Transparentnost-Uredba 715/2009

Točka aneksa Link na web stranicu Zadnje izmjene
3.1.2. (a) Usluge i cijene usluga 1.2.2024.
3.1.2. (b) Vrste ugovora 8.7.2022.
3.1.2. (c) Mrežna pravila transportnog sustava 1.2.2024.
3.1.2. (c) 1. Ugovor o transportu i drugi relevantni dokumenti 15.3.2024.
3.1.2. (c) 2. Kvaliteta plina (NCV, GCV, Wobbe-ov indeks) 15.1.2024.
3.1.2. (c) 3. Tlačni uvjeti 1.1.2015.
3.1.2. (c) 4. Postupak u slučaju prekida prekidivog kapaciteta 1.1.2015.
3.1.2. (d) Postupci za korištenje transportnog sustava i definicije ključnih pojmova 8.7.2022.
3.1.2. (e) Odredbe o raspodijeli kapaciteta, upravljanju zagušenjima, sprječavanje gomilanja rezervacija a ne korištenja istih, povećanje iskorištenja kapaciteta 1.1.2015.
3.1.2. (f) Trgovanje kapacitetima na sekundarnom tržištu 1.10.2019.
3.1.2. (g) Pravila uravnoteženja i metodologija za izračun naknade za odstupanje 18.1.2023.
3.1.2. (h) Fleksibilnost i razine tolerancije uključene u uslugu transporta ili u druge usluge bez dodatne naplate 1.1.2015.
3.1.2. (i) Opis transportnog sustava i relevantnih točki te imena operatora poveznih sustava 25.3.2022.
3.1.2. (j) Pravila priključenja na transportni sustav 1.5.2022.
3.1.2. (k) Informacije o mjerama u izvanrednim situacijama koje mogu dovesti do isključenja grupe kupaca i druge odredbe o odgovornosti koje se primjenjuju na OTS 1.1.2015.
3.1.2. (l) Procedure na interkonekcijama: nominacije, uparivanja, alokacije i uravnoteženja 1.1.2015.
3.1.2. (m) Metodologija za izračun tehničkog kapaciteta 16.10.2020.
3.4.(2) Uvjeti za transakcije na sekundarnom tržištu 1.10.2019.
3.4.(3) Neravnoteža korisnika TSa i plaćanja neravnoteže 1.10.2019.
3.4.(6) Tarifni kalkulator 17.2.2021.

Pristup podacima sukladno zahtjevu aneksa Uredbe 715/2009