Plinacro d.o.o.

Obavljajući energetsku djelatnost transporta plina kao svoju osnovnu djelatnost, Plinacro  jamči sigurnu, pouzdanu i kvalitetnu dopremu prirodnog plina od ulaza u plinski transportni sustav do primopredajnih mjerno-redukcijskih stanica distributera plina te izravnih i povlaštenih kupaca.

Nadležan je za upravljanje nadzorom, održavanjem, razvojem i izgradnjom cijeloga transportnog sustava, kao i svim ostalim poslovima koji su nužni za tehničko funkcioniranje sustava.

U svom sastavu danas ima 2544,43 km visokotlačnih plinovoda 50-barskog, 75-barskog i 100-barskog sustava, 5 ulaznih mjernih stanica, 156 izlaznih mjerno-redukcijskih stanica, kompresorsku stanicu te suvremeni Nacionalni dispečerski centar, središte daljinskog nadzora i upravljanja cjelokupnim plinskim transportnim sustavom.
 
Operativno upravljanje infrastrukturom Plinacra obavlja se kroz četiri regije transporta plina:
te putem Službe održavanja transportnog sustava i skladišta u Ivanić Gradu i već spomenutog Nacionalnog dispečerskog centra.
 
Trenutačno je u tvrtki zaposlen 270 djelatnik.
 
 PLINACRO U BROJKAMA: