Istraživanje tržišta
POKRETANJE POSTUPKA ZA PROŠIRENI KAPACITET PREMA UREDBI (EU) BR. 2017/459 O USPOSTAVLJANJU MREŽNIH PRAVILA ZA MEHANIZME RASPODJELE KAPACITETA U TRANSPORTNIM SUSTAVIMA ZA PLIN
 
Plinacro obavještava zainteresiranu javnost da je 1. srpnja 2019. pokrenuo postupak za prošireni kapacitet u skladu s poglavljem V. Uredbe (EU) br. 2017/459 i to za prošireni kapacitet:
  1. na postojećim interkonekcijskim točkama;
  2. stvaranjem nove interkonekcijske točke;
  3. za suprotni smjer na interkonekcijskoj točki na kojoj je kapacitet prethodno bio ponuđen samo u jednom smjeru.
Plinacro će u suradnji sa susjednim operatorima transportnih sustava provesti procjenu potreba tržišta za proširenim kapacitetom. 

U prvom dijelu postupka, u razdoblju od 1. srpnja do 26. kolovoza 2019., Plinacro će prikupljati neobvezujuće zahtjeve za stalnim kapacitetom.

Više informacija i upitnik za istraživanje neobvezujućih potreba za stalnim kapacitetom na intekronekcijama možete preuzeti na sljedećim poveznicama:


Upute za popunjavanje obrasca

Obrazac za podnošenje neobvezujućih pokazatelja potražnje
 

Popunjene obrasce i sva eventualna pitanja u vezi s postupkom za prošireni kapacitet molimo da dostavite na e-adresu  najkasnije do 26. kolovoza 2019. godine.

U roku od 8 tjedana nakon završetka ispitivanja tržišta, a najkasnije do 21.10.2019. Plinacro će u suradnji sa susjednim operatorima transportnih sustava objavit rezultate izvješća o procjeni tržišne potražnje.


IZVJEŠĆE O PROCJENI TRŽIŠNE POTRAŽNJE (2019):
 
Temeljem zaprimljenih indikativnih zahtjeva, Plinacro je u suradnji sa susjednim operatorima transportnih sustava (Plinovodi, FGSZ) izradio Izvješća o procjeni tržišne potražnje na interkonekcijskim točkama, kako slijedi:
  • za interkonekcijsku točku Rogatec Izvješće o procjeni tržišne potražnje dostupno je za preuzimanje na sljedećoj poveznici: Izvješće
  • za interkonekcijsku točku Dravaszerdahely Izvješće o procjeni tržišne potražnje dostupno je za preuzimanje na sljedećoj poveznici: Izvješće