Cijena usluge transporta plina

Cijena usluge transporta plina određuje se sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (dalje: Metodologija) koju donosi Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: Agencija).
Agencija donosi Odluku o iznosu tarifnih stavki za transport plina (dalje: Odluka) za sve godine regulacijskog razdoblja i objavljuje ju u Narodnim novinama i na svojim mrežnim stranicama najmanje deset dana prije početka regulacijskog razdoblja.

Plinacro izračunava naknadu za korištenje transportnog sustava i naknadu za prekoračenja ugovorenog kapaciteta te obračun i račun za uslugu transporta plina Plinacro dostavlja korisniku transportnog sustava najkasnije do 15. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, u skladu s Metodologijom, Odlukom i Općim uvjetima korištenja usluge transporta plina koji čine Prilog 1. Mrežnih pravila transportnog sustava.
 
Važeća Metodologija (link), koja je u potpunoj primjeni od 1. siječnja 2021. godine, usklađena je s Uredbom NC TAR iz koje preuzima pojmove 'referentna cijena', 'rezervna cijena', 'sezonski faktor' i 'množitelj', tako da Plinacro u obračunu primjenjuje sljedeće: Iznos tarifnih stavki možete pronaći ovdje.
Referentne i rezervne cijene, odnosno cijene za godišnje i negodišnje standardne kapacitetne proizvode možete pronaći ovdje.