Nestandardne usluge

Cijene nestandardnih usluga operatora transportnog sustava utvrđuje Hrvatska energetska regulatorna agencija sukladno Metodologiji utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 48/18, 25/19, 134/21; Metodologija).

Na temelju članka 6. i članka 13. stavka 2. Metodologije, Agencija je 20. prosinca 2021. godine donijela Odluku o cjeniku nestandardnih usluga operatora transportnog sustava (NN 108/22) kojom se utvrđuju cijene nestandardnih usluga za razdoblje od 1.10.2022. do 2025. godine.
Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora transportnog sustava (NN 108/22) stupa na snagu 1. listopada 2022. godine.