Zlobin – Bosiljevo

Plinovod Zlobin - Bosiljevo DN 800/100 bar predstavlja zatvoreni tehnološki sustav izgrađen od čeličnih cijevi nazivnog promjera DN 800 te je dimenzioniran u skladu s radnim tlakom od 100 bar. Cijelom svojom dužinom plinovod se izvodi kao podzemna instalacija s izuzetkom gradnje ili rekonstrukcije postojećih nadzemnih objekata na mjestima ugradnje blokadnih stanica (BS), mjerno-redukcijskih stanica (MRS), međučistačkih stanica (MČS) te plinskih čvorova(PČ). Ukupna duljina magistralnog plinovoda Zlobin - Bosiljevo iznosi 58 km.

Početna točka magistralnog plinovoda nalazi se u plinskom čvoru (PČ) Zlobin, a završna u PČ Bosiljevo. Magistralni plinovod prolazi Primorsko-goranskom i Karlovačkom županijom, a položen je na području grada Bakra, općine Fužine, općine Lokve, grada Delnica, općine Ravne Gore, općine Skrad, grada Vrbovskog i općine Bosiljevo. Magistralni plinovod čitavom je svojom dužinom smješten u postojećim koridorima magistralnog plinovoda Pula - Karlovac DN 500/75 i Jadranskog naftovoda.

Planirani zahvat u prostoru obuhvaća:  
Planirani završetak izgradnje: 2. kvartal 2025. godine
Napomena: Financira Europska unija - NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorovi i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
Sljedeća tema:
Kozarac – Sisak