Zahtjev za sponzorstvoZahtjevi za sponzorstva zaprimaju se tijekom cijele godine, a potrebno ih je poslati, u pravilu, najmanje 30 dana prije planiranog datuma održavanja događaja ili pokretanja projekta.

Programska područja u sklopu kojih je moguće podnošenje zahtjeva za sponzorstvo su:
  1. Umjetnost, kultura i kulturna baština (poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, očuvanje nacionalne i lokalne kulturne baštine, pomoć nadarenim umjetnicima i promocija hrvatske kulture u svijetu)
  2. Znanost (znanstveno-istraživački projekti, razvojni projekti, održavanje znanstvenih i stručnih  skupova, poticanje izvrsnosti)
  3. Odgoj i obrazovanje (edukacijski i obrazovni projekti i programi namijenjeni djeci i mladima do 25 godina starosti)
  4. Sport (poticanje i promicanje tjelesne kulture i sportskih aktivnosti, posebno aktivnosti djece i mladih i za djecu i mlade, unaprijeđenje zdravlja)
  5. Humanitarni rad i zaštita ljudskih prava (zaštita i promicanje zdravlja, pomoć oboljelima, podrška osobama s invaliditetom, zaštita prava socijalno ugroženih skupina te marginaliziranih i zapostavljenih skupina stanovnika)
 Plinacro neće sponzorirati:
Zahtjevi se šalju na adresu:
Plinacro d.o.o.
Savska cesta 88a
10000 Zagreb

s naznakom: Zahtjev za sponzorstvo
 
Ili elektronskim putem na: 
 
Zahtjevu je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

Osnovni kriteriji za odluku o odobravanju sponzorstva su:

Razmatrat će se samo zahtjevi koji sadrže potpunu i urednu dokumentaciju. U slučaju primitka zahtjeva koji ne sadrži potpunu i urednu dokumentaciju, Plinacro neće biti dužan podnositelja zahtjeva pozvati na dopunu zahtjeva.
 
Plinacro ima mogućnost odobriti i djelomično ispunjenje zahtjeva (npr. dodjelu sponzorstva u nižem iznosu od zatraženog).
 
U slučaju djelomičnog ili cjelovitog prihvaćanja zahtjeva za sponzorstvo, Plinacro će pozvati podnositelja zahtjeva na sklapanje ugovora o sponzorstvu. U slučaju neprihvaćanja zahtjeva za sponzorstvo, Plinacro će o istome obavijestiti podnositelja zahtjeva.

U slučaju sponzorstva projekta/programa udruge, Plinacro će prije sklapanja ugovora o sponzorstvu od odabranog podnositelja zahtjeva tražiti na uvid sljedeću dokumentaciju:
Plinacro neće biti dužan sklopiti ugovor o sponzorstvu s odabranim podnositeljem zahtjeva koji ne dostavi traženu dokumentaciju.
 
U slučaju dodatnih pitanja, prijavitelji se mogu obratiti Plinacru na sljedeću adresu elektroničke pošte:

Temeljem ovog javnog poziva ne postoji pravo na dodjelu sponzorstva, a Plinacro, i nakon odabira podnositelja zahtjeva, sve do sklapanja ugovora, zadržava pravo ne dodijeliti sponzorstvo niti jednom od prijavljenih projekata ili programa.
 
Popis sklopljenih ugovora o sponzorstvu s popisom korisnika objavljuje se na web stranicama Plinacra.
 
 
Obrazac zahtjeva za sponzorstvo
Pravilnik o donacijama i sponzorstvima u Plinacru