Informacije o postupcima javne nabave

2022/S 0F5-0038686 - USLUGA SERVISNOG ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA PO GRUPAMA: GRUPA A) 584 - MITSUBISHI VOZILA, GRUPA B) 586 – VW I ŠKODA VOZILA, GRUPA C) 590 – CITROEN VOZILA, GRUPA D) 589 – FORD VOZILA, GRUPA E) 588 – OPEL VOZILA, GRUPA F) 587 - FIAT VOZILA PN-Z-584-586-590-589-588-587/22-AS
30.9.2022 - Opširnije

- Usluga integriranog upravljanja klijentskom i ispisnom infrastrukturom 2022 PN-Z-509/22-MB
29.9.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0038357 - PROCESNI PLINOVI I CERTIFICIRANI REFERENTNI MATERIJAL ZA PLINSKE KROMATOGRAFE PN-O-585/22-ŽF
28.9.2022 - Opširnije

- NABAVA ČELIČNIH PLINOVODNIH CIJEVI ZA MP ZLOBIN-BOSILJEVO DN 800/100 PN-I-581/22-DT
19.9.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0036770 - SOLARNA ELEKTRANA ZA VLASTITU POTROŠNJU U POSLOVNOM OBJEKTU SAVSKA CESTA 88A, ZAGREB, koja obuhvaća isporuku, ugradnju, puštanje u rad i servisnu intervenciju PN-Z-567/22-MB
16.9.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0037561 - Isporuka, ugradnja i puštanje u rad kromatografa C6+ na MRS Sisak PN-I-534/22-DT
14.9.2022 - Opširnije

2022/A 0F5-0035832 - ULOŠCI PREČISTAČA PRIRODNOG PLIMA U MRS-U PN-T-460/22-MB
9.9.2022 - Opširnije

2022/S F22-0033903 - USLUGE PRAVNIH SAVJETA PN-P-502/22-MB
25.8.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0033986 - IZRADA GEODETSKIH ELABORATA U SVRHU RJEŠAVANJA IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA PN-I-488/22-SP
25.8.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0033138 - GODIŠNJI PREGLED, POPRAVAK KOTLOVNICA I INTERVENCIJE PN-O-451/22-LR
19.8.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0032945 - ODRŽAVANJE SKLOPOVSKE OPREME TE PROGRAMSKE PODRŠKE SUSTAVA KATODNE ZAŠTITE PN-T-498/22-MB
17.8.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0031905 - GODIŠNJE ODRŽAVANJE PLINSKIH KROMATOGRAFA PN-O-419/22-DT
2.8.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0031909 - GODIŠNJE ODRŽAVANJE ANALIZATORA KVALITETE PLINA PN-O-418/22-DT
2.8.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0029834 - IZRADA INVESTICIJSKOG ZAHTJEVA ZA INTERKONEKCIJSKI PLINOVOD HRVATSKA - SLOVENIJA (LUČKO-ZABOK-ROGATEC) PN-I-489/22-ŽF
22.7.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0027682 - STROJARSKO ODRŽAVANJE U REGIJI SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-427/22-SP
12.7.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0027838 - GEODETSKE USLUGE NA OBJEKTIMA SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-430/22-SP
12.7.2022 - Opširnije

- PROJEKTIRANJE, ISPORUKA I UGRADNJA OPREME ZA REKONSTRUKCIJU SUSTAVA KATODNE ZAŠTITE I NADOGRADNJA SUSTAVA KATODNE ZAŠTITE PN-I-335/22-ŽF
5.7.2022 - Opširnije

- REKONSTRUKCIJA BLOKADNO-ISPUHIVAČKE STANICE STARI JANKOVCI U ULAZNU MJERNU STANICU PO SISTEMU „KLJUČ U RUKE“ PN-I-396/22-ŽF
30.6.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0025643 - KRCENJE RALINJA I KOSNJA TRAVE NA TRASAMA RTP ZAPADNA HRVATSKA PN-T-444/22-MB
30.6.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0023883 - DOBAVA I ZAMJENA AKUMULATORSKIH BATERIJA SUSTAVA BESPREKIDNIH NAPAJANJA PN-O-366/22-LR
14.6.2022 - Opširnije

- PROŠIRENJE SUSTAVA ZA NADZOR I ANALIZU MREŽE PN-I-377/22-MB
10.6.2022 - Opširnije

2022/ 0BP-01720 - USLUGA UMJERAVANJA, SERVISA I POPRAVKA DETEKTORA PROPUŠTANJA PLINA TIP AUTOFIM I LEAK SURVEYOUR TE PUNJENJE BOCA VODIKA ZA ISTO PN-T-372/22-AS
2.6.2022 - Opširnije

2022/ 0BP-01711 - SERVIS, POPRAVAK, KALIBRACIJA I UMJERAVANJE EKSPLOZIMETARA PAC EX 2, MULTIWARN II, MINIWARN B, MULTI DETEKTOR X-AM 7000 I X-AM 500 PN-T-371/22-AS
1.6.2022 - Opširnije

2022/S 0F5-0021980 - REKONSTRUKCIJA PČ IVANJA REKA po sistemu "ključ u ruke" PN-I-328/22-DT
18.5.2022 - Opširnije

- FUNKCIONALNA MIGRACIJA PIS-a U SaaS OBLAK I KORIŠTENJE SaaS PRETPLATE PN-Z-159/22-MB
30.3.2022 - Opširnije

PN-T-139,166,185/22-MB - GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI RADOVI U REGIJAMA SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-139,166,185/22-MB
17.3.2022 - Opširnije

2021/S 0F5-0027144 - STRUČNI SIGURNOSNI NADZOR PN-Z-396/21-MB
21.7.2021 - Opširnije

2021/S0F5-0004599 - PN-P-037/21/TP, USLUGE VJEŠTAČENJA PN-P-037/21/TP
2.2.2021 - Opširnije

2020/S 0F5-0007783 - UREĐAJI ZA PRETVORBU OBUJMA PLINA (KOREKTORI) PN-T-732/19-012/20-AB
21.2.2020 - Opširnije

2019/S 0F5-0027152 - IMPLEMENTACIJA SIEM SUSTAVA PN-I-417/19-ŽF
8.7.2019 - Opširnije

2018/S OF5-0012745 - USLUGA TEHNIČKE PRILAGODBE I NADOGRADNJE SUSTAVA BLOKADNIH UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-264/18-MB
16.5.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0010925 - Inertizacija plinovoda transportnog plinskog sustava Plinacro-a PN-T-135-18-LR
26.4.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0005251 - Ispitivanje plinovoda pomoću strujnog testera (PCM) u Regijama Službe transporta plina Središnja, Zapadna i Južna Hrvatska PN-T-074-18-LR
1.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004867 - PN-Z-120/17-AS - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U SREDIŠNJEM POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRA; PN-Z-120/17-AS
23.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004009 - Održavanje programske i sklopovske opreme SCADA sustava PN-STU-079-18-LR
15.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0003610 - Ručna košnja trave na objektima Službe transporta plina, po grupama PN-T-026,028,035,040/18-LR
12.2.2018 - Opširnije


Arhiva