Kozarac – Sisak

Plinovod Kozarac - Sisak DN 800/100 bar predstavlja zatvoreni tehnološki sustav izgrađen od čeličnih cijevi nazivnog promjera DN 800 te je dimenzioniran u skladu s radnim tlakom od 100 bar. Cijelom svojom dužinom plinovod se izvodi kao podzemna instalacija s izuzetkom gradnje nadzemnih objekata na mjestima ugradnje blokadno-ispuhivačkih stanica (BIS) te plinskih čvorova (PČ). Magistralni plinovod bit će položen na području Sisačko-moslavačke županije, a prolazit će kroz općinu Popovaču i grad Sisak u koridoru postojećih magistralnih plinovoda Popovača - Sisak DN 500/50 i DN 150/50. Početna točka magistralnog plinovoda nalazi se u plinskom čvoru (PČ) Kozarac II. Završna točka magistralnog plinovoda nalazit će se u krugu budućeg proširenja postojeće mjerno-redukcijske stanice MRS Sisak, budućeg plinskog čvora (PČ) Sisak. Dužina plinovoda iznosit će cca 21 km.

Planirani zahvat u prostoru obuhvaća:  
Planirani završetak izgradnje: 2. kvartal 2026. godine
Napomena: Financira Europska unija - NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorovi i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.