Informacije o postupcima "jednostavne nabave"

2022/ 0BP-03833 - LICENČNO ODRŽAVANJE I PODRŠKA ZA VIRTUALIZACIJSKU INFRASTRUKTURU SUKAP SUSTAVA PN-STU-723/22-SP
7.12.2022 - Opširnije

2022/ 0BP-03461 - UREDSKI MATERIJAL PN-UREDMAT/22-AB
4.11.2022 - Opširnije

2022/ 0BP-03408 - DOBAVA I ZAMJENA FILTAR ULOŽAKA "DIP" FILTARA PN-O-621/22-HV
2.11.2022 - Opširnije

2022/ 0BP-02876 - USLUGA ČIŠĆENJA, SERVISA I PUŠTANJA U RAD ULTRAZVUČNIH PLINOMJERA PN-O-450/22-AS
15.9.2022 - Opširnije

Arhiva