Optičko-komunikacijski sustav

Društvo PLINACRO d.o.o. u svom vlasništvu posjeduje svjetlovodnu  infrastrukturu izgrađenu u svrhu nadzora i upravljanja transportnim sustavom plinovoda, dok je društvo ODAŠILJAČI i VEZE d.o.o. ovlašteno i registrirano za pružanje telekomunikacijskih usluga na području RH te u svom vlasništvu posjeduje prijenosne sustave koji se baziraju na DWDM i tehnologiji mikrovalnih veza..

Društva PLINACRO d.o.o. i ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o. na telekomunikacijskom tržištu zajednički nude razne usluge dvosmjernog prijenosa podataka stalne brzine kako slijedi: Sustavom svjetlovodnih veza omogućeno je:
Osobe za kontakt vezano uz davanje prijenosnih kapaciteta u zakup:

PLINACRO d.o.o.
Ivana Marković
Direktorica Sektora upravljanja transportnim sustavom i prodaje transportnih kapaciteta
E-mail: 
Tel: +385 1 6301 720
Fax: +385 1 6301 788

ODAŠILJAČI i VEZE d.o.o.
Marko Serdarević
Voditelj odjela telekomunikacijske mreže
E-mail:
Tel: + 385 1 6186 140
Fax: +385 1 6186 012