Informacije o postupcima javne nabave

2023/S 0F5-0022841 - Održavanje infrastrukture, sklopovske i programske opreme i aplikacijskog rješenja SUKAP sustava PN-STU-372/23-MHŠ
18.5.2023 - Opširnije

- RADOVI REKONSTRUKCIJE MRČ/MRS IVANIĆ GRAD po sistemu "ključ u ruke", PN-I-305/23-MB
17.5.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0021442 - KRČENJE ŠUME ZA POTREBE IZGRADNJE MAGISTRALNOG PLINOVODA ZLOBIN-BOSILJEVO DN800/100 PN-I-347/23-SP
17.5.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0020465 - IZRADA GLAVNOG PROJEKTA NA RAZINI IZVEDBENOG I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU MJERNO REDUKCIJSKE STANICE ŽABNO PN-I-315/23-AB
10.5.2023 - Opširnije

- TEHNIČKA PODRŠKA PROIZVOĐAČA I REDOVNO ODRŽAVANJE AKTIVNE MREŽNE OPREME/APLIKACIJA OPTIČKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA PN-STU-309/23-AB
3.5.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0019227 - USLUGE VJEŠTAČENJA PN-P-313/23-SP
2.5.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0018757 - Laserska detekcija propuštanja plinovoda i snimanje trasa plinovoda bespilotnom letjelicom PN-O-298/23-MHŠ
28.4.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0019664 - Turbinski i rotacijski plinomjeri PN-O-289/23-MHŠ
27.4.2023 - Opširnije

- ELEKTRIČNA ENERGIJA PN-Z-334/23-ŽF
26.4.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0020279 - Laserski detektor metana PN-T-279/23-MHŠ
25.4.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0017780 - IZRADA IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE MRS ZAGREB ZAPAD I ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE PN-I-271/23-SP
24.4.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0021329 - IZGRADNJA MP ZLOBIN - BOSILJEVO DN 800/100 "po sistemu ključ u ruke" PN-I-296/23-DT
24.4.2023 - Opširnije

- SIGURNOSNA NADOGRADNJA POSLOVNE MREŽE PN-Z-203/23-MB
19.4.2023 - Opširnije

2023/S OF5-0016843 - NADOGRADNJA VIRTUALNE INFRASTRUKTURE PN-I-237/23-MB
19.4.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0016935 - REZERVNI DIJELOVI MOTORA ZA KOMPRESORSKU STANICU VELIKA LUDINA PN-T-261/23-SP
19.4.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0016558 - IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE MJERNO REGULACIJSKOG ČVORA OKOLI I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PN-I-260/23-SP
18.4.2023 - Opširnije

2023/S F15-0018876 - ODRŽAVANJE CMS GLOBALADMIN SUSTAVA PN-Z-229/23-MHŠ
17.4.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0015265 - Ispitivanje stanja plinovoda nadzemnim metodama (PCM, CIPS-DCVG) PN-O-262/23-LR
11.4.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0017452 - Isporuka opreme za povezivanje LBC uređaja u SCADA sustav, ugradnja i puštanje u rad – 1. faza PN-I-151/23-MHŠ
7.4.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0014932 - Održavanje EBS-a u 2023. - 2024. godini PN-Z-190/23-LR
7.4.2023 - Opširnije

2023/S F15-0022806 - Nadogradnja sustava SIMONE Net Schedule Management modulom i prilagodba pomoćnih aplikacija SCADA PN-I-248/23-MHŠ
5.4.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0014194 - NADOGRADNJA SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE PN-Z-272/23-AS
4.4.2023 - Opširnije

2023/S OBP-01260 - GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI RADOVI U RTP PN-T-187,199,207,215/23-MB
30.3.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0012543 - NADZORNI SOFTVER PROCESNE MREŽE PN-I-221/23-ŽF
23.3.2023 - Opširnije

- ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA OBJEKATA U REGIJAMA SLUŽBE TRANSPORTA PLINA, PO GRUPAMA PREDMETA NABAVE: GRUPA A: - 185 - Regija zapadna i južna Hrvatska, GRUPA B: - 189 – Regija sjeverna Hrvatska, GRUPA C: - 195 - Regija središnja Hrvatska, GRUPA D: - 201 – Regija istočna Hrvatska PN-T-185-189-195-201/23-SP
22.3.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0012287 - NABAVA TERETNIH VOZILA PN-T-172/23-SP
22.3.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0017038 - Usluga sigurnosnog operativnog centra (SOC) PN-Z-210/23-MHŠ
17.3.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0012008 - OBILJEŽAVANJE TRASA I KORIDORA CJEVOVODA STP-a, PO GRUPAMA KAKO SLIJEDI: GRUPA A – 086 – REGIJA SJEVERNA HRVATSKA; GRUPA B – 098 – REGIJA ZAPADNA I JUŽNA HRVATSKA; GRUPA C – 099 – REGIJA ISTOČNA HRVATSKA; GRUPA D – 102 – REGIJA SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-086,098,099,102/23-LR
13.3.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0011992 - GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE PROCESNIH RAČUNALA I PRIPADAJUĆIH SUSTAVA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-O-188/23-ŽF
8.3.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0011120 - Istovar, manipulacija, slaganje u hrpe i skladištenje čeličnih cijevi za magistralni plinovod Zlobin - Bosiljevo DN 800/100 PN-I-223/23-DT
8.3.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0011526 - GODIŠNJI PREGLED, BAŽDARENJE I SERVISIRANJE LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-O-171/23-DT
2.3.2023 - Opširnije

- STROJARSKO ODRŽAVANJE U REGIJAMA SLUŽBE TRANSPORTA PLINA, PO GRUPAMA PREDMETA NABAVE: Regija sjeverna Hrvatska, Regija istočna Hrvatska, Regija središnja Hrvatska PN-T-114-143-144/23-SP
2.3.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0009067 - Kompresorsko ulje i motorno ulje za waukesha motore PN-T-134,135/23-MHŠ
1.3.2023 - Opširnije

- IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA, ELABORATA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA MP KOZARAC - SLOBODNICA DN 800/75 PN-I-216/23-ŽF
1.3.2023 - Opširnije

- KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA PLINOVODA SLUŽBE TRANSPORTA PLINA: Regija zapadna i južna Hrvatska, Kompresorska stanica Velika Ludina, Regija istočna Hrvatska, Regija sjeverna Hrvatska,Regija središnja Hrvatska PN-T-043-052-056-062-069/23-SP
27.2.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0006717 - PUNJENJE MALIH NADZEMNIH SPREMNIKA UNP-om (SMJESA PROPANA I BUTANA) ZA POTREBE POGONSKIH OBJEKATA PLINACRO-a U REGIJ ISTOČNA HRVATSKA I REGIJI ZAPADNA I JUŽNA HRVATSKA PN-T-039/23-LR
15.2.2023 - Opširnije


Arhiva