Etičko povjerenstvo

Irena Duvančić, predsjednica
Iva Juretić, članica
Franjo Balija, član

Adresa elektroničke pošte:

Etički kodeks Plinacra d.o.o.