Natječaji za posao

Plinacro d.o.o. dana 3. 10. 2019. godine raspisuje javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto u Sektoru financija i računovodstva, Službi računovodstva, PJ Sintetičkog računovodstva i poreza


Upite vezane uz kadrovska pitanja, možete uputiti na e-mail adresu   

Arhiva ranijih natječaja za zapošljavanje.