Tarifne stavke i kalkulator

Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu: Agencija) je 8. srpnja 2020. godine donijela novu Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (NN 79/20) (u daljnjem tekstu: Metodologija). 
 
Obavijest energetskim subjektima na plinskom tržištu o novoj Metodologiji dostupna je na poveznici https://www.hera.hr/hr/docs/2020/Priopcenje_2020-07-15.pdf
Primjena svih odredbi nove Metodologije započinje 1. siječnja 2021. godine.

Primjena svih odredbi nove Metodologije započinje 1. siječnja 2021. godine te su u primjeni sljedeće tarifne stavke:
  • tarifna stavka za ulaz na interkonekciji
  • tarifna stavka za ulaz iz proizvodnje
  • tarifna stavka za ulaz iz sustava skladišta plina
  • tarifna stavka za ulaz iz terminala za UPP
  • tarifna stavka za izlaz na interkonekciji
  • tarifna stavka za izlaz u Hrvatskoj


Agencija je na sjednici Upravnog vijeća 28. prosinca 2020. godine donijela novu Odluku o iznosu tarifnih stavki za transport plina za godine trećeg regulacijskog razdoblja (2021 – 2025) (u daljnjem tekstu: Odluka) kojom se poništava prethodno donesena Odluka.
Novu Odluku možete pronaći ovdjeCijene za negodišnje standardne kapacitetne proizvode (rezervne cijene) izračunavaju se primjenom množitelja i sezonskih faktora, istovjetno za sve homogene skupine točaka.Informativni izračun naknade za korištenje transportnog sustava u izradi.

Referentene i rezervne cijene, odnosno cijene za godišnje i negodišnje standardne kapacitetne proizvode možete pronaći ovdje.