Antikorupcijski program

Vlada Republike Hrvatske na svojoj je sjednici, održanoj 26. studenoga 2009. godine, donijela Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010.-2012. godine kojim je obuhvaćen i Plinacro.

Plinacro je izradio i provodio akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa, kojim su definirana zaduženja i rokovi izvršenja aktivnosti i za koji je zadužen Tim za provedbu Antikorupcijskog programa Vlade RH, a plan se nastavio provoditi tijekom 2013. i 2014. godine. Time su realizirani postavljeni ciljeve kao što su jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu te stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama i afirmaciju pristupa nulte tolerancije na korupciju.