Projekti od uzajamnog interesa (PMI)

Energetskom strategijom iz 2012. godine Energetska zajednica (EZ) odredila je budući energetski scenarij država Energetske zajednice. Kako bi se dobilo integrirano energetsko tržište i privukle investicije u taj sektor uspostavljena je Lista projekata od zajedničkog interesa Energetske zajednice (Projects of Energy Community Interest - PECI) za električnu energiju i transport, transport plina, skladišta, UPP/SPP terminale i naftnu infrastrukturu. Prva je lista uspostavljena u studenom 2013. godine. 
 
Iako Republika Hrvatska više nije članica Energetske zajednice, Plinacrovi projekti nalaze se na Listi od uzajamnog interesa (Projects of Mutual Interest - PMI). PMI projekti povezuju zemlje članice Energetske zajednice i zemlje članice EU na projektima čija realizacija je u interesu objema stranama. 
 
Plinacrovi projekti na PMI listi su:
1. Jonsko-jadranski plinovod (IAP) 
2. Južna interkonekcija HR/BiH (Zagvozd - Imotski - Posušje - Travnik s odvojkom za Mostar)
3. Sjeverna interkonekcija HR/BiH (Slobodnica - Brod – Zenica) 
4. Interkonekcija HR/Srbija (Slobodnica - Sotin - Bačko Novo Selo)