Sektor održavanja i razvoja transportnog sustava

Direktor: Antun Kranjčec, dipl.ing
  
Obavljanje djelatnosti transporta prirodnog plina kroz transportni sustav Republike Hrvatske u nadležnosti je Sektora održavanja i razvoja transportnog sustava. Sektor operativno nadzire, upravlja  i održava 2544.43 km transportnog sustava plinovoda u 19 županija, više od 450 nadzemnih objekata transportnog sustava, uključujući kompresorsku stanicu 156 mjerno-redukcijskih stanica preko kojih se plin isporučuje korisnicima sustava.
 
Također u nadležnosti Sektora planiranje je i priprema projekata nacionalnog transportnog sustava i interkonekcija sa susjednim zemljama (uključujući svu tehničku dokumentaciju i koordiniranje ishođenja potrebnih dozvola i suglasnosti), vođenje izgradnje objekata transportnog sustava kao i geodetski poslovi. Sektor je zadužen za suradnju s ministarstvima, europskim institucijama i hrvatskim tvrtkama vezano za energetske uvjete i suglasnosti i razvoj sustava kao i intenzivnu suradnju s predstavnicima državne uprave i lokalne uprave i samouprave. Također, nositelj je i koordinator međunarodnih aktivnosti tvrtke, uključujući i rad u stručnim tijelima, odnosno radnim grupama Europske komisije i pripremne aktivnosti za pristup EU fondovima.
 
Sektor organizacijski čine Služba razvoja i investicija, Služba održavanja transportnog sustava i skladišta te Služba transporta plina koja sadrži:
 
• Poslovnu jedinicu Kompresorska stanica Velika Ludina
• Regiju transporta plina Istočna Hrvatska sa sjedištem u Donjem Miholjcu,
• Regiju transporta plina Središnja Hrvatska sa sjedištem u Ivanić-Gradu,
• Regiju transporta plina Sjeverna Hrvatska sa sjedištem u Zaboku
• Regiju transporta plina Zapadna i Južna Hrvatska sa sjedištem u Rijeci