Ukupni prihodi

u 000 HRK
Godina  
2022. 563.095
2021. 504.460
2020. 381.937
2019. 399.376
2018. 477.497
2017. 655.900
2016. 601.557
2015. 525.054
2014. 573.362
2013. 619.473
2012. 631.767
2011. 633.565
Sljedeća tema:
Bruto dobit