Natječaji za posao

 • PLINACRO d.o.o. dana 16.4.2024. raspisuje javni natječaj za prijem u radni odnos na sljedeće radno mjesto u :
   
  1. SEKTORU FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA, SLUŽBI FINANCIJA
   PJ LIKVIDATURE OBRAČUNSKIH POSLOVA I OSIGURANJA
   
  1.1. REFERENT/ICA SPECIJALIST/ICA (62-00)- 1 izvršitelj/ica  
   
   
  2. SEKTOR INFORMACIJSKE SIGURNOSTI, ZAŠTITNIH I OPĆIH POSLOVA
  SLUŽBA OPĆIH I ZAŠTITNIH POSLOVA, PJ OPĆIH POSLOVA
   
  2.1. REFERENT/ICA I (62-15) - 1 izvršitelj/ica
  
Arhiva ranijih natječaja za zapošljavanje.