Sektor financija i računovodstva

Direktor: Nikola Rukavina, dipl.oec.
 
U nadležnosti Sektora financija i računovodstva su poslovi financijske prirode koji su organizacijski  podijeljeni u dvije službe: Službu financija i Službu računovodstva. Poslovi financijskog računovodstva, računovodstva poreza te troškovnog i upravljačkog računovodstva osiguravaju podloge za zakonima propisane obračune, kao i za planiranje, praćenje i  analiziranje  financijskih pokazatelja poslovanja, prikupljanje, pripremu i osiguravanje informacija ekonomskog sadržaja koje su namijenjene menagmentu  u svim fazama poslovnih aktivnosti, ali i eksternim korisnicima. U odgovornosti Sektora je i upravljanje  novčanim sredstvima,  poslovi vezani uz naplatu potraživanja, nadzor troškova poslovanja, obavljanje platnog prometa,  obračun plaća i blagajničko poslovanje
 
Pored toga, vezano uz postupke javne nabave, Sektor sudjeluju u izradi natječajne dokumentacije, pregledu i ocjeni ponuda te ocjeni valjanosti bankarskih i drugih jamstava.