Prekidi i ograničenja uslijed radova na transportnom sustavu

Objavljuju se planirani radovi koji mogu uzrokovati obustavu i/ili ograničenje korištenja kapaciteta.

Planirani radovi koji će imati utjecaj na korištenje kapaciteta transportnog sustava objavljuju se krajem tekuće kalendarske godine za iduću godinu u Godišnjem planu održavanja transportnog sustava za 2024. godinu. Objava sadržava mjesec u kojem su planirani radovi, trajanje radova, lokaciju i utjecaj na korištenje kapaciteta.

Datum planiranih radova i trajanje obustave i/ili ograničenja, objavljuje se 42 dana prije radova u Mjesečni plan obustava i ograničenja korištenja kapaciteta za 2024.godinu.

Korisnike na koje utječu obustave i/ili ograničenja korištenja kapaciteta, izravno se kontaktira. 

Upite vezane za objavu prekida i ograničenja uslijed radova na transportnom sustavu možete poslati na e-mail adresu upravljanje.sustavom@plinacro.hr.

Arhiva objava radova 2024.