Sustav upravljanja kvalitetom

Shvaćajući važnost stalnog unapređivanja poslovnih procesa i kvalitete svoje usluge, Plinacro se u samim svojim počecima odlučio na uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015.

Norma je prihvaćena kao dobra podloga za podizanje učinkovitosti poslovanja te za trajno poboljšanje sustava kvalitete radi povećanja djelotvornosti svih poslovnih procesa, kao i zadovoljstva sve većeg broja korisnika usluge transporta prirodnog plina.

Sustav je prvi put certificiran 2003. godine te se u skladu s trajnom opredijeljenošću za visoku kvalitetu poslovanja kontinuirano poboljšava i unapređuje, o čemu svjedoče uspješno provedene recertifikacije sustava. 


 
Plinacro je 2015. godine donio odluku o daljnjem razvoju i unaprjeđenju ISO sustava te je tijekom 2016. godine uveden i uspješno certificiran sustav za upravljanje informacijskom sigurnošću u skladu s normom ISI/IEC 27001:2013Nadalje, tijekom 2016. i 2017. godine odrađene su sve pripremne radnje za certificiranje prema normi ISO 50001 (sustav za upravljanje energijom) te je Plinacro početkom 2018.g. uspješno certificiran i po toj normi.
Politika kvalitete
Energetska politika
Politika i sigurnosti informacijskog sustava


    
Sljedeća tema:
Važniji kontakti