Registar ugovora o javnoj nabavi od 1. 1. 2018.

Registar ugovora sklopljenih od 1. siječnja 2018. godine dostupan je u Elektroničkome oglasniku javne nabave RH na adresi https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, odabirom u rubrici „Registri ugovora“.