Informacije o postupcima javne nabave

2023/S 0F5-0051556 - USLUGE PODATKOVNOG POVEZIVANJA (VPN-L2-MPLS USLUGE) PN-Z-641/23-SP
6.12.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0051245 - USLUGA ČIŠĆENJA U POSLOVNOM OBJEKTU SAVSKA CESTA 88a, ZAGREB PN-Z-667/23-AS
5.12.2023 - Opširnije

- Radovi rekonstrukcije rezervnog dispečerskog centra u Ivanić Gradu po sistemu "ključ u ruke" PN-I-639/23-MHŠ
20.11.2023 - Opširnije

- IZRADA, ISPORUKA, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE KONTEJNERSKIH MRS 1 x 4 000 m3/h, 50 bar (za lokacije Končanica i Veliki Grđevac) i kontejnerske MRS 1 x 150 m3/h, 100 bar (za lokaciju Bobuši) PN-I-589/23-MB
15.11.2023 - Opširnije

2023/0F5-0048070 - OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA PN-FR-660/23-MB
15.11.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0047782 - NADOGRADNJA SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE MRS KOPRIVNICA II I MRS VINKOVCI PN-Z-626/23-AS
13.11.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0047081 - SANITARNA ZAŠTITA I UNIŠTAVANJE KOROVA U POSLOVNIM PROSTORIMA I OBJEKTIMA PLINACRO-A PN-Z-594/23-SP
7.11.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0046070 - USLUGA SERVISNOG ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA U OVLAŠTENIM SERVISIMA PO GRUPAMA GR A 607-MITSUBISHI, GR B 608–VW I ŠKODA, GR C 609–CITROEN, GR D 610-FORD, GR E 611–OPEL, GR F 612-FIAT PN-Z-607-608-609-610-611-612/23-AS
31.10.2023 - Opširnije

2023/S F22-0045079 - USLUGE PRAVNIH SAVJETA PN-P-600/23-MB
25.10.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0044870 - USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJI PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - ROGATEC PN-PK-591/23-ŽF
24.10.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0044001 - IZRADA ELABORATA U SVRHU EVIDENTIRANJA STVARNOG STANJA I POLOŽAJA OBJEKATA PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA PN-I-580/23-HV
19.10.2023 - Opširnije

2023/S F15-0049535. - TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE AMS SUSTAVA PN-O-549/23-AB
17.10.2023 - Opširnije

2023/S F15-0049354. - ODRŽAVANJE SUSTAVA GIS TE LICENČNO ODRŽAVANJE ESRI ARCGIS LICENCI SA PREMIUM TEHNIČKOM PODRŠKOM 2024 PN-Z-461/23-AB
11.10.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0042537 - USLUGA PREPUMPAVANJA PLINA KOMPRESOROM PN-T-468/23-ŽF
11.10.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0042019 - ODRŽAVANJE ELEKTROINSTALACIJA POSLOVNIH OBJEKATA PN-O-542/23-MB
9.10.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0043836 - SNIMANJE STANJA STIJENKI PLINOVODA - IN LINE INSPEKCIJA PN-O-573-23-MHŠ
5.10.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0041499 - PROCESNI PLINOVI I CERTIFICIRANI REFERENTNI MATERIJAL ZA PLINSKE KROMATOGRAFE PN-O-546/23-ŽF
4.10.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0041099 - Nadzor strojarsko–montažnih radova i radova zavarivanja u STP-u PN-T-502/23-MHŠ
3.10.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0039843 - GEODETSKE USLUGE NA OBJEKTIMA SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-503/23-SP
21.9.2023 - Opširnije

2023/S F15-0045648. - PRILAGODBA GLAVNIH PROJEKATA MAGISTRALNIH PLINOVODA BOSILJEVO – SISAK DN 800/100 I KOZARAC – SISAK DN 800/100 NOVOJ ZAKONSKOJ REGULATIVI PN-I-494/23-AB
21.9.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0038486 - USL ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA HIGIJENE U PO SORTS U 2024.g. po gr-GR A-492-REG ZAP I JUŽ HR,GR B-505-REG SJEV HR,GR C-508-REG SRED HR,GR D-509-REG IST HR,GR E-521-PO IVANIĆ G.,GR F-527-PO KS V. LUDINA PN-T-492-505-508-509-521-527/23-AS
12.9.2023 - Opširnije

2023/S OF5-0038309 - INTERVENTNI STROJARSKO MONTAŽNI POPRAVCI NA PLINSKOM TRANSPORTNOM SUSTAVU PN-T-504/23-MB
11.9.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0038119 - REDOVNO ODRŽAVANJE MOTORA I KOMPRESORA NA KS1 VELIKA LUDINA PN-T-431/23-LR
8.9.2023 - Opširnije

- Radovi rekonstrukcije MRS Zagreb Jug, linija za GPZ po sistemu "ključ u ruke" PN-I-490/23-LR
5.9.2023 - Opširnije

2023/S 0F5-0025060 - KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA PLINOVODA REGIJE ISTOČNA HRVATSKA PN-T-356/23-SP
13.6.2023 - Opširnije


Arhiva