Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/ 0BP-02957
Predmet:PRANJE I SERVIS ULTRAZVUKA PN-O-477/23-SP
 
8.8.2023Odluka o početku postupka nabave
14.8.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.8.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.8.2023Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja