Ukupni rashodi

000 HRK
Godina  
2022. 411.709
2021. 424.849
2020. 405.445
2019. 381.903
2018. 382.149
2017. 384.546
2016. 378.413
2015. 401.932
2014. 444.441
2013. 466.676
2012. 548.905
2011. 561.687
Prethodna tema:
Ukupni rashodi
Sljedeća tema:
Neto dobit