Sektor tehnološkog i komercijalnog upravljanja transportnim sustavom

Direktorica: Ivana Marković, dipl.ing.
  
Sektor tehnološkog i komercijalnog upravljanja transportnim sustavom odgovoran je za centralizirani nadzor i upravljanje transportnim sustavom te za aktivnosti vezane uz prodaju transportnih kapaciteta.

Kontinuirani operativni nadzor transportnog sustava i upravljanje tehnološkim procesom transporta plina obavlja se iz Nacionalnog dispečerskog centra (NDC) 24 sata na dan, 365 dana u godini.

Sektor obavlja koordinaciju svih aktivnosti održavanja i izgradnje plinovoda i objekata transportnog sustava koje utječu na rad transportnog sustava, priprema planove upravljanja transportnim sustavom u posebnim uvjetima, obavlja poslove praćenja i kontrole kvalitete plina u transportnom sustavu te aktivnosti vezane uz uravnoteženje transportnog sustava.

U Sektoru se obavljaju poslovni procesi koji se odnose na razmjenu podataka sa sudionicima na tržištu plina u postupcima rezervacije i ugovaranja kapaciteta transportnog sustava, nominacija korištenja transportnog sustava, raspodjele izmjerenih dnevnih količina plina, trgovanja na sekundarnom tržištu kapaciteta, izvještavanja korisnika, obračuna naknada za korištenje usluge transporta te ostale aktivnosti sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Nadalje, Sektor je zadužen za izradu i provedbu ugovora o transportu plina i usluga transportnog sustava, za fakturiranje naknada za ugovoreni i iskorišteni transportni kapacitet te ostalih usluga transportnog sustava sukladno zakonskoj regulativi.

Sektor je, također, odgovoran za praćenje, usklađivanje i primjenu zakonske regulative EU i RH kojom je regulirano obavljanje energetskih djelatnosti iz predmeta poslovanja Plinacra na tržištu plina, kao i koordinaciju s nadležnim ministarstvima i državnim tijelima u postupcima usklađivanja zakonske regulative te za podnošenje zahtjeva za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki za transport plina i dostavu podataka i dokumentacije sukladno propisanoj metodologiji za utvrđivanje iznosa tarifnih stavki za transport plina.