Obavijesti

Plinacro d.o.o., obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi, kao naručitelj objavljuje da s tvrtkom TAURO d.o.o. za poslovno savjetovanje ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi iz razloga utvrđenih u člancima 75.-83. (sukob interesa) Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016 i NN 114/22).

Sukladno članku 76. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, navedena tvrtka ne može biti ponuditelj, član zajednice gospodarskih subjekata niti podugovaratelj.