187 - GODIŠNJI PREGLED, BAŽDARENJE, SERVISIRANJE I ZAMJENA LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-13/13-MB
17.6.2013 - Opširnije

2013/S 005 0054032 - Slavine PN-T-390/13-GB
14.6.2013 - Opširnije

2013/S 005 0053995 - popravak kotlovnica po pregleu obavljenom u 2012. godini i detaljni pregled pregled kotlovnica PN-T-351/13-GB
14.6.2013 - Opširnije

2013/S 015-0059942 - USLUGA MEĐUGRADSKE MREŽE METROETHERNET NA RELACIJI RR SLJEME - RR KOTLENICE PN-STU-373/13-ŽF
13.6.2013 - Opširnije

PN-T-378/387/388/389/395/13-MM - ZIMSKA SLUŽBA U 2013/2014 PN-T-378/387/388/389/395/13-MM
11.6.2013 - Opširnije

PN-UP-001/13-MM - PODIZANJE ORACLE EBS-a NA VERZIJU R12 PN-UP-001/13-MM
10.6.2013 - Opširnije

2013/S 005-0051933 - STROJARSKO ODRŽAVANJE NA PLINOVODU DN 500 KOZARAC - SISAK PN-T-386/13-ŽF
7.6.2013 - Opširnije

2013/S 005-0052034 - SERVISIRANJE I OVJERAVANJE PLINOMJERA OD G 4 DO G 6500 PN-T-301/13-ŽF
7.6.2013 - Opširnije

2013/S 005-0051051 - PN-T-349/13/TP, MJERNI INSTRUMENTI, ALATI I OSTALA RADIONIČKA OPREMA PN-T-349/13/TP
6.6.2013 - Opširnije

PN-SKU-380/13-MM - ODRŽAVANJE I POPRAVAK PEUGEOT PARTNER VOZILA PN-SKU-380/13-MM
6.6.2013 - Opširnije

2013/S 005-0050158 - PN-T-350/13/TP, OPERATERSKI ALAT PN-T-350/13/TP
4.6.2013 - Opširnije

PN-UP-343/13-MM - ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CENTRIX PN-UP-343/13-MM
3.6.2013 - Opširnije

2013/s 005-0049828 - PN-R-322/13-VLB PN-R-322/13-VLB; IZRADA STUDIJE ZA POTPORU RAZVOJA TRŽIŠTA SPP U PROMETU
29.5.2013 - Opširnije

2013/S 005-0048720 - REVIZIJA TEMELJNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA TE REVIZIJA KONSOLIDIRANIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2013. GODINU PN-PF-381/13-MB
28.5.2013 - Opširnije

PN-UP-312/13-MM - USLUGE ODRŽAVANJA IPO SUSTAVA PN-UP-312/13-MM
28.5.2013 - Opširnije

PN-UP-348/13-MM - USLUGE OPERATIVNE PODRŠKE SISTEMSKOM ODRŽAVANJU POSLUŽITELJSKOG SUSTAVA I PRIMJENE DOMENSKIH POLITIKA PN-UP-348/13-MM
28.5.2013 - Opširnije

2013/S 005-0047993 - PN-T-308/13/TP, NEISKREĆI ALAT PN-T-308/13/TP
24.5.2013 - Opširnije

2013/S 005-0044906 - FUNKCIONALNE, HARDVERSKE I SOFTVERSKE NADOGRADNJE OPTIČKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA PN-STU-302/13-ŽF
15.5.2013 - Opširnije

PN-UP-252/13-MM - OBNOVA TEHNIČKE PODRŠKE ZA ORACLE LICENCE PN-UP-252/13-MM
14.5.2013 - Opširnije

2013/S 005-0037820 - PN-T-255/13/TP, MJERNI PRETVORNICI PN-T-255/13/TP
24.4.2013 - Opširnije

2013/S 005-0036056 - USLUGA OSIGURANJA TVRTKE PLINACRO d.o.o.:OSIGURANJE IMOVINE, OSIGURANJE OD RIZIKA POTRESA,OSIGURANJE OBJEKATA U IZGRADNJI PN-SKU-158A/13-MB
19.4.2013 - Opširnije

2013/S 005-0036088 - PN-SKU-158-B,C,D/13-TP, USLUGA OSIGURANJA TVRTKE PLINACRO, d.o.o., po grupama predmta nabave:B:OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI,C:OSIGURANJE OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA , D:OSIGURANJE ROBE U PRIJEVOZU PN-SKU-158-B,C,D/13-TP
19.4.2013 - Opširnije

2013/S 005-0034850 - PERIODIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE OPREME, INSTALACIJA I OBJEKATA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA PN-T-237/13-ŽF
15.4.2013 - Opširnije

2013/S 005-0034687 - Stručni nadzor nad strojarsko montažnim i radovima zavarivanja PN-T-246/13-GB
15.4.2013 - Opširnije

2013/S 005-0033954 - PN-T-052,119,124,133,137/13-VLB PN-T-052,119,124,133,137/13-VLB; GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI POPRAVCI U REGIJAMA STP-a - 5 GRUPA
10.4.2013 - Opširnije

2013/S 005-0032208 - PN-SKU-224/13-VLB; SANITARNA ZAŠTITA I UNIŠTAVANJE KOROVA PN-SKU-224/13-VLB
5.4.2013 - Opširnije

2013/S 005-0032379 - PN-T-151,168,180/13-VLB; Popravak izolacije na kontaktu zemlja-zrak u regijama STP-a - 3 grupe predmeta nabave PN-T-151,168,180/13-VLB
5.4.2013 - Opširnije

2013/S 005-0031739 - PN-T-217/13/TP, NABAVA RUČNIH SVJETILJKI U Ex IZVEDBI S PUNJAČEM NiMH BATERIJA PN-T-217/13/TP
5.4.2013 - Opširnije

2013/S 005-0031408 - STROJARSKO ODRŽAVANJE NA PLINOVODU DN 500 KOZARAC - SISAK PN-T-192/13-ŽF
3.4.2013 - Opširnije

2013/S 005-0029369 - LICENČNO ODRŽAVANJE I PODRŠKA IBM SOFTVERSKIH SUSTAVA PN-UP-251/13-MB
29.3.2013 - Opširnije

2013/S 005-0025912 - PN-R-163/13-VLB; IZRADA IDEJNIH PROJEKATA I ISHOĐENJE LOKACIJSKIH DOZVOLA ZA RAZVOJNE PROJEKTE U RAZDOBLJU 2013. DO 2015. G. PN-R-163/13-VLB
19.3.2013 - Opširnije

2013/S 005-0025775 - ZAMJENA BATERIJA I BATERIJSKIH PAKETA NA OPTIČKO KOMUNIKACIJSKOM SUSTAVU PULA - SLAVONSKI BROD PN-STU-221/13-ŽF
19.3.2013 - Opširnije

2013/S 005-0024796 - Izrada, isporuka i puštanje u rad tipskih MRS PN-I-035/13-GB
15.3.2013 - Opširnije

2013/S 005-0023622 - IZRADA IDEJNOG PROJEKTA NA OSNOVI IZRAĐENOG TIPSKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU POGONSKOG OBJEKTA BENKOVAC NA LOKACIJI POSLOVNA ZONA " NOVI STANKOVCI" I POGONSKOG OBJEKTA NA LOKACIJI PODUZETNIČKA ZONA OGULIN PN-I-81/82/13-MB
14.3.2013 - Opširnije

2013/S 005-0023688 - PN-SKU-167/13-VLB; ODRŽAVANJE ČISTOĆE U POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRO d.o.o. Zagreb PN-SKU-167/13-VLB
13.3.2013 - Opširnije

2013/S 005-0023401 - REALIZACIJA MIKROVALNE RADIJSKE VEZE MRS DUGOPOLJE - RR KOTLENICE PN-I-160/13-ŽF
13.3.2013 - Opširnije

PN-T-169/181/191/13-MM - STROJARSKO ODRŽAVANJE U RTP PN-T-169/181/191/13-MM
13.3.2013 - Opširnije

PN-UP-202/13-MM - ODRŽAVANJE CORPORATE PLANNERA PN-UP-202/13-MM
12.3.2013 - Opširnije

2013/S 005-002214 - Rekonstrukcija MRS Sisak PN-I-083/13-GB
8.3.2013 - Opširnije

2013/S 005-0020835 - IZRADA GLAVNOG NA RAZINI IZVEDBENOG PROJEKTA ZA MAGISTRALNI PLINOVOD ZLOBIN-OMIŠALJ DN 1000/100 PN-I-156/13-MB
7.3.2013 - Opširnije

PN-SKU-152/13-MM - GORIVO ZA SLUŽBENA VOZILA PN-SKU-152/13-MM
6.3.2013 - Opširnije

PN-SKU-141/13-MB - USLUGA DOBROVOLJNOG ( DODATNOG) ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZAPOSLENIKA PLINACRO-A PN-SKU-141/13-MB
6.3.2013 - Opširnije

2013/S 005-0020264 - PN-T-142/13/TP, DIJELOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE PLINSKIH KROMATOGRAFA, PN-T-142/13/TP PN-T-142/13/TP
6.3.2013 - Opširnije

2013/S 005-0017740 - PN-STU-185/13-VLB; KROMATOGRAFSKE ANALIZE PRIRODNOG PLINA PN-STU-185/13-VLB
26.2.2013 - Opširnije

2013/S 005-0017389 - ODRŽAVANJE MIKROVALNOG KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA PN-STU-143/13-ŽF
25.2.2013 - Opširnije

2013/S 015-0016430 - PN-SKU-113/13/TP, USLUGE OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJE VOZILA U LEASINGU PN-SKU-113/13/TP
22.2.2013 - Opširnije

2013/S 005-0016377 - PN-T-080/13/TP, PN-SKU-084/13/TP, NABAVA AUTOGUMA po grupama kako slijedi:Grupa A) - NABAVA AUTOGUMA ZA VOZILA SEKTORA TRANSPORTA PLINA , Grupa B) - NABAVA AUTOGUMA ZA 36 VOZILA PN-T-080/13/TP, PN-SKU-084/13/TP
22.2.2013 - Opširnije

PN-T-121/13-MM - REVIZIJA TRANSFORMATORSKIH STANICA PN-T-121/13-MM
21.2.2013 - Opširnije

2013/S 005-0015585 - SNIMANJE STANJA STJENKE PLINOVODA - IN LINE INSPEKCIJA PN-T-079/13-ŽF
20.2.2013 - Opširnije

PN-UP-1002/12-MM - OBNOVA LICENČNIH PRAVA ZA PROGRAM INFODOM BLAGAJNA-PUTNI NALOZI PN-UP-1002/12-MM
20.2.2013 - Opširnije

2013/S 015-0013936 - PN-STP-987/13/TP, Provođenje tehničkog nadzora i izdavanje nalaza o stanju protueksplozijske zaštite na objektima Plinacro d.o.o. PN-STP-987/13/TP
15.2.2013 - Opširnije

2013/S 005-0013361 - Nabava materijala za antikorozivnu zaštitu cjevovoda PN-T-078/13-GB
14.2.2013 - Opširnije

2013/S 005-0012738 - PN-T-051/13/TP, REZERVNI DIJELOVI ZA DALJINSKE STANICE (RTU) PN-T-051/13/TP
13.2.2013 - Opširnije

2013/S 005-0013060 - PN-T-096/13-VLB; POPRAVAK IZOLACIJE PLINOVODA U REGIJI SJEVERNA HRVATSKA PN-T-096/13-VLB
13.2.2013 - Opširnije

2013/S 015-0011724 - Zakup poslovnog prostora za potrebe Regije transporta plina Zapadna Hrvatska PN-T-065/13-LR
12.2.2013 - Opširnije

2013/S 005-0012107 - MJESEČNI NAJAM OPTIČKIH PARICA (DARK FIBER) NA RELACIJI SAVSKA CESTA 88A-LUČKO I SAVSKA CESTA 88A-IVANJA REKA PN-STU-095/13-LR
12.2.2013 - Opširnije

PN-T-026/028/036/038/058/13-MM - OBILJEŽAVANJE TRASA I KORIDORA CJEVOVODA ZA REGIJE TRANSPORTA PLINA PN-T-026/028/036/038/058/13-MM
12.2.2013 - Opširnije

2013/S 005-0012123 - PN-UREDMAT/13/TP, UREDSKI MATERIJAL PN-UREDMAT/13/TP
12.2.2013 - Opširnije

2013/S 005-0012060 - PN-T-039/13/TP, DIJELOVI SUSTAVA NEPREKIDNOG NAPAJANJA PN-T-039/13/TP
12.2.2013 - Opširnije

2013/S 005-0012201 - Godišnji servisni pregled i održavanje procesnih računala i pripadajućih sustava neprekidnih napajanja PN-T-015/13-ŽF
12.2.2013 - Opširnije

2013/S 005-0012145 - Proširenje sustava daljinskog očitavanja, parametriranja i nadzora obračunskih mjerila, te obrade prikupljenih podataka i proširenje SCADA-e PN-T-965/12-ŽF
12.2.2013 - Opširnije

2013/S 005 0011965 - Preventivno i interventno održavanje aktivne mrežne opreme optičko komunikacijskog sustava PN-STU-973/12-ŽF
12.2.2013 - Opširnije

2013/S 005-0010776 - IZRADA ELABORATA GENERALNOG POPRAVKA KOTLOVNICA PN-T-11/13-MB
8.2.2013 - Opširnije

2013/S 005-0010668 - PN-T-027/030/040/041/13/TP, ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA OBJEKATA ZA REGIJE TRANSPORTA PLINA PN-T-027/030/040/041/13/TP
7.2.2013 - Opširnije

2013/S 005-0010698 - DETALJNO SNIMANJE STANJA KATODNE ZAŠTITE PLINOVODA METODAMA KORAK PO KORAK I PCM, TE KOREKTIVNO ODRŽAVANJE KATODNE ZAŠTITE NA TRASAMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-064/13-ŽF
6.2.2013 - Opširnije

2013/S 005-0010202 - PN-T-979,997,03,08,016/13-VLB; GODIŠNJE ISPITIVANJE I BAŽDARENJE SIGURNOSNIH VENTILA U REGIJAMA STP-A PN-T-979,997,03,08,016/13-VLB
5.2.2013 - Opširnije

2013/S 005-0007165 - KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA REGIJA TRANSPORTA PLINA PN-T-1026,1019,1017,1018,1014/12-MB
29.1.2013 - Opširnije

2013/S 005-0007111 - RUČNA KOŠNJA TRAVE NA OBJEKTIMA REGIJE TRANSPORTA PLINA PN-T-1027,1028,1021,1025/12-MB
29.1.2013 - Opširnije

2013/S 005-0007372 - Kupnja prirodnog plina za inicijalno punjenje novoizgrađenog IV dijela plinovodnog sustava Like i Dalmacije PN-I-010/13-GB
28.1.2013 - Opširnije

2012/S 005-0006842 - TONERI ZA PISAČE, TELEFAKS I FOTOKOPIRNE UREĐAJE PN-TONERI/13-LR
28.1.2013 - Opširnije

2013/S 005-0006944 - PREVENTIVNO I INTERVENTNO ODRŽAVANJE BESPREKIDNIH NAPAJANJA OKS-a NA MP PULA-SLAVONSKI BROD PN-STU-954/12-ŽF
28.1.2013 - Opširnije

2013/S 005-0006745 - PN-T-016/13-VLB; INERTIZACIJA PLINOVODA TRANSPORTNOG SUSTAVA PN-T-016/13-VLB
25.1.2013 - Opširnije

2013/S 005-0010387 - ISPITIVANJE PLINOVODA POMOĆU STRUJNOG TESTERA (PCM) PN-T-913/12-ZŠ
25.1.2013 - Opširnije

2013/S 005-0003137 - PN-STU-07/13-VLB; KROMATOGRAFSKE ANALIZE PRIRODNOG PLINA PN-STU-07/13-VLB
14.1.2013 - Opširnije

2013/S 005-0000201 - PREVENTIVNO I INTERVENTNO ODRŽAVANJE PASIVNE OPREME OKS-a PN-STU-938/12-ŽF
3.1.2013 - Opširnije

PN-T-971/12-MM - GEODETSKE USLUGE NA OBJEKTIMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-971/12-MM
27.12.2012 - Opširnije

2012/S 005-0094241 - PN-T-892/12/TP, MJERNI INSTRUMENTI, ALATI I OSTALA RADIONIČKA OPREMA PN-T-892/12/TP
24.12.2012 - Opširnije

2012/S 005-0091894 - ISPITIVANJE STROJEVA I UREĐAJA S POVEĆANIM OPASNOSTIMA PREMA ZAKONSKOJ OSNOVI PN-K-844/12-LR
18.12.2012 - Opširnije

2012/S 005-0088664 - Sjeća, izrada i izvlačenje drvne mase, te čišćenje trase magistralnog plinovoda Kutina-Dobrovac PN-I-831/12-GB
7.12.2012 - Opširnije

2012/S 005-0085197 - Proširenje arheološko istražnih radova na području arheološkog nalazišta Dobrovac-Kučište I ( oznaka AB 30) magistralnog plinovoda Kutina - Dobrovac DN 200/50 na AB 30 PN-R-815/12-MB
28.11.2012 - Opširnije

2013/S 005-0000961 - ODRŽAVANJE CORPORATE PLANNERA PN-U-579/12-MM
13.11.2012 - Opširnije

2012/S 015-0088949 - PN-U-549/12/TP, PRUŽANJE USLUGE SISTEMSKE I KORISNIČKE PODRŠKE SUSTAVU ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA "PRIMAVERA" PN-U-549/12/TP
13.11.2012 - Opširnije

2012/S 005-0079359 - PN-R-485/12-VLB; IZRADA IDEJNIH PROJEKATA I ISHOĐENJA LOKACIJSKIH DOZVOLA ZA RAZVOJNE PROJEKTE U RAZDOBLJU 2012. DO 2014. GODINE PN-R-485/12-VLB
9.11.2012 - Opširnije

PN-U-763/12-MM - ODRŽAVANJE PIS-A 2012/2013 PN-U-763/12-MM
9.11.2012 - Opširnije

2012/S 005-0078358 - PN-T-799/12/TP, DOBAVA I ZAMJENA FILTAR ULOŽAKA "DIP" FILTARA PN-T-799/12/TP
8.11.2012 - Opširnije

2012/S 005-0076131 - PN-STU-778/12-VLB; KROMATOGRAFSKE ANALIZE PRIRODNOG PLINA PN-STU-778/12-VLB
2.11.2012 - Opširnije

2012/S 005-0076219 - PN-T-794/12-VLB; INERTIZACIJA PLINOVODA TRANSPORTNOG PLINSKOG SUSTAVA PLINACRO-A PN-T-794/12-VLB
2.11.2012 - Opširnije

2012/S 015-0090372 - Projektantski nadzor kod izgradnje magistralnog plinovoda Kutina-Dobrovac PN-I-657/12-GB
31.10.2012 - Opširnije

2012/S 015-0086879 - PN-SRI-792/12/TP, EX-AGENCIJA - TEHNIČKO NADGLEDANJE OBJEKATA PN-SRI-792/12/TP
30.10.2012 - Opširnije

2012/S 005-0074377 - INTERVENCIJE NA LBC UREĐAJIMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-767/12-ŽF
26.10.2012 - Opširnije

- SNIMANJE I UCRTAVANJE MAGISTRALNOG PLINOVODA BENKOVAC-SPLIT DN 500/75 U POMORSKE KARTE U POJASU UŠĆA RIJEKE KRKE PN-R-755/12-MB
22.10.2012 - Opširnije

PN-T-795/12-MM - SERVIS REGULATORA SA REZERVNIM DIJELOVIMA PN-T-795/12-MM
22.10.2012 - Opširnije

2012/s 005-0071422 - ZIMSKA SLUŽBA U 2012/2013 GODINI PO GRUPAMA: Grupa A) - 655 - PJ Primorje, Rijeka, Grupa B) - 666 - RTP Sjeverna Hrvatska, PJ Zagorje; Grupa C) - 668 - RTP Sjeverna Hrvatska, PJ Zagreb; Grupa D) - 669 - RTP Sjeverna Hrvatska, PJ Međimurje; Grupa E) - 673 - RTP Južna Hrvatska PN-T-655,666,668,669,673/12-LR
18.10.2012 - Opširnije

2012/S 005-0071269 - PN-T-698/12/TP, ULOŠCI PREČISTAČA PRIRODNOG PLINA U MRS-u PN-T-698/12/TP
18.10.2012 - Opširnije

2012/S 005-0070232 - JAVNA GOVORNA USLUGA U NEPOKRETNOJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI, STALNI PRISTUP INTERNETU I PODATKOVNO POVEZIVANJE PN-K-550/12-MB
16.10.2012 - Opširnije

2012/S 005-0070396 - ODRŽAVANJE STROJARSKIH INSTALACIJA U POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRO, IVANIĆ GRAD PN-T-715/12-ŽF
15.10.2012 - Opširnije

2012/S 005-0068308 - PN-T-613,648,654,660,667,974/12-VLB; USLUGA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA HIGIJENE U REGIJAMA STP - 6 GRUPA PN-T-613,648,654,660,667,974/12-VLB
5.10.2012 - Opširnije

2012/S 015-0065588 - OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM ZA POGON TRANSPORTNOG SUSTAVA U PLINSKOJ GODINI 2012/2013 PN-T-645/12-MB
1.10.2012 - Opširnije

- PN-P-488/12/TP, NABAVA OSOBNIH VOZILA, VIŠE SREDNJE KLASE, PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA PN-P-488/12/TP
1.10.2012 - Opširnije

2012/S 015-0065152 - ODRŽAVANJE SCADA SUSTAVA PN-STU-591/12/TP
28.9.2012 - Opširnije

2012/S 005-0063121 - OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA PN-SKU-678/12/TP
24.9.2012 - Opširnije

2012/S 005-0062221 - PN-T-359/12/TP, ANTIFRIZ , TEKUĆINA ZA RASHLADNI SUSTAV (U BAČVAMA OD CCA 200 LIT.) PN-T-359/12/TP
20.9.2012 - Opširnije

2012/S 005-0061638 - ODRŽAVANJE HARDWARE / SOFTWARE-a I KOMPLETIRANJE OPREME KATODNE ZAŠTITE PN-T-612/12-ŽF
19.9.2012 - Opširnije

2012/S 005-0070323 - ZIMSKA SLUŽBA PN-T-658/659/663/664/665/12-MM
18.9.2012 - Opširnije

2012/S 005-0060110 - DOBAVA I UGRADNJA LIMITATORA PROTOKA NA REDUKCIJSKE LINIJE PN-T-623/12-ŽF
13.9.2012 - Opširnije

2012/S 005-0060466 - PN-T-610/12-VLB; SERVIS REGULATORA S ORIGINALNIM REZERVNIM DIJELOVIMA NA MRČ Kutina, PČ Ludina, MRČ Ivanja Reka i PČ Slobodnica PN-T-610/12-VLB
13.9.2012 - Opširnije

2012/S 005-0059126 - PN-T-606/12/TP.SERVISIRANJE, ISPITIVANJE I OVJERAVANJE UREĐAJA ZA PRETVORBU OBUJMA PLINA PN-T-606/12/TP
11.9.2012 - Opširnije

2012/S 005-0057082 - POPRAVAK VISOKOTLAČNIH PLINOVODA BEZ PREKIDA TRANSPORTA PN-T-597/12-LR
5.9.2012 - Opširnije

2012/S 005-0056848 - OBILJEŽAVANJE TRASA I KORIDORA CJEVOVODA OKS SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-569/12-LR
4.9.2012 - Opširnije

PN-U-553/12-MM - ODRŽAVANJE PIS-A 2012-2013 PN-U-553/12-MM
4.9.2012 - Opširnije

2012/S 005-0056122 - PROVJERA, PREGLED, KONTROLA I ISPITIVANJE PLINSKE LOŽIŠNE INSTALACIJE I PREGLED PRISILNE VENTILACIJE PN-K-599/12-LR
3.9.2012 - Opširnije

2012/S 005-0053806 - Stručni nadzor nad radovima izgradnje magistralnog plinovoda Kutina-Dobrovac PN-I-422/12-GB
24.8.2012 - Opširnije

2012/S 005-052898 - IZGRADNJA MAGISTRALNOG PLINOVODA KUTINA-DOBROVAC DN 200/50 po sistemu "ključ u ruke" PN-I-594/12-MB
22.8.2012 - Opširnije

2012/S 005-0053279 - PN-T-574/12-VLB; USLUGA ODRŽAVANJA STROJARSKIH INSTALACIJA POSLOVNIH OBJEKATA TVRTKE PLINACRO U IVANIĆ GRADU PN-T-574/12-VLB
22.8.2012 - Opširnije

2012/S 005-0052878 - PN-R-571/12-VLB; IZRADA STRUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROVEDBA PRIPRADAJUĆIH POSTUPAKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA RAZVOJNE PROJEKTE U RAZDOBLJU 2012. DO 2014. G. PN-R-571/12-VLB
21.8.2012 - Opširnije

2012/S 005-0046301 - Stručni nadzor nad provođenjem programa kontrole i osiguranja kvalitete za rekonstrukciju PČ Lučko PN-I-465/12-GB
31.7.2012 - Opširnije

2012/S 005-0045754 - INTERVENCIJE NA PROCESNIM RAČUNALIMA I PRIPADAJUĆIM SUSTAVIMA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-420/12-LR
30.7.2012 - Opširnije

2012/S 005-0045751 - INTERVENCIJE NA KOTLOVNICAMA PN-T-419/12-LR
30.7.2012 - Opširnije

2012/S 015-0044380 - PN-P-009/12/TP, PRAVNE USLUGE PN-P-009/12/TP
26.7.2012 - Opširnije

2012/S 005-0040129 - Popravak kotlovnice po godišnjem pregledu obavljeno u 2011 god i detaljni pregled kotlovnice PN-T-342/12-GB
12.7.2012 - Opširnije

2012/S 005-0040184 - RADOVI GENERALNOG POPRAVKA KOTLOVNICA PN-T-321/12-ŽF
12.7.2012 - Opširnije

2012/S 005-0040183 - USLUGA TEHNIČKE PRILAGODBE I NADOGRADNJE SUSTAVA BLOKADNIH UREĐAJA PN-T-330/12-ŽF
12.7.2012 - Opširnije

2012/S 005-0040058 - PN-T-277/12-VLB; VOZILO ZA TEHNOLOŠKE SVRHE PN-T-277/12-VLB
11.7.2012 - Opširnije

2012/S 005-0037872 - PN-T-354/12-VLB; STROJARSKA PRILAGODBA OČS I PČS PLINOVODA DN 300 CEMENTARA - SL. BROD PN-T-354/12-VLB
5.7.2012 - Opširnije

2012/005-0047895 - Rekonstrukcija PČ Lučko PN-I-464/12-GB
5.7.2012 - Opširnije

2012/S 005-0036728 - PN-T-344/12-VLB; TERENSKA VOZILA - 2 GRUPE PN-T-344/12-VLB
3.7.2012 - Opširnije

2012/S 005-0040826 - ELEKTROMATERIJAL PN-T-437/12-MM
2.7.2012 - Opširnije

2012/S 005-0035818 - IZRADA STUDIJE „Potreba komprimiranja u plinskom transportnom sustavu Republike Hrvatske i idejno rješenje možebitne kompresorske stanice“ PN-R-417/12-GB
2.7.2012 - Opširnije

2012/S 005-0036091 - PN-P-210/12/TP, KASKO OSIGURANJE I OSIGURANJE OD AUTOODGOVORNOSTI VOZILA U LEASINGU I VOZILA U VLASNIŠTVU PLINACRO-a PN-P-210/12/TP
2.7.2012 - Opširnije

2012/S 005-0035526 - PN-I-264/12/TP, USLUGA KONTROLE KVALITETE I KVANTITETE ČELIČNIH CIJEVI ZA MP KUTINA-DOBROVAC PN-I-264/12/TP
29.6.2012 - Opširnije

2012/S 005-0035452 - USLUGA GRAĐEVINSKE I STROJARSKO-MONTAŽNE PRIPREME NA POPRAVKU PLINOVODA KOMPOZITNIM OBUJMICAMA PN-T-282/12-LR
29.6.2012 - Opširnije

2012/S005-0034589 - PN-T-308/12-VLB; GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI POPRAVCI U REGIJI STP SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-308/12-VLB
26.6.2012 - Opširnije

2012/S 005-0033502 - NABAVA I ZAMJENA AKU-BATEIJA UPS SUSTAVA PRIMARNOG SCADA SUSTAVA PN-TU-351/12-LR
21.6.2012 - Opširnije

- NADOGRADNJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KSCADA PN-IR-411/12-MB
14.6.2012 - Opširnije

2012/S 005-0030162 - PN-T-016/12-VLB; INERTIZACIJA PLINOVODA TRANSPORTNOG SUSTAVA PLINACRO-A PN-T-016/12-VLB
13.6.2012 - Opširnije

- HITNA SANACIJA TRASE PLINOVODA I OPTIČKO - KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA PULA-KARLOVAC DN 500/75 PN-T-427/12-MB
13.6.2012 - Opširnije

2012/S 014-0029219 - PN-R-376/12/TP, NABAVA PLINSKIH VIJESTI PN-R-376/12/TP
12.6.2012 - Opširnije

2012/S 005-0031107 - REZERVNI DIJELOVI ZA REGULATORE, PILOTE I BLOKADNE VENTILE TARTARINI PN-T-379/12-ZŠ
12.6.2012 - Opširnije

2012/S 005-0024425 - REVIZIJA TEMELJNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA POSLOVNU GODINU 2012. ZA PLINACRO d.o.o. (matica) I PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o. (ovisno društvo) TE REVIZIJA KONSOLIDIRANIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2012.godinu PN-PF-381/12-MB
29.5.2012 - Opširnije

2012/S 005-0023979 - STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA IZGRADNJE POGONSKIH OBJEKATA PN-I-232/12-MB
25.5.2012 - Opširnije

2012/S 005-0027804 - NABAVA POLUTERETNIH VOZILA ZA SEKTOR TRANSPORTA PLINA PN-T-346/12-ZŠ
23.5.2012 - Opširnije

2012/S 005-0020341 - PN-P-339/12/TP, NABAVA OSOBNIH VOZILA, VIŠE SREDNJE KLASE, PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA PN-P-339/12/TP
16.5.2012 - Opširnije

2012/S 005-0018033 - Čelične cijevi za MP Kutina - Dobrovac PN-I-248/12-DT
9.5.2012 - Opširnije

2012/S 005-0015698 - Nabava opreme i materijala za MP Kutina - Dobrovac, PČ Lučko, MRS Sisak i MRS Omišalj PN-I-241/12-DT
30.4.2012 - Opširnije

2012/S 005-0015606 - PN-IMO-131/12-VLB; SANITARNA ZAŠTITA I UNIŠTAVANJE KOROVA PN-IMO-131/12-VLB
27.4.2012 - Opširnije

2012/S 015-0020917 - OBNOVA LICENČNIH PRAVA ZA ORACLE LICENCE PN-R-20/12-MB
25.4.2012 - Opširnije

2012/S 005-0014289 - PN-IMO-235/12/TP, OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA, PN-IMO-235/12/TP
25.4.2012 - Opširnije

2012/S 005-0013828 - FUNKCIONALNE, HARDVERSKE I SOFTVERSKE NADOGRADNJE OPTIČKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA PLINACRO-a PN-STU-220/12-LR
24.4.2012 - Opširnije

2012/S 005-0013330 - KUPNJA NOVIH "ORACLE" LICENCI PN-R-257/12-LR
23.4.2012 - Opširnije

2012/S 005-0012887 - Periodični pregled i održavanje opreme, instalacija i objekata elektroenergetskih postrojenja PN-T-215/12-GB
20.4.2012 - Opširnije

012/S 005-0011308 - IZGRADNJA POGONSKIH OBJEKATA po grupama na lokaciji Kutina, Slavonski Brod, Čakovec, Split i Vodnjan PN-I-231/12-MB
13.4.2012 - Opširnije

2012/S 005-0011304 - ZAŠTITA PLINOVODA NA PRIJELAZU PREKO VODOTOKA ZA REGIJU TRANSPORTA PLINA SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-039/12-LR
13.4.2012 - Opširnije

2012/S 005-0010762 - MATERIJAL ZA ANTIKOROZIVNU ZAŠTITU CJEVOVODA (TRAKA I PRIMER) PN-T-206/12-ZŠ
12.4.2012 - Opširnije

2012/S 005-0009878 - PN-IMO-136/12-VLB; PRUŽANJE ZAŠTITARSKIH I VATROGASNIH USLUGA NA OBJEKTIMA PLINACRO-A PN-IMO-136/12-VLB
5.4.2012 - Opširnije

2012/S 005-0007926 - Iskolčenje magistralnog plinovoda Kutina-Dobrovac PN-I-142/12-GB
29.3.2012 - Opširnije

2012/S 005-0007553 - SREDSTVA ZA ISPIRANJE, PODMAZIVANJE I BRTVLJENJE KUGLASTIH I KONUSNIH SLAVINA PN-T-182/12-ZŠ
28.3.2012 - Opširnije

2012/S 005-0007646 - VISOKOTLAČNE MAZALICE ZA PODMAZIVANJE SLAVINA PN-T-183/12-ZŠ
28.3.2012 - Opširnije

2012/S 005-0007034 - Izrada idejnih projekata i ishođenje lokacijskih dozvola za razvojne projekte PN-R-093/12-DT
26.3.2012 - Opširnije

2012/S 005-0006511 - Izrada stručnih podloga i studija za razvojne projekte PN-R-085/12-DT
23.3.2012 - Opširnije

- ARHEOLOŠKO ISTRAŽNI RADOVI NA TRASI MP KUTINA-DOBROVAC DN 200/50 PN-I-141/12-MB
23.3.2012 - Opširnije

2012/S 005-0006800 - Izrada studija utjecaja na okoliš i provedba pripadajućih postupaka procjene utjecaja na okoliš za razvojne projekte PN-R-086/12-DT
23.3.2012 - Opširnije

2012/S 005-0005240 - RUČNA KOŠNJA TRAVE NA OBJEKTIMA RTP SJEVERNA HRVATSKA PN-T-153/12-MB
19.3.2012 - Opširnije

2012/S 005-0004812 - GORIVO ZA SLUŽBENA VOZILA PN-P-100/12-DT
16.3.2012 - Opširnije

2012/S 015-0004197 - IZRADA STUDIJE "IMPLEMENTACIJA SUSTAVA MJERENJA I OBRAČUNA TRANSPORTA PLINA U ENERGETSKIM JEDINICAMA" PN-R-113/12-DT
14.3.2012 - Opširnije

- IZRADA IDEJNOG PROJEKTA NA OSNOVI IZRAĐENOG TIPSKOG PROJEKTA, ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE, IZRADA GLAVNOG NA RAZINI IZVEDBENOG ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKOG PROJEKTA, ISHOĐENJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA TE REVIZIJA PROJEKTA ZA POGONSKI OBJEKT NA LOKACIJI RIJEKA PN-I-46/12-MB
9.3.2012 - Opširnije

2012/S 005-0003269 - MJESEČNI NAJAM OPTIČKIH PARICA (DARK FIBER) NA RELACIJI SAVSKA 88A - LUČKO I SAVSKA 88A - IVANJA REKA PN-STU-099/12-LR
9.3.2012 - Opširnije

2012/S 005-0003699 - Izrada tehničkog rješenja zaštite plinovoda s vodotocima PN-T-051/12-GB
8.2.2012 - Opširnije

N-05-V-103068-010212 - USLUGE FOTOKOPIRANJA I UVEZA POSLOVNE DOKUMENTACIJE PN-P-882/11-LR
2.2.2012 - Opširnije

N-21-M-103056-010212 - UMJERAVANJE, SERVIS I POPRAVAK DETEKTORA PROPUŠTANJA AUTOFIM I. I LEAK SURVEYOUR, TE PUNJENJE BOCA VODIKA ZA ISTE PN-T-711/11-LR
2.2.2012 - Opširnije

N-05-V-103063-010212 - SERVIS, POPRAVAK, KALIBRACIJA I UMJERAVANJE EKSPLOZIMETARA PacEx2xEx, Multiwarn II, Miniwarn B I MULTI DETEKTOR X-am 7000 I X-am 7000 PN-T-666/11-LR
2.2.2012 - Opširnije

N-21-M-103052-010212 - ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA OBJEKATA ZA TRANSPORT I ISPORUKU PLINA U 2012. GODINI; Grupa 1. – 924 – RTP Sjeverna Hrvatska, Grupa 2. – 965 – RTP Središnja Hrvatska, Grupa 3. – 986 – RTP Istočna Hrvatska PN-T-924,965,986/11-LR
2.2.2012 - Opširnije

N-05-V-103137-010212 - Nadzor strojarsko-montažnih i radova zavarivanja za sektor transporta PNT-982/11-GB
2.2.2012 - Opširnije

N-21-M-102957-310112 - Detektor propuštanja plina PN-T-967/11-GB
1.2.2012 - Opširnije

N-21-M-102975-310112 - Ručni višekanalni mjerni uređaj mini warn PN-T-968/11-GB
1.2.2012 - Opširnije

N-21-M-102017-200112 - Oprema za radionice PN-T-1023/11-GB
23.1.2012 - Opširnije

N-21-M-101304-160112 - GODIŠNJI SERVIS I BAŽDARENJE SIGURNOSNIH VENTILA NA PODRUČJIMA REGIJE TRANSPORTA PLINA PN-T-987,980,936,1033,1019/11-MB
17.1.2012 - Opširnije

N-21-M-101312-160112 - BRAVARSKI RADOVI U REGIJAMA TRANSPORTA PLINA SJEVERNA I ISTOČNA HRVATSKA po grupama kako slijedi: Grupa a) SJEVERNA HRVATSKA broj PN-T-930/11-MB Grupa b) ISTOČNA HRVATSKA broj PN-T-988/11-MB PN-T-930,988/11-MB
17.1.2012 - Opširnije

N-05-V-101186-130112 - STROJARSKO ODRŽAVANJE U 2012. GODINI, Grupa 1. – 1047 – Regija transporta plina Istočna Hrvatska,Grupa 2. – 1058 – Regija transporta plina Sjeverna Hrvatska, Grupa 3. – 1079 – Regija transporta plina Središnja Hrvatska PN-T-1047,1058,1079/11-LR
16.1.2012 - Opširnije

N-05-V-101167-130112 - KOMPOZITNE OBUJMICE PN-T-1040/11-LR
16.1.2012 - Opširnije

N-21-M-100493-050112 - OBILJEŽAVANJE TRASA I KORIDORA CJEVOVODA; Grupa 1. - 916- - RTP Sjeverna Hrvatska, Grupa 2. - 954 - RTP Središnja Hrvatska, Grupa 3. - 964 - RTP Zapadna Hrvatska PN-T-916,954,964/11-LR
9.1.2012 - Opširnije

N-05-V-100298-030112 - KRČENJE I KOŠNJA TRAVE NA RTP SJEVERNA HRVATSKA PN-T-925/11-MB
4.1.2012 - Opširnije

N-05-V-100293-030112 - KRČENJE I KOŠNJA TRAVE NA RTP SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-935/11-MB
4.1.2012 - Opširnije

N-05-V-100279-030112 - KRČENJE I KOŠNJA TRAVE NA RTP ISTOČNA HRVATSKA PN-T-949/11-MB
4.1.2012 - Opširnije

N-05-V-100276-030112 - KRČENJE I KOŠNJA TRAVE NA RTP ZAPADNA HRVATSKA PN-T-963/11-MB
4.1.2012 - Opširnije

N-21-M-100346-040112 - RUČNA KOŠNJA TRAVE NA OBJEKTIMA RTP SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-922/11-MB
4.1.2012 - Opširnije

N-21-M-100352-040112 - RUČNA KOŠNJA TRAVE NA OBJEKTIMA RTP ISTOČNA HRVATSKA PN-T-945/11-MB
4.1.2012 - Opširnije

N-21-M-100337-040112 - PREGLED SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE NA PLINOVODU PULA-KARLOVAC-IVANJA REKA PN-T-984/11-LR
4.1.2012 - Opširnije

N-05-V-151735-291211 - SNIMANJE STANJA STJENKE PLINOVODA - IN LINE INSPEKCIJA -PLINOVODA VIROVITICA-KUTINA DN 500, LUDBREG-KOPRIVNICA DN 500, KOPRIVNICA-BUDROVAC DN 500 I NAŠICE-SLAVONSKI BROD DN 300 PN-T-1056/11-DT
30.12.2011 - Opširnije

N-05-V-101995-200112 - PN-T-053/11-VLB; GRAĐEVINSKO ODRŽAVNJE I GRAĐEVINSKI POPRAVCI (Regija STP Sjeverna Hrvatska) PN-T-053/11-VLB
29.12.2011 - Opširnije

N-21-M-102016-200112 - PN-T-054/11-VLB; GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJA I GRAĐEVINSKI POPRAVCI (Regija STP Istočna Hrvatska) PN-T-054/11-VLB
29.12.2011 - Opširnije

N-05-V-102037-200112 - PN-T-933/11-VLB; GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI POPRAVCI (Regija STP Središnja Hrvatska) PN-T-933/11-VLB
29.12.2011 - Opširnije

N-21-M-102040-200112 - PN-T-970/11-VLB; GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI POPRAVCI (Regija STP Zapadna Hrvatska) PN-T-970/11-VLB
29.12.2011 - Opširnije

N-21-M-149814-201211 - Dijelovi sustava neprekidnog napajanja PN-T-947/11-GB
22.12.2011 - Opširnije

N-21-M-149935-211211 - Rezervni dijelovi za metereorološke stanice PN-T-948/11-GB
21.12.2011 - Opširnije

N-05-V-151432-281211 - PN-T-950/11-VLB; ISPITIVANJE PLINOVODA POMOĆU STRUJNOG TESTERA (PCM) PN-T-950/11-VLB
15.12.2011 - Opširnije

N-21-M-148508-141211 - DOBAVA I ZAMJENA FILTAR ULOŽAKA "DIP" FILTARA PN-T-816/11-LR
15.12.2011 - Opširnije

N-21-M-148096-121211 - POPRAVAK BRISOLEJA I OSIGURANJE LAMELA BRISOLEJA PN-P-955/11-LR
13.12.2011 - Opširnije

N-21-M-148101-121211 - MJERENJE I OTKLANJANJE NEDOSTATAKA KATODNE ZAŠTITE NA TRASI PLINOVODA KOZARAC-SISAK PN-T-887/11-LR
13.12.2011 - Opširnije

N-21-M-148174-121211 - RUČNA KOŠNJA TRAVE NA OBJEKTIMA RTP JUŽNA HRVATSKA PN-T-661/11-MB
13.12.2011 - Opširnije

N-05-V-148155-121211 - KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA RTP JUŽNA HRVATSKA PN-T-662/11-MB
13.12.2011 - Opširnije

N-05-V-148193-121211 - GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE PROCESNIH RAČUNALA I PRIPADAJUĆIH SUSTAVA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-911/11-MB
13.12.2011 - Opširnije

N-05-V-149731-201211 - Godišnji pregled, baždarenje , servisiranje i zamjena LBC uređaja PN-T-962/11-GB
8.12.2011 - Opširnije

N-05-V-148958-151211 - PN-R-952/11-VLB; LICENČNO ODRŽAVANJE I PODRŠKA IBM SOFTVERSKIH SUSTAVA PN-R-952/11-VLB
7.12.2011 - Opširnije

- ARHIVSKI REGALI ZA POSLOVNU ZGRADU U I.GRADU PN-T-896/11-MM
5.12.2011 - Opširnije

N-05-V-146209-301111 - IZRADA ELABORATA GENERLNOG POPRAVKA KOTLOVNICA PN-T-871/11-DT
2.12.2011 - Opširnije

N-33-M-148045-121211 - Proširenje sustava hlađenja PN-P-951/11-MM
1.12.2011 - Opširnije

N-05-V-149101-161211 - KOREKTIVNO ODRŽAVANJE KATODNE ZAŠTITE NA TRASAMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-908/11-MB
30.11.2011 - Opširnije

N-31-V-144264-171111 - Snimanje stanja stijenke - in line inspekcija plinovoda Kozarac - Sisak DN 500; Dodatak 1. Ugovora PN-T-425-11/DT PN-T-847/11-DT
29.11.2011 - Opširnije

N-31-V-149418-191211 - PN-STU-918/11-VLB; KROMATOGRAFSKE ANALIZE PRIRODNOG PLINA PN-STU-918/11-VLB
29.11.2011 - Opširnije

N-21-M-145025-231111 - OPERATIVNA PODRŠKA SISTEMSKOM ODRŽAVANJU POSLUŽITELJSKOG SUSTAVA I KLIJENTSKIH RAČUNALA PN-R-828/11-MB
24.11.2011 - Opširnije

N-05-V-148716-141211 - PN-P-881/11-VLB; USLUGA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA PO PLINACRO, Savska cesta 88 a, Zagreb PN-P-881/11-VLB
22.11.2011 - Opširnije

N-21-M-147491-081211 - DVOSTRUKA NEPOVRATNA ZAKLOPKA (DUO-CHECK) ZA MRČ DONJI MIHOLJAC PN-T-879/11-MM
21.11.2011 - Opširnije

N-21-M-146962-051211 - VILIČAR PN-T-853/11-MM
21.11.2011 - Opširnije

N-21-M-144115-171111 - Premještanje cijevi sa deponija Ogulin, Zadar i Ražine na deponij Lučko PN-I-848/11-DT
18.11.2011 - Opširnije

N-21-M-143638-151111 - PRILAGODBA SKLADIŠNOG I RADIONIČKOG PROSTORA U POSLOVNOJ ZGRADI IVANIĆ GRAD PN-T-832/11-MM
9.11.2011 - Opširnije

N-21-M-142344-041111 - MJESEČNI NAJAM SM OPTIČKE PARICE NA RELACIJI SAVSKA - IVANJA REKA I NA RELACIJI SAVSKA - LUČKO PN-STU-854/11-LR
7.11.2011 - Opširnije

N-21-M-142190-041111 - GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA STP PJ POSAVINA PN-T-778/11-MM
26.10.2011 - Opširnije

N-22-M-145762-281111 - DOGRADNJA SIGURNOSNOG SUSTAVA ZA PENJENJE NA ANTENSKE STUPOVE NA OBJEKTIMA TRANSPORTA PLINA PN-STU-820/11-MB
25.10.2011 - Opširnije

N-33-M-140732-211011 - ODRŽAVANJE OFFLINE SIMONE LICENCI PN-STU-811/11-DT
24.10.2011 - Opširnije

N-05-V-140036-181011 - ODRŽAVANJE I PODRŠKA IT OBJEKTIMA KOJI PODRŽAVAJU POSLOVNE PROCESE, INTEGRACIJU I KOLABORACIJU PN-R-359/11-MB
19.10.2011 - Opširnije

N-33-M-140304-191011 - PROVOĐENJE TEHNIČKOG NADZORA I IZDAVANJE NALAZA O STANJU PROTUEKSPLOZIJSKE ZAŠTITE NA OBJEKTIMA PLINACRO D.O.O. PN-T-805/11-MM
13.10.2011 - Opširnije

N-21-M-138633-061011 - MJESEČNI NAJAM SM OPTIČKE PARICE NA RELACIJI SAVSKA - IVANJA REKA I NA RELACIJI SAVSKA – LUČKO PN-STU-710/11-LR
7.10.2011 - Opširnije

N-21-M-137927-300911 - GUME ZA VOZILA PN-T-698/11-MB;PN-P-731/11-MB
3.10.2011 - Opširnije

N-21-M-138015-300911 - PROŠIRENJE POSTOJEĆEG SUSTAVA HLAĐENJA PN-T-705/11-MM
28.9.2011 - Opširnije

N-05-V-139520-131011 - PN-STU-752/11-VLB; KROMATOGRAFSKE ANALIZE PRIRODNOG PLINA PN-STU-752/11-VLB
28.9.2011 - Opširnije

N-05-V-137030-230911 - MANOMETRI ZA POTREBE SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-657/11-LR
26.9.2011 - Opširnije

N-21-M-136865-220911 - Pregled kotlovnica PN-IMO-658
23.9.2011 - Opširnije

M-21-M-336848-220911 - Pregled i čišćenje dimovodnih kanala, spojnih dimnih cijevi ,sabirnica čađe, provjera stanja i pasivizacija plamenice na objektima Plinacro-a i izdavanje atesta za iste PN-IMO-660/11-GB
23.9.2011 - Opširnije

N-05-V-137953-300911 - PN-T-680/11-VLB; UREDSKI NAMJEŠTAJ ZA POSLOVNU ZGRADU PLINACRO-A U IVANIĆ GRADU PN-T-680/11-VLB
15.9.2011 - Opširnije

N-21-M-135676-130911 - DOGRADNJA SIGURNOSNOG SUSTAVA ZA PENJENJE NA TELEKOMUNIKACIJSKE ANTENSKE STUPOVE NA OBJEKTIMA TRANSPORTA PLINA PN-STU-687/11-MB
14.9.2011 - Opširnije

N-05-V-135656-130911 - ZIMSKA SLUŽBA U 2011/2012 GODINI - ZAPADNA HRVATSKA PN-T-543/11-LR
14.9.2011 - Opširnije

N-05-V-135664-130911 - ZIMSKA SLUŽBA U 2011/2012 GODINI - SREDIŠNJA HRVATSKA; GRUPA 1. - 629 - PJ MOSLAVINA, GRUPA 2. - 631 - PJ PODRAVINA, GRUPA 3. - 632 - PJ POSAVINA PN-T-629,631,632/11-LR
14.9.2011 - Opširnije

N-05-V-135677-130911 - ZIMSKA SLUŽBA U 2011/2012 GODINI - SJEVERNA HRVATSKA; GRUPA 1. - 594 - PJ ZAGORJE, GRUPA 2. - 597 - PJ ZAGREB, GRUPA 3. - 608 - PJ MEĐIMURJE PN-T-594,597,608/11-LR
14.9.2011 - Opširnije

N-05-V-135688-130911 - ZIMSKA SLUŽBA U 2011/2012 GODINI - JUŽNA HRVATSKA PN-T-638/11-LR
14.9.2011 - Opširnije

N-05-V-135694-130911 - ZIMSKA SLUŽBA U 2011/2012 GODINI - ISTOČNA HRVATSKA; GRUPA 1. - 616 - PJ SLAVONIJA SJEVER, DONJI MIHOLJAC; GRUPA 2. - 618 - PJ SLAVONIJA ISTOK, VINKOVCI PN-T-616,618/11-LR
14.9.2011 - Opširnije

N-05-V-136256-160911 - POLUTERETNO VOZILO PN-T-703/11-MM
13.9.2011 - Opširnije

N-31-V-134969-070911 - DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAPOSLENIKA PLINACRO-a PN-P-628/11-MB
8.9.2011 - Opširnije

N-05-V-135530-120911 - SERVISNO ISPITNI STOLOVI S MJERNO REGULACIJSKOM OPREMOM PN-T-655/11-MM
30.8.2011 - Opširnije

N-21-M-131478-030811 - POPRAVAK BRISOLEJA I OSIGURANJE LAMELA BRISOLEJA PN-P-649/11-LR
9.8.2011 - Opširnije

N-05-V-131618-040811 - ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U POKRETNOJ MREŽI PN-STU-562/11-MB
8.8.2011 - Opširnije

N-05-V-131610-040811 - NABAVA ELEKTROMATERIJALA PN-T-551/11-MB
8.8.2011 - Opširnije

N-22-M-131410-030811 - INTERVENTNI POPRAVAK PLINOVODA DN 150 PČ LUDINA - CPS OKOLI PN-T-623/11-LR
4.8.2011 - Opširnije

N-05-V-130869-280711 - NABAVA TONERA ZA PISAČE, TELEFAKS I KOPIRNE UREĐAJE PN-TONERI/11-LR
29.7.2011 - Opširnije

- DOGRADNJA SIGURNOSNOG SUSTAVA ZA PENJENJE NA ANTENSKE STUPOVE PN-STU-563/11-MB
28.7.2011 - Opširnije

N-05-V-130239-250711 - ODRŽAVANJE HARDWAREA/SOFTWAREA I KOMPLETIRANJE OPREME SUSTAVA KATODNE ZAŠTITE PN-T-564/11-MB
27.7.2011 - Opširnije

N-21-M-130210-250711 - REVIZIJA TEMELJNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA POSLOVNU GODINU 2011. ZA PLINACRO I PSP OKLOLI PN-PF-583/11-MB
27.7.2011 - Opširnije

N-05-V-130324-250711 - ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE HIGIJENE POSLOVNIH PROSTORA NA LOKACIJAMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-598/599/607/612/650-11-VLB
26.7.2011 - Opširnije

N-05-V-128719-140711 - RADOVI GENERALNOG POPRAVKA KOTLOVNICA PN-T-559/11-DT
25.7.2011 - Opširnije

N-33-M-132072-100811 - FURGON VOZILO ZA PRIJEVOZ MJERNE OPREME PN-T-590/11-MB
25.7.2011 - Opširnije

N-31-V-134090-310811 - ODRŽAVANJE SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE ( VIDEO NADZOR, PERIMETARSKA ZAŠTITA, PROTUPROVALNA ZAŠTITA) PN-IMO-605/11-MB
25.7.2011 - Opširnije

N-21-M-129855-210711 - BATERIJE I ZAMJENA BATERIJA NA OKS PULA – SLAVONSKI BROD PN-STU-561/11-LR
22.7.2011 - Opširnije

N-05-V-128808-140711 - REZERVNI DIJELOVI ZA REGULATORE , PILOTE I BLOKADNE VENTILE TARTARINI PN-T-504/11-DT
18.7.2011 - Opširnije

N-33-M-128303-120711 - NAJAM RADNE SNAGE ZA USLUGU RECEPCIONARA U POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRO-a, SAVSKA CESTA 88A, ZAGREB PN-IMO-570/11-MB
13.7.2011 - Opširnije

N-05-V-127979-080711 - ZAMJENA 20" PODZEMNIH, KUGLASTIH, UVARNIH SLAVINA NA PČ IVANJA REKA PN-T-450/11-MB
11.7.2011 - Opširnije

N-31-V-128946-150711 - PN-IMO-012/11-VLB; ODRŽAVANJE I DOGRADNJA IPO SUSTAVA PN-IMO-012/11-VLB
8.7.2011 - Opširnije

N-31-V-128776-140711 - PN-IMO-439/11-VLB; ODRŽAVANJE I UNAPREĐENJE GIS SUSTAVA PN-IMO-439/11-VLB
7.7.2011 - Opširnije

N-21-M-1269332-040711 - POPRAVAK BRISOLEJA I OSIGURANJE LAMELA BRISOLEJA PN-P-474/11-LR
5.7.2011 - Opširnije

N-05-V-126940-040711 - SPUŽVASTI I "BiDi" ČISTAČI PLINOVODA SA ZAMJENSKIM DISKOVIMA PN-T-478/11-LR
5.7.2011 - Opširnije

N-31-V-127428-060711 - ODRŽAVANJE PIS-A 2011-2012 PN-PF-181/11-MM
30.6.2011 - Opširnije

N-21-M-126059-270611 - ZAŠTITA MAGISTRALNIH PLINOVODA NA KRIŽANJU S VODOTOCIMA NA PODRUČJU REGIJE TRANSPORTA PLINA SJEVERNA HRVATSKA PN-T-403/11-LR
28.6.2011 - Opširnije

N-05-V-124912-140622 - ISPITIVANJE PLINOVODA POMOĆU STRUJNOG TESTERA PCM PN-T-521/11-MB
15.6.2011 - Opširnije

N-05-V-123930-080611 - KRČENJE RASLINJA I KOŠNJ TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA RTP SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-459/11-MB
9.6.2011 - Opširnije

N-05-V-124880-140611 - PN-T-447/11-VLB; UREDSKI NAMJEŠTAJ ZA POSLOVNU ZGRADU PLINACRO-A D.O.O. U IVANIĆ GRADU PN-T-447/11-VLB
7.6.2011 - Opširnije

N-05-V-123319-030611 - BRTVENI MATERIJAL I BRTVE ZA PRIRUBNICE PREMA ANSI I ISO STANDARDU PN-T-395/11-LR
6.6.2011 - Opširnije

N-05-V-122570-310511 - SERVISIRANJE, ISPITIVANJE, UMJERAVANJE I OVJERAVANJE TURBINSKIH PLINOMJERA I PLINOMJERA S ROTACIJSKIM STAPOVIMA PN-T-148/11-DT
6.6.2011 - Opširnije

N-05-V-122552-310511 - SNIMANJE STANJA STJENKE PLINOVODA – IN LINE INSPEKCIJA MAGISTRALNIH PLINOVODA ROGATEC – ZABOK DN 500, ZABOK – LUDBREG DN 500 I DONJI MIHOLJAC – OSIJEK DN 500 PN-T-425/11-DT
3.6.2011 - Opširnije

N-21-M-123116-020611 - SUSTAV SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA ZA POSLOVNI OBJEKT PLINACRO-a U IVANIĆ-GRADU PN-T-414/11-LR
3.6.2011 - Opširnije

N-31-V-126010-270611 - DOSTAVA IZMJERENIH I PROGNOZIRANIH METEOROLOŠKIH PODATAKA PN-STU-446/11-MM
2.6.2011 - Opširnije

N-21-M-121822-260511 - FURGON VOZILO ZA PRIJEVOZ MJERNE OPREME PN-T-428/11-MM
24.5.2011 - Opširnije

N-05-V-120725-190511 - STROJARSKO ODRŽAVANJE U 2011. GODINI; GRUPA 1. - 261 - REGIJA TRANSPORTA PLINA SJEVERNA HRVATSKA; GRUPA 2. - REGIJA TRANSPORTA PLINA ISTOČNA HRVATSKA; GRUPA 3. - REGIJA TRANSPORTA PLINA SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-261,304,344/11-LR
20.5.2011 - Opširnije

N-21-M-120735-190511 - MJERNI PRETVORNICI PN-T-310/11-LR
20.5.2011 - Opširnije

N-06-V-134383-020911 - USLUGA ODRŽAVANJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA CENTRIX PN-P-424/11-MM
19.5.2011 - Opširnije

N-05-V-120775-190511 - PERIODIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE OPREME, INSTALACIJA OBJEKATA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA PN-T-422/11-MM
19.5.2011 - Opširnije

N-05-V-119943-160511 - PN-IMO-302/11-VLB; IZRADA GEODETSKIH ELABORATA NEPOTPUNOG I POTPUNOG IZVLAŠTENJA PN-IMO-302/11-VLB
12.5.2011 - Opširnije

N-05-V-119134-100511 - opskrba električnom energijom PN-P-214/10-GB
10.5.2011 - Opširnije

N-05-V-125001-150611 - GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI POPRAVCI U REGIJI SJEVERNA HRVATSKA PN-T-259/11-MM
9.5.2011 - Opširnije

N-05-V-125004-150611 - GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI POPRAVCI U REGIJI ISTOČNA HRVATSKA PN-T-334/11-MM
9.5.2011 - Opširnije

N-33-M-117607-290411 - RESTORANSKE USLUGE PN-UP-401/11-MB
2.5.2011 - Opširnije

N-21-M-120449-180511 - RASHLADNIK VODE I KLIMA ORMAR PN-P-312/11-MM
29.4.2011 - Opširnije

N-05-V-124997-150611 - GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI POPRAVCI U REGIJI SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-114/11-MM
26.4.2011 - Opširnije

N-05-V-116408-200411 - Kupnja prirodnog plina za inicijalno punjenje novoizgrađenih plinovoda PN-I-044/207/11-GB
20.4.2011 - Opširnije

N-05-V-114282-070411 - SPUŽVASTI I "BiDi" ČISTAČI PLINOVODA SA ZAMJENSKIM DISKOVIMA PN-T-236/11-LR
8.4.2011 - Opširnije

N-05-V-114358-070411 - KOMPOZITNE OBUJMICE PN-T-281/11-LR
8.4.2011 - Opširnije

N-05-V-114007-060411 - USLUGA TEHNIČKE PRILAGODBE I NADOGRADNJE SUSTAVA BLOKADNIH UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-233/11-MB
7.4.2011 - Opširnije

Narodne novine br.41 od 07.04.2011. - Izgradnja magistralnog plinovoda IV dio sustava Like i Dalmacije i pripadajući MRS PN-I-112/11-GB
7.4.2011 - Opširnije

N-33-M-116704-210411 - USLUGA OGLAŠAVANJA U ČASOPISU EGE I NA PORTALU WWW.ENERGETIKA-NET.HR PN-UP-179/11-MM
7.4.2011 - Opširnije

N-21-M-118791-090511 - NADOGRADNJA SIGURNOSTI, MREŽNIH FUNKCIJA I NADZORA PERFORMANSI MREŽNE INFRASTRUKTURE OPTIČKO-KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA PLINACRA PN-STU-290/11-MM
7.4.2011 - Opširnije

N-21-M-113108-310311 - UTOVAR CIJEVI U SKLADIŠTU IVANIĆ GRAD (INDUSTRIJSKA CESTA 10), PRIJEVOZ CIJEVI DO SJEDIŠTA PJ ZAGREB (STUPNIK, STUPNIČKE ŠIPKOVINE 3H), ISTOVAR I SLAGANJE CIJEVI PREMA POPISU PN-T-115/11-LR
1.4.2011 - Opširnije

N-21-M-113100-310311 - IZRADA PROJEKTA ZAŠTITE PLINOVODA NA KRIŽANJU S VODOTOCIMA ZA REGIJU TRANSPORTA PLINA SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-121/11-LR
1.4.2011 - Opširnije

N-05-V-113339-310311 - USLUGA GRAĐEVINSKE I STROJARSKO-MONTAŽNE PRIPREME NA POPRAVKU PLINOVODA KOMPOZITNIM OBUJMICAMA PN-T-234/11-LR
1.4.2011 - Opširnije

N-21-M-113327-310311 - SUSTAV SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA PN-T-273/11-LR
1.4.2011 - Opširnije

N-21-M-112911-300311 - GODINŠNJI SERVIS I BAŽDARENJE SIGURNOSNIH VENTILA REGIJE TRANSPORTA PLINA: GRUPA A) SREDIŠNJA HRVATSKA;GRUPA B) ISTOČNA HRVATSKA;GRUPA C) SJEVERNA HRVATSKA;GRUPA D) ZAPADNA HRVATSKA PN-T-169,162,159,147/11-MB
1.4.2011 - Opširnije

N-05-V-113011-300311 - MJERENJE I OTKLANJANJE NEDOSTATAKA KATODNE ZAŠTITE NA TRASAMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-157/11-LR
31.3.2011 - Opširnije

N-05-V-114515-080411 - PN-T-062,122,123,135,170/11-VLB; ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE HIGIJENE NA LOKACIJAMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-062,122,123,135,170/11-VLB
31.3.2011 - Opširnije

N-31-V-116475-200411 - PN-IMO-297/11-VLB; PRUŽANJE ZAŠTITARSKIH I VATROGASNIH USLUGA NA POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRO-A, Savska cesta 88 a, Zagreb PN-IMO-297/11-VLB
30.3.2011 - Opširnije

N-31-V-116466-200411 - PN-IMO-298/11-VLB; PRUŽANJE ZAŠTITARSKIH USLUGA NA OBJEKTIMA PLINACRO-A (ZAGREB - PREČKO, MRČ BUDROVAC, MRČ LUDBREG, MRS ZAGREB -ZAPAD/PODSUSED, MRČ ZABOK, INTERVENTNA USLUGA PO POZIVU) PN-IMO-298/11-VLB
30.3.2011 - Opširnije

N-31-V-115933-180411 - PN-IMO-300/11-VLB; PRUŽANJE ZAŠTITARSKIH USLUGA NA OBJEKTIMA PLINACRO-A (POSLOVNI OBJEKT IVANIĆ GRAD, SKLADIŠTE - IVANIĆ GRAD, ĐURĐEVAC - RADIONICE, ZAGREB - STUPNIK, INTERVENTNA USLUGA PO POZIVU) PN-IMO-300/11-VLB
30.3.2011 - Opširnije

N-33-M-112697-290311 - USLUGE PRIBAVLJANJA POMOĆNOG OSOBLJA ZA POSLUŽIVANJE HRANE I PIĆA PN-P-227/228/11-MB
30.3.2011 - Opširnije

N-31-V-112641-290311 - USLUGE POSLUŽIVANJA PIĆA ZA REPREZENTACIJU U ČAJNOJ KUHINJI NARUČITELJA PN-P-753/10-MB
30.3.2011 - Opširnije

N-05-V-102278-210111 - PREMJEŠTANJA CIJEVI SA DEPONIJA ĐURĐENOVAC, SIBINJ I OGULIN NA DEPONIJ LUČKO PN-I-716/10-DT
30.3.2011 - Opširnije

N-05-V-112345-250311 - REVIZIJA PREDMETA JAVNE NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA U 2009. I 2010. GODINI PROVEDENIH PREMA ZAKONU O JAVNOJ NABAVI ( NN 110/07 I 125/08) PN-UP-175/11-MB
29.3.2011 - Opširnije

N-31-V-112490-280311 - PRAVNE USLUGE PN-IMO-731/10-MB
29.3.2011 - Opširnije

N-31-V-112496-280311 - PRAVNE USLUGE PN-IMO-732/10-MB
29.3.2011 - Opširnije

N-31-V-112499-280311 - PRAVNE USLUGE PN-IMO-733/10-MB
29.3.2011 - Opširnije

N-21-M-106761-180211 - RUČNA KOŠNJA TRAVE NA OBJEKTIMA RTP SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-09/11-MB
29.3.2011 - Opširnije

N-21-M-106757-180211 - RUČNA KOŠNJA TRAVE NA OBJEKTIMA RTP SJEVERNA HRVATSKA PN-T-16/11-MB
29.3.2011 - Opširnije

N-21-M-106741-180211 - RUČNA KOŠNJA TRAVE NA OBJEKTIMA RTP ISTOČNA HRVATSKA PN-T-129/11-MB
29.3.2011 - Opširnije

N-21-M-107544-230211 - ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA OBJEKATA REGIJE TRANSPORTA PLINA PN-T-138,21,149/11-MB
29.3.2011 - Opširnije

N-21-M-107529-230211 - OBILJEŽAVANJE TRASA I KORIDORA PLINOVODA REGIJA TRANSPORTA PLINA PN-T-118,126,137/11-MB
29.3.2011 - Opširnije

N-05-V-111980-240311 - RADOVI GENERALNOG POPRAVKA KOTLOVNICA PN-T-185/11-DT
28.3.2011 - Opširnije

N-05-V-112146-250311 - GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE PROCESNIH RAČUNALA I PRIPADAJUĆIH SUSTAVA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-186/11-DT
28.3.2011 - Opširnije

N-05-V-106808-180211 - KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA KORIDORA PLINOVODA RTP SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-10/11-MB
28.3.2011 - Opširnije

N-05-V-106793-180211 - KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA RTP ISTOČNA HRVATSKA PN-T-143/11-MB
28.3.2011 - Opširnije

N-05-V-106800-180211 - KRČENJE RASLINJA I KOŠNJ TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA RTP SJEVERNA HRVATSKA PN-T-17/11-MB
28.3.2011 - Opširnije

N-05-V-113306-310311 - FURGON VOZILA ZA TEHNPLOŠKE SVRHE PN-T-231/11-MM
28.3.2011 - Opširnije

N-33-M-113454-010411 - DEINSTALACIJA DIGITALNE MIKROVALNE KOM.MREŽE S RELACIJA RR KAPOVAC-RR KOŠAREVAC-OPČS SLOBODNICA PN-STU-85/11-MM
28.3.2011 - Opširnije

N-21-M-113323-310311 - TERENSKO VOZILO PN-T-292/11-MM
28.3.2011 - Opširnije

N-05-V-11435-080411 - TERENSKA PICK-UP VOZILA PN-T-220/11-MM
28.3.2011 - Opširnije

N-21-M-112855-300311 - FURGON VOZILO ZA PRIJEVOZ MJERNE OPREME PN-T-226/11-MM
28.3.2011 - Opširnije

N-05-V-112050-2403114 - ISPITIVANJE PLINOVODA POMOĆU STRUJNOG TESTERA ( PCM) PN-T-145/11-MB
25.3.2011 - Opširnije

N-05-V-106706-180211 - ZAMJENSKA RAČUNALA PROTOKA, KOREKTORI OBUJMA PLINA, TURBINSKI I ROTACIJSKI PLINOMJERI I REZERVNI DIJELOVI PN-T-737/10-MB
25.3.2011 - Opširnije

N-05-V-106730-180211 - REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA TRANSPORT PLINA NA PODRUČJU RTP ZAPADNA HRVATSKA PN-T-710/10-MB
25.3.2011 - Opširnije

N-05-V-112023-240311 - SANITARNA ZAŠTITA I ERADIKACIJA POSL.PREOSTORA I OBJ.PLINACRA PN-IMO-208/11-MM
24.3.2011 - Opširnije

N-05-V-112040-240311 - PERIODIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE OPREME, INSTALACIJA I OBJEKATA EL-ENERG. POSTROJENJA PN-T-146/11-MM
24.3.2011 - Opširnije

N-31-V-112460-280311 - PN-IMO-225/11-VLB; PRUŽANJE ZAŠTITARSKIH I VATROGASNIH USLUGA NA OBJEKTIMA PLINACRO-A - DODATAK UGOVORU BR. PN-IMO-176/10-VLB PN-IMO-225/11-VLB
24.3.2011 - Opširnije

N-31-V-111360-210311 - OBNOVA LICENCNIH PRAVA S ORACLOM 2011/2012 PN-PF-182/11-MM
17.3.2011 - Opširnije

N-21-M-101534-170111 - NABAVA SUSTAVA SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA PN-T-654/10-LR
18.1.2011 - Opširnije

N-21-M-101529-170111 - IZRADA "ZLATNOG" ZAVARA U REGIJI TRANSPORTA PLINA ZAPADNA HRVATSKA PN-T-736/10-LR
18.1.2011 - Opširnije

N-05-V-100649-100111 - REDOVNO I INTERVENTNO ODRŽAVANJE, TEHNOLOŠKO-PROGRAMSKA NADOGRADNJA I DALJINSKI NADZOR MIKROVALNE KOMUNIKACIJSKE MREŽE NAMIJENJENE ZA PRIJENOS PODATAKA SCADA SUSTAVA UNUTAR TELEKOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA PLINACRO-a PN-STU-658/10-MB
12.1.2011 - Opširnije

PN-STU-677/10-MB - TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE U POKRETNOJ MREŽI PN-STU-677/10-MB
29.12.2010 - Opširnije

N-05-V-146783-201210 - ODRŽAVANJE VW VOZILA PN-P-682/10-MM
17.12.2010 - Opširnije

N-05-V-146138-151210 - PN-P-668/10-VLB; USLUGA ČIŠĆENJA POSLOVNOG OBJEKTA PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88 a, Zagreb PN-P-668/10-VLB
16.12.2010 - Opširnije

N-31-V-146205-151210 - Kupnja prirodnog plina za inicijalno punujenje transportnog sustava PN-I-690/10-GB
16.12.2010 - Opširnije

N-05-V-145513-101210 - PN-IMO-636/10-VLB; IZRADA GEODETSKIH ELABORATA U SVRHU IZRADE / UREĐIVANJA PROSTORNE DOKUMENTACIJE PN-IMO-636/10-VLB
14.12.2010 - Opširnije

N-05-V-145307-091210 - ULOŠCI PREČISTAČI PRIRODNOG PLINA PN-T-628/10-MB
10.12.2010 - Opširnije

N-05-V-146911-211210 - Kupnja prirodnog plina za inicijalno punjenje za novoizgrađene plinovode PN-I-691/10-GB
9.12.2010 - Opširnije

https://ponuda-jn.nn.hr/eTender.aspx?id=BFF82C97-5C7A-4043-A2F5-7FD4EB8896EB&action=show - PN-R-597/10-VLB; STUDIJA IZVODLJIVOSTI ZA KORIDOR PODMORSKIH DIONICA PLINOVODA IAP I STUDIJE HGM IZMJERE NA PODMORSKIM DIONICA BUDUĆEG PLINOVODA IAP PN-R-597/10-VLB
8.12.2010 - Opširnije

N-21-M-144813-071210 - MJERENJE EMISIJA U ZRAK IZ STACIONIRANIH IZVORA PN-IMO-613/10-LR
8.12.2010 - Opširnije

N-05-V-144808-071210 - OBNOVA SOFTVERSKIH LICENCI PN-PF-593/10-LR
8.12.2010 - Opširnije

https://ponuda-jn.nn.hr/eTender.aspx?id=A70CF01E-FF0D-4F87-874B-15E269527E8A&action=show - PN-STU-661/10-VLB; KROMATOGRAFSKE ANALIZE PRIRODNOG PLINA PN-STU-661/10-VLB
2.12.2010 - Opširnije

N-05-V-142416-181110 - OBNOVA IBM LICENCI PN-PF-595/10-LR
18.11.2010 - Opširnije

N-05-V-141697-121110 - REVIZIJA TRANSFORMATORSKIH STANICA PN-T-562/10-LR
17.11.2010 - Opširnije

N-21-M-141708-121110 - SERVIS, POPRAVAK, KALIBRACIJA I UMJERAVANJE EKSPLOZIMETARA PacEx2xEx, Multiwarn II, Miniwarn B, X-am 5000 I X-am 7000 PN-T-552/10-LR
15.11.2010 - Opširnije

N-21-M-141703-121110 - UMJERAVANJE, SERVIS I POPRAVAK DETEKTORA PROPUŠTANJA AUTOFIM I. I LEAK SURVEYOUR, TE PUNJENJE BOCA VODIKA ZA AUTOFIM I. PN-T-421/10-LR
15.11.2010 - Opširnije

N-05-V-142341-171110 - Isporuka prirodnog plina PN-P-578/10-GB
10.11.2010 - Opširnije

N-05-V-141083-081110 - PN-PF-548/10-VLB; UVOĐENJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE SOFTVERSKOM IMOVINOM TE KONTINUIRANA PODRŠKA INFORMACIJSKOM SUSTAVU PN-PF-548/10-VLB
9.11.2010 - Opširnije

N-21-M-140829-051110 - IZRADA "ZLATNOG" ZAVARA NA MRS-ovima REGIJE TP ZAPADNA HRVATSKA PN-543/10-LR
8.11.2010 - Opširnije

N-21-M-140135-291010 - PODRŠKA I ODRŽAVANJE RAČUNALNE MREŽE "CISCO" PN-PF-518/10-LR
2.11.2010 - Opširnije

N-21-M-139639-261010 - ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CORPORATE PLANNER PN-PF-544/10-MB
28.10.2010 - Opširnije

N-05-V-139676-271010 - DOBAVA I ZAMJENA FILTAR ULOŽAKA "DIP" FILTARA PN-T-480/10-LR
28.10.2010 - Opširnije

N-21-M-139684-271010 - ISPITIVANJE I PREGLED STROJEVA I UREĐAJA S POVEĆANIM OPASNOSTIMA PN-IMO-506/10-LR
28.10.2010 - Opširnije

N-33-M-139432-251010 - ZAMJENA REGULATORA PROTOKA NA MRČ SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-565/10-MB
27.10.2010 - Opširnije

N-05-V-139080-221010 - KROMATOGRAFSKE ANALIZE PRIRODNOG PLINA PN-STU-555/10-VLB;
25.10.2010 - Opširnije

N-31-V-138788-201010 - TEHNIČKO NADGLEDANJE STANJA OBJEKATA , PREGLEDA I OCJENE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I CERTIFICIRANJE OPREME PN-I-522/10-MB
21.10.2010 - Opširnije

N-21-M-137888-131010 - PORAVNAVANJE TERENA NA TRASAMA PLINOVODA REGIJE TRANSPORTA PLINA SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-456/10-LR
14.10.2010 - Opširnije

N-05-V-137783-121010 - Kupnja prirodnog plina za inicijalno punjenje PN-I-473/10-GB
13.10.2010 - Opširnije

N-31-V-137814-121010 - DODATNI ARHEOLOŠKO ISTRAŽNI RADOVI NA III. DIJELU PLINOVODNOG SUSTAVA LIKE I DALMACIJE OD MČS-3 GOSPIĆ DO PČ/MRS BENKOVAC - PLINOVOD BENKOVAC-ZADAR DN 300/50, I ODVOJNI PLINOVOD ZA MRS BIOGRAD DN 200/75 PO UGOVORU BROJ PN-I-62/10-MB PN-I-529/10-MB
13.10.2010 - Opširnije

N-05-V-137828-121010 - IZRADA IDEJNIH PROJEKATA I ISHOĐENJA LOKACIJSKIH DOZVOLA ZA RAZVOJEN PROJEKTE U 2010.GODINI PN-R-303/10-MB
13.10.2010 - Opširnije

N-05-V-137796-121010 - ODRŽAVANJE POPRAVAK VW VOZILA UKUPNO 43 VOZILA PN-P-550/10-MM
11.10.2010 - Opširnije

N-05-V-137802-121010 - ODRŽAVANJE I POPRAVAK NISSAN VOZILA UKUPNO 12 VOZILA PN-P-551/10-MM
11.10.2010 - Opširnije

N-05-V-137263-061010 - UREDSKI I RADNI STOLCI ZA POSLOVNU ZGRADU PLINACRO-A U IVANIĆ GRADU PN-T-426/10-VLB
7.10.2010 - Opširnije

N-05-V-137142-051010 - UREDSKI NAMJEŠTAJ ZA POSLOVNU ZGRADU PLINACRO-A U IVANIĆ GRADU; PN-T-435/10-VLB PN-T-435/10-VLB
6.10.2010 - Opširnije

N-21-M-139717-271010 - PROJEKTIRANJE UKLANJANJA DIONICE PLINOVODA BENIČANCI-NAŠICE DN 150/50 KROZ GRAD NAŠICE I ISHOĐENJE DOZVOLE ZA UKLANJANJE GRAĐEVINE PN-I-511/10-MM
6.10.2010 - Opširnije

N-05-V-136323-280910 - GODIŠNJI PREGLED, BAŽDARENJE, SERVISIRANJE I ZAMJENA LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-507/10-DT
1.10.2010 - Opširnije

N-31-V-136155-280910 - ODRŽAVANJE SCADA SUSTAVA PN-STU-463/10-DT
1.10.2010 - Opširnije

N-05-V-136222-280910 - RADOVI GENERALNOG POPRAVKA KOTLOVNICA, DETALJNI PREGLED KOTLOVNICA I POPRAVAK KOTLOVNICA PO GODIŠNJEM PREGLEDU; PN-T-476/10-VLB PN-T-476/10-VLB
29.9.2010 - Opširnije

N-33-M-137336-061010 - PREVENTIVNO ODRŽAVANJE SUSTAVA KLIMATIZACIJE EMERSON PN-P-484/10-MM
28.9.2010 - Opširnije

N-33-M-135801-230910 - NAJAM OSOBE ZA USLUGU ČUVARA - RECEPCIONARA U POSLOVNOM OBJEKT, SAVSKA CESTA 88A, ZAGREB PN-IMO-517/10-MB
24.9.2010 - Opširnije

N-05-V-135727-230910 - IZRADA PROJEKTA ZAŠTITE PLINOVODA NA KRIŽANJU S VODOTOCIMA PN-T-450/10-LR
24.9.2010 - Opširnije

N-21-M-134869-160910 - PN-IMO-462/10-ZŠ, PROVJERA, PREGLED, KONTROLA I ISPITIVANJE PLINSKE LOŽIŠNE INSTALACIJE, PROVJERA PRISILNE VENTILACIJE PN-IMO-462/10-ZŠ
20.9.2010 - Opširnije

N-21-M-134848-160910 - PREGLED I ČIŠĆENJE DIMOVODNIH KANALA, SPOJNIH DIMNIH CIJEVI I SABIRNICA ČAĐE, PROVJERA STANJA I PASIVIZACIJA PLAMENICE NA OBJEKTIMA PLINACRA PN-IMO-461/10-ZŠ
20.9.2010 - Opširnije

N-05-V-134870-160910 - LICENCE ZA AutoDESK ACAD SOFTVER PN-PF-470/10-LR
17.9.2010 - Opširnije

PN-R-469/10-MM - IZRADA POSEBNE GEODETSKE PODLOGE, GEOLOŠKOG ELABORATA I STUDIJE TRASE ZA RAZVOJNI PROJEKT MP KOZARAC-SISAK PN-R-469/10-MM
17.9.2010 - Opširnije

N-05-V-133526-060910 - IZRADA PREDINVESTICIJSKE STUDIJE " STUDIJA IZVEDIVOSTI OPSKRBE RH PLINOM U SKLOPU PROJEKTA JUŽNI TOK" PN-R-460/10-MB
15.9.2010 - Opširnije

N-21-M-134563-140910 - PN-T-412/10-MM-ARHIVSKI, SKLADIŠNI REGALI I METALNI ORMARI ZA I.GRAD PN-T-412/10-MM
15.9.2010 - Opširnije

N-21-M-134519-140910 - PN-T-427/10-MM-KUHINJA INOX U POSL.ZGRADI U I.GRADU PN-T-427/10-MM
15.9.2010 - Opširnije

N-05-V-132426-270810 - ODRŽAVANJE OPTIČKO-KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA po grupama predmeta nabave: a) ODRŽAVANJE PASIVNOG DIJELA OPTIČKO-KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA, PN-STU-466/10-DT, b) ODRŽAVANJE UREĐAJA ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE, PN-STU-467/10-DT, c) ODRŽAVANJE AKTIVNE MREŽNE OPREME, PN-STU-468/10-DT PN-STU-466/10-DT, PN-STU-467/10-DT, PN-STU-468/10-DT
10.9.2010 - Opširnije

N-05-V-137503-071010 - NADOGRADNJA INFRASTRUKTURE ERP SUSTAVA TE OSNOVNIH DOMENSKIH I SERVISA E-POŠTE PN-PF-479/10-VLB
10.9.2010 - Opširnije

N-31-V-134952-160910 - PN-I-454/10-MM-USLUGA SISTEMSKE I KORISNIČKE PODRŠKE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PN-I-454/10-MM
9.9.2010 - Opširnije

N-21-M-133768-070910 - IZRADA PROŠIRENJA DRŽAVNE CESTE NA LOKACIJI POSLOVNE ZGRADE U IVANIĆ GRADU PN-I-474/10-MB
9.9.2010 - Opširnije

N-05-V-132331-260810 - HIGIJENSKO ODRŽAVANJE P.O. PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88 a, Zagreb PN-P-438/10-VLB
27.8.2010 - Opširnije

N-31-V-132060-240810 - DODATNI ARHEOLOŠKI RADOVI PO UGOVORU PN-I-62/10-MB NA III. DIJELU PLINOVODNOG SUSTAVA LIKE I DALMACIJE, PLINOVOD BENKOVAC-ZADAR I ODVOJNI PLINOVOD ZA MRS BIOGRAD PN-I-444/10-MB
25.8.2010 - Opširnije

N-31-V-132058-240810 - DODATNI ARHEOLOŠKI RADOVI PO UGOVORU BROJ PN-I-50/10-MB NA III. DIJELU PLINOVODNOG SUSTAVA LIKE I DALMACIJE, MAGISTRALNI PLINOVOD GOSPIĆ-BENKOVAC PN-I-442/10-MB
25.8.2010 - Opširnije

N-21-M-133858-080910 - USLUGA INTERVENTNE ZAMJENE REGULATORA PROTOKA PN-T-420/10-LR
20.8.2010 - Opširnije

N-21-M-131304-170810 - SANACIJA RIBNJAKA NA PLINOVODU DN 500/50 ROGATEC-ZABOK I DN 150/10 ZABOK-KUMROVEC PN-T-384/10-LR
18.8.2010 - Opširnije

N-05-V-131096-130810 - ODRŽAVANJE NISSAN VOZILA PN-P-209/10-MM
14.8.2010 - Opširnije

N-05-V-131103-130810 - ODRŽAVANJE VW VOZILA PN-P-208/10-MM
14.8.2010 - Opširnije

N-05-V-130950-120810 - OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA PN-IMO-388/10-MM
13.8.2010 - Opširnije

N-21-M-130692-100810 - MJESEČNI NAJAM SM OPTIČKE PARICE NA RELACIJI SAVSKA CESTA-IVANJA REKA I SAVSKA CESTA-LUČKO PN-STU-391/10-LR
11.8.2010 - Opširnije

N-31-V-129415-280710 - ODRŽAVANJE PIS-A 2010/2011 PN-PF-413/10-MM
10.8.2010 - Opširnije

N-21-M-129644-290710 - SREDSTVA ZA ISPIRANJE, PODMAZIVANJE I BRTVLJENJE SLAVINA PN-T-395/10-LR
2.8.2010 - Opširnije

N-21-M-129649-290710 - VISOKOTLAČNE HIDRAULIČNE MAZALICE ZA PODMAZIVANJE SLAVINA PN-T-396/10-LR
2.8.2010 - Opširnije

N-21-M-129332-270710 - DETEKTOR PODZEMNIH METALNIH PLINOVODA PN-T-378/10-MM
29.7.2010 - Opširnije

N-05-V-129109-260710 - INTERVENCIJE NA KOTLOVNICAMA PN-T-392/10-MB
28.7.2010 - Opširnije

N-33-M-129059-260710 - KONZERVACIJA ARHEOLOŠKIH NALAZIŠTA NA PLINOVODU VODNJAN-UMAG PN-I-411/10-MB
27.7.2010 - Opširnije

N-31-V-127681-150710 - ISPORUKA ZEMNOG PLINA PN-P-328/10-GB
26.7.2010 - Opširnije

N-21-M-128884-230710 - Usluga dostave i otpreme poštanskih pošiljaka preko 50 gr i paketa do 10 kg PN-P-330/10-GB
26.7.2010 - Opširnije

N-21-M-128489-210710 - ODRŽAVANJA I PODRŠKE IT SUSTAVA PLINACRO-a, TE IMPLEMENTACIJE I KONFIGURACIJE CERTIFICATION AUTHORITY-a (CERTIFICATION SERVICES) PN-PF-362/10-LR
22.7.2010 - Opširnije

N-21-M-128120-190710 - IZRADA OGRADE PN-T-370/10-MM
20.7.2010 - Opširnije

N-05-V-127520-140710 - OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM PN-P-324/10-GB
16.7.2010 - Opširnije

N-05-V-127003-120710 - NABAVA TONERA ZA PISAČE, TELEFAKS I KOPIRNE UREĐAJE PN-TONERI/10-LR
13.7.2010 - Opširnije

N-05-V-125786-020710 - GODIŠNJI PREGLED, BAŽDARENJE, SERVISIRANJE I ZAMJENA LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-198/10-VLB
5.7.2010 - Opširnije

N-05-V-125073-280610 - RADOVI GENERALNOG POPRAVKA KOTLOVNICA, DETALJNI PREGLED KOTLOVNICA I POPRAVAK KOTLOVNICA PO GODIŠNJEM PREGLEDU PN-T-196/10-VLB
29.6.2010 - Opširnije

N-21-M-124284-180610 - REVIZIJA TEMELJNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA POSLOVNU GODINU 2010. ZA PLINACRO d.o.o. (matica) I PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o. (ovisno društvo) TE REVIZIJA KONSOLIDIRANIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2010.godinu PN-PF-345/10-MB
21.6.2010 - Opširnije

N-21-M-124073-170610 - POPRAVAK BRISOLEJA NA ZGRADI PLINACRO-a, SAVSKA CESTA 88a, ZAGREB PN-P-334/10-LR
18.6.2010 - Opširnije

N-05-V-12370-160610 - Geodetske usluge na objektima plinskog transportnog sustava PN-T-270/10-GB
18.6.2010 - Opširnije

N-05-V-123832-160610 - IZRADA PLANA POSLOVANJA PLINACRO-a ZA RAZDOBLJE OD 2010. – 2014.GODINE PN-PF-232/10-MB
17.6.2010 - Opširnije

N-05-V-123452-150610 - POPRAVAK IZOLACIJE PLINOVODA PN-T-199,205/10-MM
16.6.2010 - Opširnije

N-05-V-123052-110610 - REPARATURA I ODRŽAVANJE KUGLASTIH I KONUSNIH VISOKOTLAČNIH SLAVINA PN-T-219/10-LR
15.6.2010 - Opširnije

N-33-M-123825-160610 - USLUGA DOSTAVE I OTPREME PISAMA DO 50 GR PN-I-329/10-GB
7.6.2010 - Opširnije

N-05-V-121531-010610 - INTERVENCIJE NA PROCESNIM RAČUNALIMA I PRIPADAJUĆIM SUSTAVIMA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-224/10-MB
4.6.2010 - Opširnije

N-21-M-121462-010610 - GRAĐEVINSKA ZAŠTITA PLINOVODA REGIJE TRANSPORTA PLINA ISTOČNA HRVATSKA NA KRIŽANJU SA KANALIMA PN-T-238/10-MM
2.6.2010 - Opširnije

N-05-V-121208-310510 - REVIZIJA PREDMETA JAVNE NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA U 2009. GODINI PROVEDENIH PO ZAKONU O JAVNOJ NABAVI ( NN 110/07 i 125/08) PN-UP-228/10-MB
1.6.2010 - Opširnije

N-21-M-119647-190510 - STROJARSKO ODRŽAVANJE U 2010. GODINI U REGIJI TRANSPORTA PLINA SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-237/10-LR
20.5.2010 - Opširnije

N-21-M-119679-190510 - USLUGA STROJARSKOG ODRŽAVANJA U REGIJI TRANSPORTA PLINA SJEVERNA HRVATSKA PN-T-185/10-LR
20.5.2010 - Opširnije

N-05-V-119668-190510 - USLUGA STROJARSKOG ODRŽAVANJA U 2010. GODINI U REGIJI TRANSPORTA PLINA ISTOČNA HRVATSKA PN-T-223/10-LR
20.5.2010 - Opširnije

N-05-V-115532-230410 - TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE U POKRETNOJ MREŽI PN-STU-211/10-MB
26.4.2010 - Opširnije


Povratak na aktualna nadmetanja