Informacije o postupcima javne nabave

- Generalni popravak kotlovnice - MRS Zagreb jug po sistemu "ključ u ruke" PN-T-385/21-LR
29.7.2021 - Opširnije

- Godišnji servisni pregled i održavanje kotlovnica PN-T-386/21-LR
29.7.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0028314 - PN-FR-445/21/TP, OSIGURANJE OD PROFESIONALNE (UGOVORNE) ODGOVORNOSTI PN-FR-445/21/TP
28.7.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0028668 - REKONSTRUKCIJA SUSTAVA BESPREKIDNIH NAPAJANJA OPTIČKOG KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA MP PULA - SLAVNOSKI BROD PN-I-432/21-DT
27.7.2021 - Opširnije

- USLUGA SERVISNOG ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA PO GRUPAMA (6 GRUPA) PN-Z-403-404-402-405-406-407/21-AS
23.7.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0027144 - STRUČNI SIGURNOSNI NADZOR PN-Z-396/21-MB
21.7.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0056994 - USLUGE DODATNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA PN-FR-420/21-MB
19.7.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0026152 - NABAVA GORIVA PN-Z-371/21-SP
13.7.2021 - Opširnije

- OSIGURANJE IMOVINE, OD RIZIKA POTRESA, OBJEKATA U IZGRADNJI I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI PN-FR-401/21-MB
8.7.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0024509 - ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE, SKLOPOVSKE I PROGRAMSKE OPREME I APLIKACIJSKOG RJEŠENJA SUKAP SUSTAVA, PN-STU-353-21/TP PN-STU-353/21/TP
2.7.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0024396 - Intervencije na LBC uređajima magistralnih plinovoda PN-T-369-21-LR
1.7.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0024926 - REKONSTRUKCIJA PLINOVODA LUDBREG-KOPRIVNICA DN 500/50 po sistemu "ključ u ruke" PN-I-375/21-DT
25.6.2021 - Opširnije

2020/S 0F5-0022735 - ISPITIVAJE PILINOVODA POMOĆU STRUJNOG TESTERA (PCM) ZAPADNA HRVATSKA PN-T-361/21-MB
16.6.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0023032 - REKONSTRUKCIJA MP IVANIĆ - GRAD - KUTINA DN 500/50 po sistemu "ključ u ruke" PN-I-345/21-DT
8.6.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0021205 - DOBAVA I ZAMJENA AKUMULATORSKIH BATERIJA SUSTAVA BESPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-321/21-AS
1.6.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0021076 - PREVENTIVNO I INTERVENTNO ODRŽAVANJE PASIVNE OPREME OPTIČKO-KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA U DULJINI TRASA OD 1070 KM PN-STU-315/21-LR
31.5.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0020659 - PN-T-312/21/TP, GODIŠNJE ODRŽAVANJE ANALIZATORA KVALITETE PLINA PN-T-312/21/TP
26.5.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0020668 - PN-T-313/21/TP, GODIŠNJE ODRŽAVANJE PLINSKIH KROMATOGRAFA PN-T-313/21/TP
26.5.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0020983 - PROCESNI PLINOVI I CERTIFICIRANI REFERENTNI MATERIJAL ZA PLINSKE KROMATOGRAFE PN-T-314/21-DT
20.5.2021 - Opširnije

- ISPORUKA OPREME ZA REKONSTRUKCIJU MRČ KUTINA I PČ DOBROVAC PN-I-224/21-MB
19.5.2021 - Opširnije

- SERVIS, ZAMJENA I ODRŽAVANJE SIGURNOSNO REGULACIJSKE OPREME SA ZAMJENOM ORIGINALNIH REZERVNIH DIJELOVA PN-T-290/21-MB
14.5.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0018628 - DETALJNO SNIMANJE STANJA KATODNE ZAŠTITE PLINOVODA METODAMA CIPS I DCVG; KOREKTIVNO ODRŽAVANJE KATODNE ZAŠTITE NA TRASAMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-284/21-AS
11.5.2021 - Opširnije

- RADOVI REKONSTRUKCIJE PČ/MRČ KUTINA KAPACITETA 200.000 m3/h i TLAKA 50/75 bar po sistemu „ključ u ruke“ PN-I-216/21-SP
4.5.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0016714 - NABAVA SLAVINA S UGRADNJOM PN-T-255/21-MB
28.4.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0016611 - PLINOMJERI OD G 160 DO G 2500 PN-T-246/21-SP
27.4.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0016300 - Održavanje EBS-a u 2021. - 2022. godini PN-Z-237-21-LR
26.4.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0016427 - IZRADA SUO I PROVEDBA POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ ZA MP VUKOVAR-NEGOSLAVCI DN 500/50, OSIJEK -VUKOVAR DN 500/50 I SOTIN - BAČKO NOVO SELO DN 800/75 BAR PN-I-257/21-DT
21.4.2021 - Opširnije

2021/S 0F5-0014288 - GENERALNI POPRAVAK I ODRŽAVANJE KOTLOVNICA s UGRADNJOM KONDENZACIJSKIH KOTLOVA I MODULIRAJUĆIH PLAMENIKA NA OBJEKTIMA ZA ISPORUKU PLINA ŠTO UKLJUČUJE I RAD U PROSTORIMA UGROŽENIM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM po sistemu „ključ u ruke“ PN-T-198/21-LR
2.4.2021 - Opširnije

- IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI MRS DARUVAR PO SISTEMU KLJUČ U RUKE PN-I-114/21-SP
31.3.2021 - Opširnije

- PN-T-155/21/TP, PREGLED, BAŽDARENJE I SERVISIRANJE LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-155/21/TP,
23.3.2021 - Opširnije

2021/S0F5-0004599 - PN-P-037/21/TP, USLUGE VJEŠTAČENJA PN-P-037/21/TP
2.2.2021 - Opširnije

2020/S 0F5-0007783 - UREĐAJI ZA PRETVORBU OBUJMA PLINA (KOREKTORI) PN-T-732/19-012/20-AB
21.2.2020 - Opširnije

2019/S 0F5-0027152 - IMPLEMENTACIJA SIEM SUSTAVA PN-I-417/19-ŽF
8.7.2019 - Opširnije

2018/S OF5-0012745 - USLUGA TEHNIČKE PRILAGODBE I NADOGRADNJE SUSTAVA BLOKADNIH UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-264/18-MB
16.5.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0010925 - Inertizacija plinovoda transportnog plinskog sustava Plinacro-a PN-T-135-18-LR
26.4.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0005251 - Ispitivanje plinovoda pomoću strujnog testera (PCM) u Regijama Službe transporta plina Središnja, Zapadna i Južna Hrvatska PN-T-074-18-LR
1.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004867 - PN-Z-120/17-AS - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U SREDIŠNJEM POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRA; PN-Z-120/17-AS
23.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004009 - Održavanje programske i sklopovske opreme SCADA sustava PN-STU-079-18-LR
15.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0003610 - Ručna košnja trave na objektima Službe transporta plina, po grupama PN-T-026,028,035,040/18-LR
12.2.2018 - Opširnije


Arhiva