Zdravlje i sigurnost

Plinacrov cilj je kontinuirano unaprjeđenje zaštite zdravlja radnika i sigurnosti na radu kako bismo stvorili i održali zdravo i sigurno radno okruženje. Usmjereni smo na kontroliranje zdravstvenih i sigurnosnih rizika s ciljem sprječavanja ozljeda i profesionalnih oboljenja, na poštivanje svih zakonskih uvjeta, propisa i standarda kontinuiranim poboljšanjima te na provođenje učinkovitog programa za upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu.

Posebnu pozornost posvećujemo edukaciji i osposobljavanju radnika za rad na siguran način kako bi se rizici svakodnevnog poslovanja sveli na najmanju moguću razinu. Svi naši zaposlenici osposobljeni su za rad na siguran način i zaštitu od požara, a dio njih, također, i za pružanje prve pomoći.

O zdravlju zaposlenika brinemo i kroz omogućavanje cjelovitih sistematskih pregleda te dodatnih specijalističkih i ciljanih pregleda.