Virtualna točka trgovanja

Na tržištu plina u RH uvodi se od 1. siječnja 2014. godine virtualna točka trgovanja (dalje u tekstu: VTT).

Pravila na virtualnoj točki trgovanja propisana su Pravilima o organizaciji tržišta plina, koja je donio Hrvatski operator tržišta energije (temeljem članka 83. Zakona o tržištu plina)  i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije  te Mrežnim pravilima transportnog sustava, koja je donio Plinacro d.o.o. kao operator transportnog sustava (temeljem članka 84.) Zakona o tržištu plina  i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Voditelji bilančnih skupina, koji namjeravaju trgovati na virtualnoj točki trgovanja, obvezni su pridržavati se sljedećih pravila: