Zabok – Lučko

Plinovod Zabok - Lučko DN 700/75 bar predstavlja zatvoreni tehnološki sustav izgrađen od čeličnih cijevi nazivnog promjera DN 700 te je dimenzioniran u skladu s radnim tlakom od 75 bar. Cijelom svojom dužinom plinovod se izvodi kao podzemna instalacija s izuzetkom gradnje nadzemnih objekata na mjestima ugradnje blokadnih stanica (BS), međučistačkih stanica (MČS) te plinskih čvorova (PČ). Prolazit će područjem Krapinsko - zagorske županije odnosno područjem gradova Zaboka i Oroslavja, zatim područjem Zagrebačke županije odnosno područjem općina Jakovlje i Bistra, gradova Zaprešića i Svete Nedelje te područjem grada Zagreba. Trasa planiranog plinovoda duga je 36 km i predviđeno je da se gotovo u cijelosti nalazi u koridoru postojećeg magistralnog plinovoda Zabok - Zagreb DN 500/50 bar i magistralnog plinovoda Zagreb zapad - istok DN 500/50 bar.

Planirani zahvat obuhvaća:
Planirani završetak izgradnje: 2. kvartal 2026. godine
Napomena: Financira Europska unija - NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorovi i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
Prethodna tema:
Zabok – Lučko