Objava informacija prema poglavlju VIII. Uredbe Komisije (EU) 2017/460 - članak 29. i članak 30.

 
 
Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu: Agencija) je dana 8. srpnja 2020. godine donijela novu Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki (u daljnjem tekstu: Metodologija).

Agencija je na sjednici Upravnog vijeća 14. rujna 2022. godine donijela novu Odluku o iznosu tarifnih stavki za transport plina za godine trećeg regulacijskog razdoblja (2022-2025) (NN 108/22; u daljnjem tekstu: Odluka) koja stupa na snagu 01. listopada 2022. godine. Stupanjem na snagu prestaje važiti prethodna Odluka o iznosu tarifnih stavki (NN 147/20). 
Novu odluku možete pronaći ovdje.


INFORMACIJE KOJE TREBA OBJAVITI PRIJE GODIŠNJE AUKCIJE GODIŠNJEG KAPACITETA
Art. 29 (a) Informacije za standardne kapacitetne proizvode za stalni kapacitet (rezervne cijene, množitelje, sezonske faktore, itd.) PROIZVODI ZA STALNI KAPACITET
Art. 29 (b) Informacije za standardne kapacitetne proizvode za prekidivi kapacitet (rezervne cijene i procjena vjerojatnosti prekida) PROIZVODI ZA PREKIDIVI KAPACITET
 
INFORMACIJE KOJE TREBA OBJAVITI PRIJE TARIFNOG RAZDOBLJA
Art. 30 (1)(a) Informacije o parametrima upotrijebljenima u primjenjenoj metodologiji za utvrđivanje referentne cijene koji se odnose na tehničke karakteristike transportnog sustava TEHNIČKI PARAMETRI
Art. 30 (1)(b)(i) Informacije o dopuštenom i/ili ciljanom prihodu DOZVOLJENI PRIHOD
Art. 30 (1)(b)(ii) Informacije povezane s promjenama prihoda PROMJENE PRIHODA
Art. 30 (1)(b)(iii) Informacije o sljedećim parametrima: vrste imovine, trošak kapitala, kapitalni i operativni rashodi, mehanizmi za poticaje i ciljevi učinkovitosti, indeksi inflacije PARAMETRI PRIHODA
Art. 30 (1)(b)(iv,v) Informacije o prihodu iz transportnih usluga i  sljedeće odnose za prihod; kapacitetni i robni, ulazni i izlazni i unutarsustavni i međusustavni PRIHOD IZ TRANSPORTNIH USLUGA
Art. 30 (1)(b)(vi) Informacije povezane s prethodnim tarifnim razdobljem u pogledu usklađivanja regulatornog računa MEHANIZMI USKLAĐIVANJA
Art. 30 (1)(b)(vii) Informacije o planiranoj upotrebi aukcijeske premije AUKCIJSKA PREMIJA
Art. 30 (1)(c) Informacije o transportnim i netransportnim tarifama, zajedno s relevantnim informacijama koje se odnose na to kako su te tarife određene TRANSPORTNE I NETRANSPORTNE TARIFE
Art. 30 (2)(a) Informacije o razlikama u razini transportnih tarifa RAZLIKE U RAZINI TRANSPORTNIH TARIFA
Art. 30 (2)(b) Pojednostavljeni tarifni model, redovito ažuriran, s objašnjenjem kako se koristi, na temelju kojeg korisnici mreže mogu izračunati primjenjive transportne tarife u trenutačnom tarifnom razdoblju i procijeniti njihovo kretanje nakon tog tarifnog razdoblja POJEDNOSTAVLJENI TARIFNI MODEL