Misija, vizija i ciljevi

MISIJA
 
Operator plinskoga transportnog sustava Plinacro d.o.o. odgovoran je za:

Plinacro d.o.o. zadužen je, osim toga, i za osiguranje dugoročne sposobnosti transportnog sustava da udovolji zahtjevima za transport plina kako bi omogućio uporabu prirodnog plina kao ekološki najprihvatljivijeg energenta. 

VIZIJA
 
Plinacro želi biti cijenjen i vodeći infrastrukturni energetski subjekt plinskoga gospodarstva Republike Hrvatske te važan strateški energetski partner regije i Europske unije, koji na transparentan i društveno odgovoran način svojim vlasnicima omogućava realizaciju energetskih obveza, a korisnicima siguran i pouzdan transport prirodnog plina kao ekološki i ekonomski najprihvatljivije opcije opskrbe energijom u uvjetima otvorenog tržišta. 

CILJEVI 

Opći ciljevi:

Naturalni ciljevi:
Poslovni ciljevi:
Sljedeća tema:
Organizacija