Interaktivna karta transportnog sustava

Interaktivna karta transportnog sustava je Web GIS preglednik koji sadrži podatke i web servise nastale iz GIS baze podataka plinskog transportnog sustava RH. Preglednik sadrži podatke o položaju magistralnih plinovoda, mjerno redukcijskih stanica (MRS), svjetlovodnih kabela i zdenaca optičko - komunikacijskog sustava. Podaci su usklađeni s INSPIRE direktivom i objavljeni na Geoportalu NIPP-a (Nacionalna infrastruktura prostornih podataka).
 
Interaktivna karta omogućuje pregled i ispis podataka, korištenje različitih podloga i alata. Preuzimanje podataka omogućeno je putem poveznica na web servise.

 
>>>Podaci koji se mogu pregledati korištenjem WebGIS preglednika informativnog su karaktera, nemaju službeni karakter niti pravnu snagu. Vidljivi podaci podložni su svakodnevnom ažuriranju i izmjeni od strane Plinacroa te se ne smiju koristiti u svrhu projektiranja, kao niti u ostale komercijalne i znanstvene svrhe. Sadržaj dostupan na Plinacro WebGIS pregledniku korisnik ne smije distribuirati prema trećim osobama niti kopirati radi stvaranja baze podataka u elektroničkom ili drugom obliku. Korisnik Plinacro WebGIS preglednika prihvaća sve rizike koji nastaju njegovim korištenjem te prihvaća koristiti podatke isključivo na vlastitu odgovornost.<<<
Sljedeća tema:
Sigurnosne mjere