Tlačni uvjeti

Osnovne granice primopredajnog tlaka na ulazima u transportni sustav i na izlazima iz transportnog sustava određene su Mrežnim pravilima transportnog sustava.

Uvjeti primopredajnog tlaka za pojedini ulaz u transportni sustav i za pojedini izlaz iz transportnog sustava definirani su bilateralnim sporazumima s operatorima povezanih sustava susjednih zemalja ili energetskim suglasnostima koje operator transportnog sustava izdaje vlasnicima povezanih postrojenja za proizvodnju, krajnjim kupcima priključenima na transportni sustav ili operatorima povezanih sustava.

Operator transportnog sustava obvezan je upravljati transportnim sustavom tako da poštuje dogovorene uvjete primopredajnog tlaka u transportnom sustavu te da jamči mogućnost korištenja rezerviranih stalnih kapaciteta. U slučaju nepoštivanja utvrđenih uvjeta primopredajnog tlaka od strane drugih subjekata povezanih na transportni sustav operator transportnog sustava nije odgovoran za nemogućnost korištenja rezerviranog kapaciteta.

Vrijednosti primopredajnog tlaka za sve ulaze u transportni sustav i za sve izlaze iz transportnog sustava navedene su u tablici Opis transportnog sustava.