Pristup mrežnim podacima


Na poveznici možete pristupiti platformi za javnu objavu podataka o kapacitetima, nominacijama i protocima transportnog sustava, planiranim prekidima kapaciteta i terminima održavanja transportnog ustava koji za posljedicu mogu imati ograničenje kapaciteta korisnicima, podacima o sastavu plina, sekundarnom tržištu i dnevnom odstupanju bilančnih skupina te kalkulatoru.