Pravila postupanja operatora transportnog sustava

Operator transportnog sustava objavljuje podatke za voditelje bilančnih skupina i poduzima radnje uravnoteženja tijekom plinskog dana D prema terminima navedenim u tablici.

* Prvi termin za provedbu radnje uravnoteženja, operator transportnog sustava, koristit će samo iznimno, u slučaju da odstupanje bilančnih skupina ugrožava rad transportnog sustava.

Osim u navedenim rokovima (četiri puta tijekom dana) OTS ima pravo u slučaju izvanredne situacije na TS, na postrojenju i mreži proizvodnih plinovoda proizvođača prirodnog plina, sustavu skladišta plina, transportnom sustavu susjednog operatora transportnog sustava, postrojenju krajnjeg kupca priključenog na transportni sustav, sustavu operatora distribucijskog sustava, kao i sustavu operatora UPP, poduzeti radnje uravnoteženja izvan propisanih rokova pri čemu će prethodno, u najkraćem roku, obavijestiti voditelje bilančnih skupina, operatora sustava skladišta i operatora tržišta plina.
Operator transportnog sustava  poduzima radnje uravnoteženja sukladno članku 6. Uredbe BAL i Pravilima o organizaciji tržišta plina u slučaju kada je iznos procijenjenog ukupnog odstupanja na kraju plinskog dana izvan objavljenih granica procijenjenog ukupnog odstupanja.

Radnja uravnoteženja podrazumijeva trgovanje operatora transportnog sustava proizvodima na trgovinskoj platformi i to u iznosu količine plina koje će procijenjeno ukupno odstupanje smanjiti do iznosa unutar granica procijenjenog ukupnog odstupanja. Operator transportnog sustava može, ovisno o procijenjenom ukupnom odstupanju, u jednom plinskom danu i kupovati i prodavati plin radi uravnoteženja.
Određivanje granica  procijenjenog ukupnog odstupanja 
Od 01.04.2017. granice procijenjenog ukupnog odstupanja iznose +/- 2.500.000 kWh.