Istraživanje tržišta

 
POKRETANJE POSTUPKA ZA PROŠIRENI KAPACITET PREMA UREDBI (EU) BR. 2017/459 O USPOSTAVLJANJU MREŽNIH PRAVILA ZA MEHANIZME RASPODJELE KAPACITETA U TRANSPORTNIM SUSTAVIMA ZA PLIN

S obzirom na okolnosti vezane za opskrbu plinom EU koje su navedene u planu REPowerEU i procjene ENTSOG-a da će proširenje kapaciteta terminala za UPP na Krku srednjoročno dodatno smanjiti ovisnost o plinu iz Rusije, ali da bi se taj potencijal iskoristio, bilo bi potrebno poboljšati hrvatsku prijenosnu mrežu prema Sloveniji i Mađarskoj. Stoga Plinacro obavještava zainteresiranu javnost da 5. srpnja 2022. pokreće postupak za prošireni kapacitet u skladu s poglavljem V. Uredbe (EU) br. 2017/459, i to za prošireni kapacitet:
  1. na postojećim interkonekcijskim točkama
  2. stvaranjem nove interkonekcijske točke
  3. za suprotni smjer na interkonekcijskoj točki na kojoj je kapacitet prethodno bio ponuđen samo u jednom smjeru.
Plinacro će u suradnji sa susjednim operatorima transportnih sustava provesti procjenu potreba tržišta za proširenim kapacitetom.

U prvom dijelu postupka u razdoblju od 5. srpnja do 30. kolovoza 2022. Plinacro će prikupljati neobvezujuće zahtjeve za stalnim kapacitetom.

Više informacija i upitnik za istraživanje neobvezujućih potreba za stalnim kapacitetom na interkonekcijama možete preuzeti na sljedećim poveznicama:
Podsjećaju se sudionici da je neobvezujući zahtjev za stalnim kapacitetom na interkonekciji potrebno podnijeti kod oba susjedna operatora transportnog sustava. Ako dva subjekta planiraju zajednički podnijeti zahtjev, jedan s jedne, a drugi s druge strane interkonekcijske točke, tada interes trebaju iskazati u zajedničkom zahtjevu kod oba susjedna operatora na interkonekcijskoj točki.

Molimo da popunjene obrasce i sva eventualna pitanja u vezi s postupkom za prošireni kapacitet dostavite na e-adresu  najkasnije do 30. kolovoza 2022. godine.

U roku od 8 tjedana nakon završetka ispitivanja tržišta, a najkasnije do 25. listopada 2022. godine, Plinacro će u suradnji sa susjednim operatorima transportnih sustava objaviti rezultate Izvješća o procjeni tržišne potražnje.

 


IZVJEŠĆE O PROCJENI TRŽIŠNJE POTRAŽNJE (2022.)

 

Temeljem zaprimljenih indikativnih zahtjeva, Plinacro je u suradnji sa susjednim operatorima transportnih sustava (Plinovodi, FGSZ) izradio Izvješća o procjeni tržišne potražnje na interkonekcijskim točkama, kako slijedi:
  • za interkonekcijsku točku Rogatec Izvješće o procjeni tržišne potražnje dostupno je za preuzimanje na sljedećoj poveznici: Izvješće
  • za interkonekcijsku točku Dravaszerdahely Izvješće o procjeni tržišne potražnje dostupno je za preuzimanje na sljedećoj poveznici: Izvješće