Bosiljevo – Sisak

Plinovod Bosiljevo - Sisak DN 800/100 bar predstavlja zatvoreni tehnološki sustav izgrađen od čeličnih cijevi nazivnog promjera DN 800 te je dimenzioniran u skladu s radnim tlakom od 100 bar. Cijelom svojom dužinom plinovod se izvodi kao podzemna instalacija s izuzetkom gradnje nadzemnih objekata na mjestima ugradnje blokadnih stanica (BS), međučistačkih stanica (MČS) te plinskih čvorova (PČ). Magistralni plinovod bit će položen područjem Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije, a prolazit će kroz općine Bosiljevo, Generalski Stol, Barilović, Krnjak, Vojnić, Gvozd i Topusko te gradove Glinu, Petrinju i Sisak.

Plinovod će biti položen u koridoru postojećeg magistralnog naftovoda JANAF-a. Dužina plinovoda iznosit će cca 101 km.

Planirani zahvat u prostoru obuhvaća:
Planirani završetak izgradnje: 2. kvartal 2026. godine

Napomena: Financira Europska unija - NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorovi i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
Prethodna tema:
Bosiljevo – Sisak
Sljedeća tema:
Zabok – Lučko