Povjerljiva osoba

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Plinacru d.o.o. je Vedran Špehar

Kontakt podaci:

Telefon: 01 6301 769
Mobitel: 091 2188 821
Fax: 01 6301 787
E-mail: povjerljiva.osoba@plinacro.hr


Zamjenik Povjerljive osobe je Ilija Miloloža

Kontakt podaci

Telefon: 01 6301 674
Mobitel: 091 2180 017
E-mail: povjerljiva.osoba@plinacro.hr


Povjerljiva osoba ujedno je i osoba za nepravilnosti prema Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 I 102/19)

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

Obrazac - Prijava nepravilnosti  

 

Prethodna tema:
Povjerljiva osoba