Sektor transporta plina

Direktor: Elizabeta Hribar, dipl.ing
  
Obavljanje djelatnosti transporta prirodnog plina kroz transportni sustav Republike Hrvatske u nadležnosti je Sektora transporta plina. Sektor operativno nadzire, upravlja  i održava 2693 km transportnog sustava plinovoda u 19 županija, više od 450 nadzemnih objekata transportnog sustava, uključujući 157 mjerno-redukcijskih stanica preko kojih se plin isporučuje korisnicima sustava.
Sektor organizacijski čine Služba održavanja i skladišta sa sjedištem u Ivanić Gradu i pet Regija transporta plina:
 
  • Regija transporta plina Istočna Hrvatska sa sjedištem u Donjem Miholjcu,
  • Regija transporta plina Središnja Hrvatska sa sjedištem u Ivanić Gradu,
  • Regija transporta plina Sjeverna Hrvatska sa sjedištem u Zaboku
  • Regija transporta plina Zapadna Hrvatska sa sjedištem u Rijeci i
  • Regija transporta plina Južna Hrvatska sa sjedištem u Stankovcima