Društvena odgovornost Plinacra

Od samog osnutka Plinacro se opredijelio za poslovanje u skladu s načelima održivog razvoja, ulažući kontinuirani napor da, zadovoljavajući sadašnje potrebe, ne ugrozi mogućnost budućih generacija da postignu to isto. 

Svojim poslovanjem nastojimo ostvariti najbolju vrijednost ne samo u financijskom već i u društvenom, ekološkom i etičkom smislu. Stalno unapređujemo svoj sustav kvalitete poslovanja, brinemo se o sigurnosti i zaštiti zdravlja i okoliša, ulažemo značajna sredstava u razvoj i edukaciju zaposlenika te pridonosimo vrijednim projektima u zajednici u kojoj poslujemo.

Usvajajući principe suvremenoga korporativnog upravljanja i održivog razvoja u cjelini, usvojili smo i opredjeljenje za daljnje kontinuirano razvijanje dugoročne aktivne politike društveno odgovornog poslovanja.

Time potvrđujemo da je društvena odgovornost naša trajna opredijeljenost. I u godinama pred nama nastojat ćemo biti pouzdan partner zajednici u cjelini aktivno surađujući i odgovarajući na njezina očekivanja.