Povijest djelatnosti transporta plina u RH

Izradnja prvog magistralnog plinovoda od Janje Lipe do Zagreba, promjera 150 mm i dužine 98 km, pokrenuta je 1954., a u cijelosti završena 1959. godine. No, njegova prva dionica, od Zagreba do Ivanić-Grada, završena je potkraj 1955. te je početak opskrbe Zagreba, u prosincu te godine, označio početak upotrebe prirodnog plina kao energenta. Tijekom 1956. od Kloštra do Zagreba transportirano je oko 18 milijuna prostornih metara plina pri tlaku od 5 do 6 bara pa se ta godina uzima kao početak djelatnosti transporta plina u Hrvatskoj.

Prekretnicu u tehnologiji proizvodnje i pripreme te tehnologiji transporta prirodnog plina predstavljalo je otkriće i puštanje u proizvodnju plinskog polja Okoli 1963. godine.

Transportni sustav podignut je sa 25 na radni tlak od 50 bara, čime su ostvareni preduvjeti za povećanje proizvodnje prirodnog plina te njegovo kvalitetnije ekonomsko i energetsko vrednovanje.

Petnaest godina kasnije, 1978. godine, u rad je pušten međudržavni spojni plinovod Rogatec−Zagreb koji je povezao plinske sustave Slovačke, Austrije, Slovenije i Hrvatske te time omogućio uvoz prirodnog plina u Hrvatsku.

U novijoj povijesti razvoja transporta plina posebno valja istaknuti iznimne rezultate ostvarene tijekom 2006. godine, kad je potpuno sagrađeno i pušteno u rad ukupno 480 kilometara novih plinovoda, među kojima posebno mjesto pripada 191 kilometar dugom magistralnom plinovodu Pula−Karlovac, sagrađenom i puštenom u rad u nepunih devet mjeseci, te 2011. godini, kada je započeo uvoz plina iz smjera Mađarske, preko interkonekcije Donji Miholjac-Drávaszerdahely .