Službenik za informiranje

Iva Kirinić Silov
telefon: (01) 6301 794; (01) 6301 777 (centrala)
faks: (01) 6301 787
e-mail: zppi@plinacro.hr; iva.kirinicsilov@plinacro.hr 
Savska cesta 88a, 10000 Zagreb
 

 
Sljedeća tema:
Povjerljiva osoba