Virtualna točka trgovanja


Virtualna točka trgovanja je mjesto trgovine plinom nakon njegova ulaska u transportni sustav, a prije njegova izlaska iz transportnog sustava.
Hrvatski operator tržišta plina (HROTE) omogućava voditeljima bilančnih skupina svakodnevno prijavljivanje transakcija na virtualnoj točki trgovanja.

Pravila na virtualnoj točki trgovanja propisana su Pravilima o organizaciji tržišta plina.