Antikorupcijski program

Ključ za učinkovito suzbijanje korupcije je podizanje svijesti svih zaposlenika te usvajanje nulte stope tolerancije na korupciju i neetičko postupanje.

Plinacro je početkom 2010. godine započeo primjenu Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2010. - 2012., koji je usvojen u cilju unapređivanja pravnog i institucionalnog okvira za učinkovito i sustavno suzbijanje korupcije. Mjere predviđene tim Akcijskim planom nastavile su se primjenjivati i nakon 2012. godine, u cilju jačanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu te stvaranja preduvjeta za uspješno sprječavanje korupcije na svim razinama i afirmaciju pristupa nulte tolerancije na korupciju.

Sukladno tome, a nastavno na novi Antikorupcijski program Vlade Republike Hrvatske za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2019. i 2020 godine, Plinacro je revidirao već integrirane mjere koje se kontinuirano primjenjuju u svakodnevnom poslovanju te donio novi Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa. Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za Plinacro d.o.o. za razdoblje od 2019. do 2020. s izvješćem o provedbi možete pogledati ovdje.