Sektor informacijske sigurnosti, zaštitnih i općih poslova

Direktor: Ivan Radoš, dipl.ing.

Sektor informacijske sigurnosti, zaštitnih i općih poslova zadužen je za poslove informatike i informacijske sigurnosti, opće poslove, zaštitu na radu, zaštitu od požara, zaštitu okoliša, brigu o kritičnoj infrastrukturi, uključujući njezinu zaštitu i spašavanje, te za tehničku zaštitu plinovoda.
 
U nadležnosti sektora je upravljanje sigurnošću informacijskih sustava i njihovim održavanjem te briga oko mrežne, poslužiteljske i periferne opreme u Plinacru, pri čemu su svi poslovi usklađeni s normom ISO 27001. Pored toga, Sektor je zadužen za tehnički nadzor svih Plinacrovih objekata, tehničku zaštitu plinovoda, kao i opće poslove te, u skladu s ispunjavanjem važećih zakonskih propisa i internih pravilnika tvrtke, za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša.
Sljedeća tema:
Služba nabave