Informacije o postupcima javne nabave

2020/S 0F5-0013203 - AKTIVNA MREŽNA OPREMA ZA PLINOVOD ZLOBIN - OMIŠALJ PN-I-226/20-AB
31.3.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0013065 - PN-T-203/20/TP, PERIODIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE OPREME, INSTALACIJA I OBJEKATA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA PN-T-203-20-TP PN-T-203/20/TP
31.3.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0012346 - PLINOMJERI OD G 250 DO G 2500 PN-T-214/20-SP
24.3.2020 - Opširnije

2020/S0F5-0011627 - USLUGA SIGURNOSNOG OPERATIVNOG CENTRA ( SOC) PN-Z-162/20-MB
18.3.2020 - Opširnije

- PN-T-147/20/TP, GODIŠNJI PREGLED, BAŽDARENJE I SERVISIRANJE LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-147/20/TP
17.3.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0011178 - GEODETSKE USLUGE NA OBJEKTIMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-183/20-SP
16.3.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0011618 - STROJARSKO ODRŽAVANJE U REGIJAMA STP-A po grupama predmta nabave: GRUPA REGIJA SREDIŠNJA HR (206) I GRUPA REGIJA ISTOČNA HR (207) PN-T-206/207/20-DT
16.3.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0011045 - KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA PLINOVODA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PO GRUPAMA PN-T-077-089-095-102-119/20-SP
13.3.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0010588 - NADOGRADNJA SUSTAVA ZA IZRADU PRIČUVNIH KOPIJA PODATAKA ARCSERVE PN-I-125-20-LR
11.3.2020 - Opširnije

- NADOGRADNJA SIGURNOSTI VIRTUALNE OKOLINE PN-I-161/20-MB
6.3.2020 - Opširnije

- NADOGRADNJA SIGURNOSTI KORPORATIVNE MREŽE PN-I-165/20-MB
5.3.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0011368 - ISPITIVANJE PLINOVODA POMOĆU STRUJNOG TESTERA (PCM) U REGIJAMA STP-a PN-T-134/20-DT
3.3.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0008779 - AKTIVNA MREŽNA OPREMA 10G ZA POSLOVNI OBJEKT KUTINA PN-I-106-20-LR
28.2.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0008352 - RUČNA KOŠNJA TRAVE NA OBJEKTIMA SEKTROA TRANSPORTA PLINA (4 GRUPE PREDMETNE NABAVE) PN-T-087-090-097-112/20-AS
26.2.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0008152 - ULOŠCI PREČISTAČA PRIRODNOG PLINA U MRS-u PN-T-46/20-MB
25.2.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0007783 - UREĐAJI ZA PRETVORBU OBUJMA PLINA (KOREKTORI) PN-T-732/19-012/20-AB
21.2.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0008287 - CIJEVI PREMA API 5L PN-T-113/20-DT
21.2.2020 - Opširnije

- PN-T-091/20/TP, GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE PROCESNIH RAČUNALA I PRIPADAJUĆIH SUSTAVA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-091/20/TP
20.2.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0007302 - IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA MEĐUNARODNI PLINOVOD ZAGVOZD - IMOTSKI - POSUŠJE DN 500/75 S PRIPADAJUĆIM NADZEMNIM OBJEKTIMA PN-I-069/20-DT
13.2.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0005673 - Usluga korištenja internetske platforme za rezervaciju kapaciteta na interkonekciji Donji Miholjac - Dravaszerdahely plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske PN-STU-025/20-LR
7.2.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0004613 - Obnova licenci i godišnje podrške proizvođača za komponente OKS i SUKAP sustava PN-STU-008-20-LR
31.1.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0004633 - Licenčno održavanje i podrška za HCL WS portal PN-STU-028-20-LR
31.1.2020 - Opširnije

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3616207 - OBNOVA ORACLE LICENCI ZA 2020. GODINU PN-Z-004/20-VLB
31.1.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0003402 - OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA PN-Z-755/19-SP
24.1.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0000597 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U SREDIŠNJEM POSLOVNOM OBJEKTU PLINACA, SAVSKA 88A, ZAGREB PN-Z-725/19-AS
8.1.2020 - Opširnije

- PN-Z-736/19/TP, PRUŽANJE ZAŠTITARSKIH I VATROGASNIH USLUGA NA OBJEKTIMA PLINACRO-a PN-Z-736/19/TP
7.1.2020 - Opširnije

2020/S 0F5-0000267 - SNIMANJE STANJA STJENKI PLINOVODA - IN LIN INSPEKCIJA PN-T-678/19-AS
3.1.2020 - Opširnije

2019/S 0F5-0027152 - IMPLEMENTACIJA SIEM SUSTAVA PN-I-417/19-ŽF
8.7.2019 - Opširnije

2018/S OF5-0012745 - USLUGA TEHNIČKE PRILAGODBE I NADOGRADNJE SUSTAVA BLOKADNIH UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-264/18-MB
16.5.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0010925 - Inertizacija plinovoda transportnog plinskog sustava Plinacro-a PN-T-135-18-LR
26.4.2018 - Opširnije

- IZGRADNJA MAGISTRALNOG PLINOVODA ZLOBIN - OMIŠALJ DN 1000/100 PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE" (Construction of the main gas pipeline Zlobin - Omišalj DN 1000/100 on a “turn-key” basis) PN-I-063/18-ŽF
29.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0005251 - Ispitivanje plinovoda pomoću strujnog testera (PCM) u Regijama Službe transporta plina Središnja, Zapadna i Južna Hrvatska PN-T-074-18-LR
1.3.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004867 - PN-Z-120/17-AS - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U SREDIŠNJEM POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRA; PN-Z-120/17-AS
23.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0004009 - Održavanje programske i sklopovske opreme SCADA sustava PN-STU-079-18-LR
15.2.2018 - Opširnije

2018/S 0F5-0003610 - Ručna košnja trave na objektima Službe transporta plina, po grupama PN-T-026,028,035,040/18-LR
12.2.2018 - Opširnije


Arhiva