Pravila privatnosti

UVOD

Smatramo da su zaštita Vaše privatnosti i Vaših osobnih podataka vrlo važne te im pridajemo osobitu pozornost u svim poslovnim procesima. Poštujemo tajnost Vaših osobnih podataka i uvijek postupamo u skladu s važećim odredbama zakona, drugih propisa i najnovijom praksom iz područja zaštite osobnih podataka.
Ovim Pravilima želimo Vam pružiti jasne informacije o tome kako trgovačko društvo PLINACRO d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 88a, OIB: 69401829750, upisano u sudski registar trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080304171 (dalje: Plinacro) postupa s osobnim podacima s kojima stupa u kontakt te o Vašim pravima iz područja zaštite osobnih podataka.


PRAVNA REGULATIVA

Mnogi pravni propisi osiguravaju Vaše pravno na privatnost, a među njima, osobito, Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR), Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama i Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17). Također, Ustav Republike Hrvatske u članku 37. propisuje kao temeljno pravo svih fizičkih osoba pravo na zaštitu njihovih osobnih podataka (NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14).
Plinacro je uskladio svoje poslovanje s navedenim propisima i pridaje osobitu pozornost zaštiti osobnih podataka.


OSNOVNI POJMOVI

Osobni podatak je svaka informacija o fizičkoj osobi, na temelju koje se ta osoba može, izravno ili neizravno, identificirati (npr. ime, prebivalište, OIB i fotografija).
Obrada osobnih podataka predstavlja svaku aktivnost koja se provodi nad osobnim podacima (npr. prikupljanje, objava, čuvanje i brisanje).
Ispitanik je fizička osoba čiji se osobni podaci obrađuju.


OSNOVNA NAČELA

Plinacro obrađuje Vaše osobne podatke isključivo na temelju dopuštenih pravnih osnova, samo u svrhe zbog kojih su ti podaci prikupljeni, u opsegu koji je nužan te se isti brišu odnosno uništavaju nakon ostvarenja svrha zbog kojih su prikupljeni odnosno prestankom zakonske obveze čuvanja.
U nekim slučajevima za obradu će nam biti potrebna Vaša privola. Tada slobodno odlučujete da li želite dati dopuštenje za navedenu obradu i u svakom trenutku dano dopuštenje možete povući, time onemogućavajući daljnju obradu Vaših osobnih podataka. Privola ne može biti generalna i mora biti zatražena od Vas za svaku namjeravanu svrhu obrade odvojeno.
Za većinu obrada koje Plinacro provodi nije nam potrebna Vaša privola budući da postoji druga propisana obveza odnosno pravo za provođenje te obrade (npr. korištenje određenih osobnih podataka fizičkih osoba prilikom sklapanja ugovora s tim osobama).
U svakom slučaju, prilikom prikupljanja osobnih podataka obavijestit ćemo vas, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, o svrsi prikupljanja osobnih podataka, vremenskom razdoblju njihovog čuvanja te svim drugim informacijama koje su relevantne za obradu. Ove informacije bit će Vam pružene u sažetom, razumljivom i lako dostupnom obliku.


ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Pri obradi Vaših podataka posvećujemo osobitu pažnju njihovoj zaštiti od neovlaštenog pristupa te namjernog ili slučajnog uništenja ili oštećenja. U tu svrhu koristimo napredne organizacijske i tehničke mjere zaštite i donesene su interne politike koje obvezuju sve zaposlenike i garantiraju profesionalno postupanje s Vašim osobnim podacima.


IZNOŠENJE OSOBNIH PODATAKA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE I PRIJENOS TREĆIM STRANAMA

Plinacro provodi obradu osobnih podataka unutar Republike Hrvatske.
Osobni podaci se nikada nikome ne prodaju.
Kada je to naša pravna obveza ili je nužno za ostvarenje svrhe obrade, neke osobne podatke dostavljamo drugim pravnim subjektima (npr. određeni osobni podaci radnika moraju se dostaviti HZMO-u). Ti subjekti osobne podatke ne smiju koristit u druge svrhe.
Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i uobičajenoj poslovnoj praksi većine poduzeća, Plinacro ima pravo, za pojedine obrade osobnih podataka, angažirati druge pravne subjekte, koji obradu provode u ime Plinacra (npr. IT firme koje održavaju informacijske sustave, ili firme koje provode psihološka testiranja kandidata u procesu zapošljavanja). S takvim subjektima sklapaju se posebni ugovori, kojima ih se obvezuje na postupanje sukladno svim zahtjevima iz navedenih propisa i najnovijom praksom iz područja zaštite osobnih podataka, detaljno se reguliraju međusobni odnosi te se, budući da tada postoji mogućnost provođenja obrade i izvan RH, angažiraju isključivo firme čije poslovanje podliježe pravnoj primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka. Naspram Vas obradu Vaših osobnih podataka i dalje provodi isključivo Plinacro. Spomenuti subjekti osobne podatke ne mogu koristiti u druge svrhe.


SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Plinacro je imenovao Službenika za zaštitu osobnih podataka koji je neovisan i kao takav djeluje u interesu zaštite prava ispitanika i njihovih osobnih podataka.
Za sva pitanja u vezi s Vašim osobnim podacima koje Plinacro obrađuje slobodno se možete obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka, čiji su kontakt podaci javno dostupni na našoj web stranici.


KOLAČIĆI (engl. Cookies)

Kolačići predstavljaju male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vaše računalo, tablet ili mobitel prilikom posjeta web stranici. Naša web stranica koristi kolačiće u svrhu optimizacije korisničkog iskustva i prikupljanja anonimnih podataka o pristupanju našoj stranici (npr. prosječno vrijeme trajanja posjeta, najposjećeniji sadržaji i sl.). U tu svrhu, osim kolačića nužnih za funkcioniranje stranice, koristimo Google Analytics (osnovne postavke).
Plinacro ne koristi kolačiće kako bi utvrdio Vaš identitet odnosno prikupljao Vaše osobne podatke.
Ukoliko ne želite pristati na korištenje kolačića ili želite pobrisati već pohranjene kolačiće to u svakom trenutku možete učiniti u postavkama internet pretraživača kojeg koristite. Upute o promjenama postavki o kolačićima ovise o pregledniku koji koristite (Chrome, Firefox, Internet Explorer…), stoga preporučamo da na internetu pronađete upute koje se odnose na preglednik koji Vi koristite.
Onemogućavanje kolačića može dovesti do manje funkcionalnosti web stranica koje posjećujete.
Više o kolačićima možete pročitati ovdje: http://www.allaboutcookies.org/


VAŠA PRAVA

Imate pravo dobiti informacije koje se odnose na obradu Vaših osobnih podataka te zatražiti uvid i preslike Vaših osobnih podataka koje Plinacro obrađuje.
Ukoliko su neki od osobnih podataka netočni ili naknadno izmijenjeni (npr. mjesto prebivališta) imate pravo zatražiti njihov ispravak.
U slučajevima određenim Općom uredbom o zaštiti podataka imate pravo zatražiti i brisanje osobnih podataka, ograničenje njihove obrade, prenošenje drugim pravnim subjektima te uložiti prigovor na njihovu obradu.
Zahtjev za ostvarivanje prava dostavlja se Službeniku za zaštitu osobnih podataka.


NADZORNO TIJELO

Za nadzor provedbe nacionalnih propisa i propisa EU iz područja zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj nadležna je Agencija za zaštitu osobnih podataka. Ukoliko smatrate da Vam je neko od prava u vezi zaštite osobnih podataka povrijeđeno svakako Vas pozivamo da se obratite našem Službeniku za zaštitu osobnih podataka kako bi mogli utvrditi da li je zbilja došlo do povrede i eventualnu povredu otkloniti u najkraćem mogućem roku. Uvijek imate i pravo podnošenja pritužbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka.


ZAVRŠNE ODREDBE

Eventualne izmjene Pravila privatnosti bit će objavljene na internetskim stranicama Plinacra