Istraživanje tržišta

 
IZVJEŠĆE O PROCJENI TRŽIŠNJE POTRAŽNJE (2021.)
 
Temeljem zaprimljenih indikativnih zahtjeva, Plinacro je u suradnji sa susjednim operatorima transportnih sustava (Plinovodi, FGSZ) izradio Izvješća o procjeni tržišne potražnje na interkonekcijskim točkama, kako slijedi:
  • za interkonekcijsku točku Rogatec Izvješće o procjeni tržišne potražnje dostupno je za preuzimanje na sljedećoj poveznici: Izvješće
  • za interkonekcijsku točku Dravaszerdahely Izvješće o procjeni tržišne potražnje dostupno je za preuzimanje na sljedećoj poveznici: Izvješće
 


POKRETANJE POSTUPKA ZA PROŠIRENI KAPACITET PREMA UREDBI (EU) BR. 2017/459 O USPOSTAVLJANJU MREŽNIH PRAVILA ZA MEHANIZME RASPODJELE KAPACITETA U TRANSPORTNIM SUSTAVIMA ZA PLIN
 
Plinacro obavještava zainteresiranu javnost da je 5. srpnja 2021. pokrenuo postupak za prošireni kapacitet u skladu s poglavljem V. Uredbe (EU) br. 2017/459 i to za prošireni kapacitet:
  1. na postojećim interkonekcijskim točkama;
  2. stvaranjem nove interkonekcijske točke;
  3. za suprotni smjer na interkonekcijskoj točki na kojoj je kapacitet prethodno bio ponuđen samo u jednom smjeru.
Plinacro će u suradnji sa susjednim operatorima transportnih sustava provesti procjenu potreba tržišta za proširenim kapacitetom. 

U prvom dijelu postupka, u razdoblju od 5. srpnja do 30. kolovoza 2021., Plinacro će prikupljati neobvezujuće zahtjeve za stalnim kapacitetom.

Više informacija i upitnik za istraživanje neobvezujućih potreba za stalnim kapacitetom na intekronekcijama možete preuzeti na sljedećim poveznicama:


Upute za popunjavanje obrasca

Obrazac za podnošenje neobvezujućih pokazatelja potražnje


 
Podsjećaju se sudionici da je neobvezujući zahtjev za stalnim kapacitetom na interkonekciji potrebno podnijeti kod oba susjedna operatera transportnog sustava. Ukoliko dva subjekta zajednički planiraju podnijeti zahtjev, jedan s jedne a drugi s druge strane interkonekcijske točke, tada interes trebaju iskazati u zajedničkom zahtjevu kod oba susjedna operatera na interkonekcijskoj točci.

Popunjene obrasce i sva eventualna pitanja u vezi s postupkom za prošireni kapacitet molimo da dostavite na e-adresu market@plinacro.hr najkasnije do 30. kolovoza 2021. godine.

U roku od 8 tjedana nakon završetka ispitivanja tržišta, a najkasnije do 25.10.2021. Plinacro će u suradnji sa susjednim operatorima transportnih sustava objavit rezultate izvješća o procjeni tržišne potražnje.