Etičko povjerenstvo

Marija Knežeić, članica
Iva Juretić, članica
Franjo Balija, član

Adresa elektroničke pošte:

Etički kodeks Plinacra d.o.o.