Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0013065
Predmet:PN-T-203/20/TP, PERIODIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE OPREME, INSTALACIJA I OBJEKATA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA PN-T-203-20-TP PN-T-203/20/TP
 
17.2.2020Odluka o početku postupka nabave
1.4.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
29.4.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.5.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
25.5.2020Odluka o odabiru / poništenju
7.7.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja