Plinacro d.o.o.

Obavljajući energetsku djelatnost transporta plina kao svoju osnovnu djelatnost, Plinacro  jamči sigurnu, pouzdanu i kvalitetnu dopremu prirodnog plina od ulaza u plinski transportni sustav do primopredajnih mjerno-redukcijskih stanica distributera plina te izravnih i povlaštenih kupaca.

Nadležan je za upravljanje nadzorom, održavanjem, razvojem i izgradnjom cijeloga transportnog sustava, kao i svim ostalim poslovima koji su nužni za tehničko funkcioniranje sustava.

U svom sastavu danas ima 2693 km visokotlačnih plinovoda od kojih je 1741 km 50-barskog i 952 km 75-barskog sustava, 7 ulaznih mjernih stanica, 157 izlaznih mjerno-redukcijskih stanica te suvremeni Nacionalni dispečerski centar, središte daljinskog nadzora i upravljanja cjelokupnim plinskim transportnim sustavom.
 
Operativno upravljanje infrastrukturom Plinacra obavlja se kroz pet regija transporta plina:
te putem Službe održavanja i skladišta u Ivanić Gradu i već spomenutog Nacionalnog dispečerskog centra.
 
Trenutačno su u tvrtki zaposlena 272 djelatnika.
 
 PLINACRO U BROJKAMA:

 

Sljedeća tema:
LNG Hrvatska d.o.o.