Pravilnik o provođenju jednostavne nabave


Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, NN 114/22), Plinacro objavljuje Pravilnik o provođenju jednostavne nabave.