Podzemno skladište plina d.o.o.

Skladištenje plina integralna je tehnološka i poslovna djelatnost svakoga plinskog sustava, a podzemna skladišta plina temelj su sigurnosti i fleksibilnosti opskrbe. Republika Hrvatska zasad raspolaže samo jednim podzemnim skladištem plina, u mjestu Okoli 50 km jugoistočno od Zagreba, a njime danas upravlja nacionalni operator skladišnog sustava - Plinacrova tvrtka kći Podzemno skladište plina d.o.o.

Podzemno skladište plina Okoli u probni je rad pušteno krajem 1987. godine, a u travnju 1988. započeo je prvi ciklus utiskivanja plina.Nakon više od 20 godina poslovanja u sastavu Ine podzemno se skladište plina Okoli početkom prosinca 2008. godine organizira u društvo Podzemno skladište plina d.o.o.

Ubrzo potom, 30. siječnja 2009. godine, nakon potpisivanja Ugovora o kupoprodaji poslovnog udjela u društvu Podzemno skladište plina d.o.o. s Inom, Plinacro stječe stopostotni vlasnički udio u tvrtki čija je osnovna djelatnost skladištenje prirodnog plina.
 
Tvrtka PSP d.o.o., uz obavljanje svoje osnovne djelatnosti skladištenja prirodnog plina, zadužena je za upravljanje, održavanje i razvijanje sigurnoga, pouzdanog i učinkovitog sustava skladišta plina, kao i za daljnji razvoj skladišnih kapaciteta te skladišnog poslovanja. Realizacijom razvojnih planova i novog investicijskog ciklusa tvrtke PSP, tj. modernizacijom i proširenjem kompresornice postojećeg skladišta u Okolima te izgradnjom vršnog skladišta plina u Grubišnom Polju, kao i budućega strateškog podzemnog skladišta plina, Republika Hrvatska svakako će povećati sigurnost plinskog sustava naše zemlje.
 
Tehničke karakteristike PSP-a Okoli:

Tehnološki proces odvija se u dva ciklusa:

Ciklus utiskivanja (travanj - listopad):

Ciklus povlačenja (listopad - travanj):