Usluge operatora transportnog sustava

Operator transportnog sustava pruža sljedeće usluge:
       
        Uslugu transporta plina
  
        Uslugu priključenja na transportni sustav i povećanja priključnog kapaciteta 
        Nestandardne usluge 


Cijena usluge transporta plina dostupna je na sljedećoj poveznici