Etičko povjerenstvo

Marina Šanko, predsjednica povjerenstva
Marija Knežević, članica
Mihael Slunjski, član

Adresa elektroničke pošte:

Etički kodeks Plinacra d.o.o.