Virtualna točka trgovanja

Od 1. siječnja 2014. godine na tržištu plina u Republici Hrvatskoj uvedena je virtualna točka trgovanja (VTT).

Virtualna točka trgovanja je mjesto trgovine plinom nakon njegova ulaska u transportni sustav, a prije njegova izlaska iz transportnog sustava, uključujući sustav skladišta plina.
Hrvatski operator tržišta plina (HROTE) omogućava voditeljima bilančnih skupina svakodnevno prijavljivanje transakcija na virtualnoj točki trgovanja.

Pravila na virtualnoj točki trgovanja propisana su Pravilima o organizaciji tržišta plina (NN 50/18).
Više informacija o temi dostupno je na mrežnim stranicama HROTE-a, na poveznici.