Skupština, Nadzorni odbor i Revizijski odbor

SKUPŠTINA

Centar za restrukturiranje i prodaju
(CERP)

NADZORNI ODBOR

Igor Vuković, dipl.iur., predsjednik
Ilijana Krešić Rajič, dipl.iur., članica
Mario Mikulić, predstavnil radnika

REVIZIJSKI ODBOR

Igor Vuković, predsjednik
Ilko Vrankić, član
Mihovil Anđelinović, član
Ilijana Krešič Rajič, članica
Dario Konta, član