Ukupni rashodi

000 HRK
Godina  
2019. 381.903
2018. 382.149
2017. 384.546
2016. 378.413
2015. 401.93
2014. 444.55
2013. 466.676
2012. 548.905
2011. 561.687
Prethodna tema:
Ukupni rashodi
Sljedeća tema:
Neto dobit