Međunarodne aktivnosti

Međunarodne aktivnosti Plinacra sveobuhvatne su i odvijaju se na brojnim razinama, kroz tijela i radne grupe Europske unije i Energetske zajednice, a obuhvaćaju i sudjelovanje u međunarodnim projektima, izravnu suradnju sa srodnim inozemnim tvrtkama, članstvo i rad u međunarodnim stručnim udrugama te aktivno sudjelovanje na međunarodnim stručnim skupovima.
 
Značajan dio tih aktivnosti odvija se pod okriljem nadležnog Ministarstva gospodarstva i u suradnji s njim. Dok se to ranije prije svega odnosilo na rad u Energetskoj zajednici, ulaskom Hrvatske u Europsku uniju intenzivirale su se aktivnosti u nizu tijela i radnih grupa plinskog energetskog sektora Europske komisije te, nakon što je Plinacro postao njegov punopravni član, u Udruzi europskih operatora plinskog transportnog sustava (ENTSOG). 
 
Značajnu međunarodnu aktivnost Plinacro je ostvario i radom na novim dobavnim projektima među kojima se izdvajaju projekti Transjadranskog i Jadransko-jonskog plinovoda te LNG-terminala u Omišlju. U projekt Jadransko-jonskog plinovoda koji je osmislio i pokrenuo upravo Plinacro, osim Hrvatske, uključile su se i Albanija, Crna Gora i BiH, čime je postao vodeći regionalni projekt, a njegovom je pripremom Plinacro, osim spomenute međudržavne suradnje, postigao zavidnu suradnju i s nizom inozemnih tvrtki kao što su EGL, TAP, Shah Deniz 2 i Socar.
 
Najdugovječnija i najtrajnija međunarodna aktivnost Plinacra vezana je uza suradnju sa srodnim tvrtkama, ponajprije operatorima plinskih transportnih sustava. Plinacro prije svega surađuje s operatorima s čijim je sustavima povezan naš sustav, slovenskim Plinovodima (Geoplinom) i mađarskim FGSZ-om, ali i s onima s kojima se planira izravno povezivanje sustava, zajedničko sudjelovanje u projektima ili neki oblik stručne suradnje, među kojima se izdvajaju BH-Gas, Res Gas, Srbijagas, Gazprom, Gaz-System i ITG.
 
Stručnjaci Plinacra, osim u radu već navedenog ENTSOG-a, aktivno sudjeluju i u radu drugih međunarodnih stručnih udruga kao što su Međunarodna plinska unija (IGU) i Plinski centar europske ekonomske komisije Ujedinjenih naroda (UNECE Gas Centre), a zapaženo je i sudjelovanje predstavnika Plinacra na mnogobrojnim međunarodnim stručnim skupovima, konferencijama i forumima.