Arhiva ranijih natječaja za zapošljavanje

 • PLINACRO d.o.o. dana 16.4.2024. raspisuje javni natječaj za prijem u radni odnos na sljedeće radno mjesto u : 1. SEKTORU FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA, SLUŽBI FINANCIJA, PJ LIKVIDATURE OBRAČUNSKIH POSLOVA I OSIGURANJA -1.1. REFERENT/ICA SPECIJALIST/ICA (62-00)- 1 izvršitelj/ica 
2. SEKTOR INFORMACIJSKE SIGURNOSTI, ZAŠTITNIH I OPĆIH POSLOVA
SLUŽBA OPĆIH I ZAŠTITNIH POSLOVA, PJ OPĆIH POSLOVA - 2.1. REFERENT/ICA I (62-15) - 1 izvršitelj/ica
1. SEKTOR ODRŽAVANJA I RAZVOJA TRANSPORTNOG SUSTAVA, SLUŽBA RAZVOJA I INVESTICIJA, PJ GEODETSKIH POSLOVA - INŽENJER/KA I (41-55)- 1 izvršitelj/ica
2. PJ RAZVOJA I INVESTICIJA - INŽENJER/KA SPECIJALIST/ICA I (41-15)- 1 izvršitelj/ica
SLUŽBI PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA
PJ PRAVNIH POSLOVA
PRIPRAVNIK/ICA (90-10) -1 izvršitelj/ica
SEKTOR TEHNOLOŠKOG I KOMERCIJALNOG UPRAVLJANJA TRANSPORTNIM SUSTAVOM, SLUŽBA KOMERCIJALNOG UPRAVLJANJA, PJ KOMERCIJALNI UPRAVLJAČKI CENTAR
1. DISPEČER (52-35) -   2 izvršitelja/ice 
SLUŽBA TEHNOLOŠKOG UPRAVLJANJA, PJ NACIONALNI DISPEČERSKI CENTAR
2. PRIPRAVNIK/CA INŽENJER/KA IV  -   1  izvršitelj/ica
SLUŽBI NABAVE, REFERENT/ICA VIŠI/A (62-10)-1 izvršitelj/ica  
           REGIJA TRANSPORTA PLINA SREDIŠNJA HRVATSKA - PRIPRAVNIK/ICA (90-11) - OPERATER/KA - 1 izvršitelj/ica
           REGIJA TRANSPORTA PLINA SREDIŠNJA HRVATSKA - PRIPRAVNIK/ICA (90-11) -INSTRUMENTALAC/KA - 1 izvršitelj/ica
           REGIJA TRANSPORTA PLINA ZAPADNA I JUŽNA HRVATSKA - PRIPRAVNIK/ICA (90-11) -ELEKTRIČAR/KA - 1 izvršitelj/ica
           REGIJA TRANSPORTA PLINA ZAPADNA I JUŽNA HRVATSKA - PRIPRAVNIK/ICA (90-11) - OPERATER/KA - 1 izvršitelj/ica
           REGIJA TRANSPORTA PLINA ISTOČNA HRVATSKA - PRIPRAVNIK/ICA (90-11) - OPERATER/KA - 1 izvršitelj/ica
           SEKTOR TEHNOLOŠKOG I KOMERCIJALNOG UPRAVLJANJA TRANSPORTNIM SUSTAVOM, SLUŽBA TEHNOLOŠKOG UPRAVLJANJA - PRIPRAVNIK/ICA (90-05) -DISPEČER/KA - 1 izvršitelj/ica
           SLUŽBA KOMERCIJALNOG UPRAVLJANJA - DISPEČER/KA (52-15) - 2 izvršitelja/ice
 • Plinacro d.o.o. dana 1.7.2022. raspisuje javni natječaj za prijem u radni odnos na sljedeća radna mjesta:
  PRIPRAVNIK/CA (90-00) u Sektoru održavanja i razvoja transportnog sustava, Službi geodetskih poslova,
  PRIPRAVNIK/CA (90-11) u Sektoru održavanja i razvoja transportnog sustava, Službi transporta plina, Regiji transporta plina istočna Hrvatska, Poslovnoj jedinici Slavonija sjever, Donji Miholjac,
  OPERATER I (70-25) u Sektoru održavanja i razvoja transportnog sustava, Službi transporta plina, Regiji transporta plina središnja Hrvatska, Poslovnoj jedinici Posavina, Ivanić Grad,
  INSTRUMENTALAC/KA II (70-40) u Sektoru održavanja i razvoja transportnog sustava,  Službi održavanja transportnog sustava i skladišta, Poslovnoj jedinici instrumentacije i elektroenergetike i Poslovnoj jedinici mjerenja,
  EKSPERT/ICA III (42-20) u Službi nabave,
  EKSPERT/ICA III (42-20) u Službi pravnih i kadrovskih poslova, Poslovnoj jedinici pravnih poslova,
  REFERENT/ICA SPECIJALIST/ICA (62-00) u Službi pravnih i kadrovskih poslova, Poslovnoj jedinici kadrovskih poslova,
  VIŠI SPECIJALIST ICT TEHNOLOGIJE II (100-25) u Sektoru informacijske sigurnosti, zaštitnih i općih poslova, Službi informacijske sigurnosti i informatike.
 • ​Plinacro d.o.o. dana 8.6.2022. godine raspisuje javni natječaj za prijem u radni odnos na radno mjesto DISPEČER/KA (52-15) - 1 izvršitelj/ica u Sektoru upravljanja transportnim sustavom i prodaje transportnih kapaciteta, Poslovna jedinica Nacionalni dispečerski centar
 • Plinacro d.o.o. dana 22.4.2022 godine. raspisuje javni natječaj za prijem u radni odnos u Sektoru informacijske sigurnosti, zaštitnih i općih poslova, Služba informacijske sigurnosti i informatike za radna mjesta INŽENJER/KA SPECIJALIST/ICA I (41-15) i INŽENJER/KA SPECIJALIST/ICA III (41-30)
 • Plinacro d.o.o. dana 19.4.2022 godine. raspisuje javni natječaj za prijem u radni odnos u Sektoru upravljanja transportnim sustavom i prodaje transportnih kapaciteta, Poslovnoj jedinici Nacionalni dispečerski centar za radno mjesto PRIPRAVNIK/CA (90-05)
 • Nakon provedenog javnog natječaja za zapošljavanje na radno mjesto REFERENT/ICA I (42-50) u Službi pravnih i kadrovskih poslova, Poslovnoj jedinici kadrovskih poslova, po natječaju objavljenom dana 17.1.2022., Uprava Plinacra je dana 14.3.2022. donijela odluku o neizboru kandidata.
 • Odlukom Uprave Plinacra od dana 4.3.2022. obustavljen je javni natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme za radna mjesta INŽENJER/KA SAMOSTALNI/A (41-40) u Sektoru upravljanja transportnim sustavom i prodaje transportnih kapaciteta, Poslovnoj jedinici upravljanja sustavom, koji je objavljen dana 9.2.2022. jer prijavljeni kandidati ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja.