Tarifne stavke i kalkulator


Na tržištu plina u Republici Hrvatskoj u primjeni je Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (dalje: Metodologija) koju donosi Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: Agencija).
Obavijest Agencije energetskim subjektima na plinskom tržištu o novoj Metodologiji dostupna je na poveznici.

Sukladno Metodologiji, u primjeni su sljedeće tarifne stavke:
  • tarifna stavka za ulaz na interkonekciji
  • tarifna stavka za ulaz iz proizvodnje
  • tarifna stavka za ulaz iz sustava skladišta plina
  • tarifna stavka za ulaz iz terminala za UPP
  • tarifna stavka za izlaz na interkonekciji
  • tarifna stavka za izlaz u Hrvatskoj


Na temelju Metodologije, Agencija je na sjednici Upravnog vijeća 14. rujna 2022. godine donijela novu Odluku o iznosu tarifnih stavki za transport plina (dalje: Odluka) kojom se određuju iznosi tarifnih stavki za godine trećeg regulacijskog razdoblja 2022.-2025.

Sukladno Odluci, u primjeni su sljedeći iznosi tarifnih stavki za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini:

Cijene za negodišnje standardne kapacitetne proizvode (rezervne cijene) izračunavaju se primjenom množitelja i sezonskih faktora, istovjetno za sve homogene skupine točaka.


Izvor: Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (NN 79/2020, 36/2021, članak 31)

 
Referentene i rezervne cijene, odnosno cijene za godišnje i negodišnje standardne kapacitetne proizvode možete pronaći ovdje.

Informativni izračun naknade za korištenje transportnog sustava možete pronaći ovdje.